Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

YN AWR YN BAROD, Mewn Llian Aardd, gyda Darltm perjbith o'r Awdwr. Prix 6,5. ESBO 1ST I A Y) AT £ LYfl Y BliEIL-uIIIOit, CAN Y PARCH. JOlIN DAVIES, NERQUIS. Anfoner pob orders at Rev. J. Davies, Nerquis, Mold, neu Mr. Hugh. Jones, Publisher, Mold. DRUGIST'S ASSISTANT WANTED. A young man about 21 or 22 years of age, to manage a branch shop in Wales. Knowledge of the Welsh language indispensable. Apply to H. W. Clay, Dod, and Case, St. Anne Street, Liverpool. Ac(v. dfiofy çQl1¡ )'i'J. J. ';l UY(an J(J,\J YCHWANEGIADAU DIWEDDARAF AT RESTR ENWOGION CYMREIG Y CAMBRIAN GALLERY. METIIODISTIAID Parch. T. Phillips, Maestcg, J. Evaus, Caerfyrddin, L. Phillips, Eardsley, J. Davies, Woodstock, G. Williams, Tyddewi, E. Williams, Cynwyd, „ D. Hughes, Bryn Eglwys J H. Symond, Wrexham W. Williams, Corwen, W. James, Neath, J. Lewis, Rhymney, J. Jones, Brynyrodyn, Cad. IJoberts, Pentre- foelas. J, Walters, Ystradgyn- lais. Parch. E. Griffiths, Meifod, W. Pierce, Rhosesmor, G. Jones, Tregarth, M, Jones, Fflint,. B. Jones, Bagillfc, J. Williams, Llanerch- ymedd, E. Edmunds, Aberdar, P. J. Walters, do. W. Foulks, Llanymyn- ech, W. Lewis, Cenhadwr, T" Jerman Jones, do. E. J. Evans, Crewe. bedyddwyr: I Parch. R. Hughes, ae: teg, 11 G. R. Jone, Fforddlas, 11 J. Jones, Rhyl, T R. Edwards, Tredegar T. T. Jones, Ffestiniog, J. Jones, Brymbo, D. R. Jones, Abercarn, Parch. W. Harris. Heolyfelin, 11 J. James, Valley, J. Williams, Holyhead, W. Hughes, Llanelly, J. A Morris, Cefnmawr E. Roberts, Pontypridd, G. James, Bethesda. ANNIBYNWYE I I. James, Llansantffraid, Z. Mathers, Ffestiniog, W. Thomas, Whitland, Y diweddar Griffiths, Horeb. L. Powell, Caerdydd, „ W. Davies. Aberteifl. 11 W, Davies. Aberteifl. BEIRDD, LLENOEION, &C. Pencerdd America, Ap Madoc, Gomerydd, Miss Bees, (Cranogwen.) AELODAU SENEDDOL: W. E. Gladstone, John Bright, Earl Derby, I G. 0. Morgan. Carte de Visite o'r Enwogion uehod, 6ch yr un; yn ddi- draul drwy y Post ar dderbyuiad eu gwerth mewn Postage Stamps. JOHN THOMAS, Cambrian Gallery, 66, St, Anne Street, LIVERPOOL. THE CHURCH ESTABLISHED IN "WALES. ■rpbe EXECUTIVE COMMITTEE of the 1 SOCIETY for the LIBERATION of RELIGION from STATE PATRONAGE AND CONTROL, offer a Prize of Y,20 for a pamphlet on the working of the Church Establishment in Wales. The size to bo about 60 pages, 8vo. 460 words in a page. The manuscripts to be sent in by the 15th. of February next. » Further particulars, may fee obtained on application to the undersigned. J. Carvel Williams, Secretary 2, Seargents Inn, Fleet Stret, London, CYFARFOD CHWARTEROL MALDWYN. Aynhelir y nesaf yn Carno, ar y dyddiau Iau U a Gwener, Rhagfyr9fed a'r lOfed. Y gynnadledd am 2 o'r gloch y dydcl cyntaf. Bydd y Parch. C. Evans, Foel, yn pregethuyny cyfarfod a'r" Gydweith- rediad yrysbryd a'r Weinidogaeth;" a'r Parch. R. D. Evans, Glynhafren, ar "Wroldeb Crefyddol." D. Evans, Penarth, O. Evans, Llanbrynmair. } Ysg. I Y MAE GWIR DDOSBARTHTAD. 1 LLAFUE AC ELW BYCHAN Yn cyfansoddi undeb digon i ostwng pris- iau oeddynt bron wedi eu sefydlu trwy hen arferiad. Ni chafodd hyn ei brofi erioed yn fwy grymus na chan MYERS, YN Ei LODRAU 13s. 6c., y rhai a warantir eu bod wedi eu gwneu- thuroll o WLAN yn mhob ffurf, patrwm, a gwead, yn ffasiynel a boneddigaidd mewn ymddangosiad, wedi eu tori yn gelfydd, eu gwneuthur gan y gweithwyr goreu, ao wedi eu gorphen yn ysplenydd. Y mae y Llodrau hyn yn cael gwerthiad helaeth yn Liverpool, ac yn gyffredinol ad- nabyddus fel rhai na cheir eu eyffelyb mewn gwerth, heb fod yn llai gwerthfawr i drig- olion trefydd llai, lie y mae prynwyr yn cael eu dal gan absenoldeb cydymgeisiaeth. Ceir esiampl ar dderbyniad ei gwerth mewn P. O. O.-cludiad yn ddidraul. J. MYERS, 44 a 46. LONnON ROAD, LIVERPOOL. BENSON'S M Xi.&,a U.&,m Watches Of all kinds. Lever Horizontal Chronometer Keyless Chronogragh Cl o ck s Of all kinds. Drawing-room Dining-room Carriage Church. Hall and Shop I..tVLV Jewellery Of the newest Designs. Bracelets Brooches Ear-Rings Loekets Necklaces Mr BENSON, who holds the appointment to H.R.H the Prince of Waies, has just published two Pamphlets, enriched and embellished with Illustrations—one upon Watch and Clock making, and-the other upon Artistic Gold Jewellery. These are sent post free for 2d. each. Persons living in the country or abroad can select the article required, and have it forwarded with perfect safety. 25, Old Bond Street; and the City Steam Works 58 & 60, Ludgate Hill, London. mmrrwk'] SftllilF.f/ |\ fe i & A InAkijUjaJ IJ |\ SOLD EVERYWHERE. /I 1 Has superseded older and better f 1 known Sauces, md is a most deli- B 1 clous relish to all kinds of < N W HOT AND (COLD AEATS, HASHES, GAME, SOUP, FISH, &c. I J I SEE I NAME ON //BOTTLE & I WRAPPER. //3» In Bottles, REXHAM, ^AUCU I If I 1^ji i, :I:i :I ASK FOR THE WREXHAM SAUCE. 1/& 2/ each. r, AGENTS IN LIVERPOOL;- Evans, Son & Co., Hanover-Street, Clay, Dodd & Co., St. Ann-Street, R. Sumner & Co., Lord-Street. HEBRON, CLYDACH. CYNHELIR EISTEDDFOD YN Y LLE UCHOD Dydd Nadolig, 1869, Pryd y gwobrwyir yr Ymgeiswyr buddugol ar y Testynau canlynol:— 1. I'r cor o'r un gynulleidfa, heb fod dan 30 o rif, a gano oreu Then round about the starry throne,' o Samson, gan Handel. Gwobr, 8p. 2. I'r cor a gano oreu I'r ffynon ger fy mwth;' gwel Cerddor rhif 37. Gwobr, 3p. 3, I'r cor o blant o dan 16 oed a gano oreu I Ca-wn ni gwrdd; tri penill, gwel Melodydd. Gwobr, lp. 10s. 4. Am y Traethawd goreu ar 'lawn gynrychiolaeth Cymru.' Gwobr, lp. 10s. 5. Am y Bryddest Goffadwriaethol oreu i'r diweddar Llewellyn Llewellyn, Ysw., Ynyspenllwch. Gwobr, 2p. 2s. 6. Am y Farwnad oreu i'r diweddar Mr Benjamin Rees, Clydach. Gwobr, lp. 7. Am y datganiad goreu o unrhyw gin i anerch yr eisteddfod. Gwobr, 4s.; &c, &c, &c. Beirniad-Tydfylyn. Llywydd—Parch W. E. Jones, Treforris. Cynhelir Cyngherdd yn yr hwyr. Ceir y Programme o'r amodau ond anfon dau Stamp i'r Ysgrifenydd— JOHN GRIFFITHS, Ynyspenllwch, Swansea. WILLIAMS & JONES, TAILORS AND DRAPERS, 165, Falkner Street, LIVERPOOL. Gentlemen's own materials made up. Repairs neatly executed. ^nSnBLMfci inUfainft ilJi JLdiii JhI wJLa JiLiiSiLmilJiiii & T __)Bf Mj|tt UtHT ONLY UN THE BOX safety THE PUBLIC ARE CAUTIONED AGAINST %>.