Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

MR. T. MORRIS'S EATING HOUSE, 20, MARY-ST., ABERYSTWYTH. ONE MINUTE WALK SUOM THE RAILWAY STATION. Good accommodation, well aired beds, for reasonable terms. (jOFF\ CAT.SELL o ro.ldeb nv pa un sydd wedi ennill enwog- „ J ca tra eang am yn agos i chwarter eanrif !lT Syfrif eu teitlii cyfoethog, cryf a We<n1 ac °'lei"wydd y llwythi ffafriol di« vti ..2ai a ^derbyniwyd yr ydym ya eu datgan r'&ri ar y rhai blaenorol. pwvs CA8SELL is., Is. 2c., a Is. 4o. y I>4°PFI CASSELL' y goreu, Is, Sc., a 2s. y llawH17 ?UR CASSELL.—Ydynt wedi eu sefvri a'u nedweddion wedi eu trylwyr Inif.i i' Y maent wedi eu defnyddio a'u au V TI orSanmawl gan deuluoedd ynholl ran- aeth ^raas> am ystod rhan fawr o genhedl- rtivs- ° arnser' Y mac y rhestr a ganlyn yn yohwanegu at eu canmoliaeth. Pwys CASSELL, 2s. 4c., a 2s. 8c. y 4s v CASSELL, y goreu 3s., 3s. 6c:, a GTO Su?' mewn sypynau o 2 owns i 3 phwys. er™ir gan Orucliwylwyr appwyntiedig WY y Deyrnas. A yn Ngogledd Cymru A yn Ngogledd Cymru:- AWA? ••• John Hughes, Stamp Office ,aw John Owen, Grocer I3p(t,es?a I'■ Jones, bookseller BfcH~a a ••• R-Evans, 50, Carneddi-road ]i;n,!Vs"5'"coe^ William Jones, Grocer lirv°'lr • •• H. Evans, 50, Ambrose street BunvT0 — E. Jones, Bee Hive CoWey ••• Williams & Son, Lane End C^ /11 M. & E. Evans, Grocer. Caeiw*11 — Henry Jones, Grocer FAirS "■ J' Morris, Grocer, Pool-st I'W; • ••• Edward Bevan, Castle-st Brymer & Co., merchants ••• J. J- Harris, grocer, shopbren Gafo ••• J- Richards, grocer, Sun-st e"' Miss Evans, Grocer Holvi? ••• James Roberts, grocer Holvu^n ••• Mrs. Peters, 8, Market street Holvwoii T. Edwards, Whitford street Llariflfi J-Littler, Chester street Llfliiri 0^an William Eames, Grocer Llandnf110 •• Ann Jones, Madoc street Llan^d.Q0- D. Meredith, do ••• J-Thomas, Bridge street T. Williams, Chapel Walks PoHiitl J •" Robert Griffiths Pwllhfif 8 J• Watkins, ship chandler u J. Parry, grocer, Pour crosses' J. G. Jones, grocer, High-st Ann Jones, grocer, Traethle R. W. Roberts, Railway Be- jporf T,- freshment Rooms Port A^i0r*jg Williams, grocer, Menai-st PenanT? cl1 Mary Owen, grocer William Thomas, P. O. '"yndeudraath.Mrs M. Roberts, Kail- Peiivffn^jj „ way Inn ^hyl "• J- Bellis, Grocer tthuddin^ •" £ osePh Jones, 42, Vale road Ra,chuh •" Ellis, Parliament stre«t St AsanV E- Home, Ffour merchant M £ « David Jones, grocer, High-st Saron Jebn Jones, Pearheol Talvso»_ ••• Robert Roberts i^ysSsiau'" t11^3 £ on88' ^aunfo John Jones, P. O. ^OfucWi'" m- Jone8> post Office 1111 ^0,» renchuroh-stre#t,| :M:An. VEL OF SCIENCE. 111ALTIt AND MANHOOD RESTORED. Cute 7 (Without Medicine.) "yowself by the Electric Self-Adjusting Curative and Magnetic Belt; SUFFERERS from Nervous De- icai Painful Dreams. Mental and Phys- "i the J7SSj°n' Pulpitotion of the Heart, Noises Sightan^ E"rsi indecision, Impaired •i'ntfe n Memory, Indigestion, Prostration. Las- Ar,r.^J'es'li01} °f Spirits, Loss of Energy Self £ '■ in the Back and Limbs, Tim- £ ?trust' Dizziness, Love of Solitude, CA"Nr Fear*> &c. By thENPY FURE THEMSELVES. S^tor>e 4 Guaranteed Remedy" in faulty 7? iCte^ aB(^ Sanctioned by the WALxj,- tr?.e i?S free for one stamp, by pw_ Medical Electrician. EC1F HOUSE, BEDFORD SQUABE, vN.B ■ LONDON. Proof^SH?mes and Fees superseded, ^ahds I we Wondrovs Cures effected. J'Kc Selt -aye Electric Curative Maa- kg Phygicial"^ y^/eferences to the lead- A TEST m? »a^Slr^ca^ Mechanician, &c. GRATIS.—Send for Details. TF.. CAUTION. o#ce as in uJf *]ie only acknowledged Appli- Co.9nUea hu L^ various Hospitals and re- and none "1 Faculty »f Great Brit- ~(r Walter Jam,SfUUlne uniess had direct from a person «»■ ^!° cautions the public ag- ec°verie3, name, and imitating his I'rizt Medal and Hospital reports, BARNARD L EVY, GWNEOTHTOWS WATCHES A CHLOC- IAU GEMYDD, A DRYCRWYDRYDD, 32, SOUTH CASTLE STREET, LIVER. POOL. B-" ."N ARD LEVY, A ddj77-»i?,alw sylw ei gwsmeriaid lluosog, a'r A_»edd yngyllredin, at y detholiad ardderchog o WATCHES AUR AC A IIIAN, MODRWY- AU, PINAU, BROOCHES A LOCKETS, Yr oil yn cael cu gwarantu o ddefnydd da, ac yn cael eu marcio mewn ffigyrau plaen am y prisiau isaf y gwerthir hwy. Watchesarianemynogcryxion 21si £ 10yrun Watches aur 2 Is i F25 yr tin Gwarantir hwy am gadw eu hamser, rhoddir gwarantiad ysg-rifenedig gyda phob Watch. CLOCIAU BARNARD LEVY Ydynt wedi ennill cymeriad am gywirdeb, parhad, a rhadlonrwrdd, ac y maent wedi rhoi boddhad i dros 20,000 o bryn wyr. Ccdwir mewn stock Glociau cyfaddas i Swyddfau, Sopiau, Llongau, a Thai. Amseriaduron Gwarantiedig o 6s 6c yr un. CLOCIAU ALARWM ENWOG BARNARD LEVY. Deffroant y cysgwr trymaf unrhyw awr ofyu- edig, am brisiau o 78 6c yr un. ADRAN DRYCHWYDROL BARNARD LEVY wedi cael ugain mlynedd o broflad fel Drychwydrydd, a gynygia ei Stock fawr ac amrywiol o Olwgwydrau a Llygadwydrau gyda phob ymddiriedaeth i bersonau yn llafurio o dan ddiflyg golwg. Llygadwydrau Dwbl a Golwgwydrau o Is y par. Gloew-wydrau Ffreinig a Brazilaidd am bris yr un mor isel. Adgyweiriadau yn ei holl ganghenau am y prisiau mwvaf rhesymol. Cauir bob dydd Sadwrn hyd y prydnawn. GLENFIELD STARCH Ydyw yr unig fath a arferir yn N golchdy ei Mawrhydi. "DYDDED i'r Boneddigesau hyny JL) nad ydynt hyd yn hyn wedi rhoddi prawf ar y Glenfield Starch i roddi trial arno, a chadw at y cyfarwyddiadau sydd yn argraff- edig ar bob sypyn. Mae hwnyn fwy anhawdd braidd i'w wneyd na starches eraill; ond paD yr eii dros hyn, dywedant, megis y dyweu- odd golchyddes ei Mawrhydi, mtli hwu ydyw y Starch goreu a arferasant erioed. NBWYDD DA TB CLBIFION. fcELENI LLYSIEUOL KERNICK. tXTEDI eu darparu heb yr un T T gronyn 0 Fercury nac Antimony, nac bnrhyw Bylwedd metelaidd. Nid yw yn of- ynol i ddyn gyfyngu ei hun yn y ty ar ol eu cvmeryd; ac nid oes achos newid y lluniaeth, oherwydd fod ynddynt duedd i gryf hau; ac y maent yn Gael eu cymeradwyo at yr anhwyl- derau canlynolDolur Pen, y Bendro, an- hwylderau Geriawg, DiffygTreuliad, Rhwyrn- edd, Scyrfl, Gwynt, Peswch ac Anwydau, Poen yr Arenau, Diffyg Anadl, Gewinwst, Gwendid Cyffredinol, Eiddiledd, Dolur y Wyneb. Coleridge Souse, Abertawy, Ion. 19, Yr wyf wedi profi y Pelenau sydd yn myned Wrth enw Peleni Kernick, ac yr wyf yn gwyb- od beth sydd ynddynt. Yr wyf hefyd wedi profl eu heffeithiau. Gallaf ddwyn tystiol- aeth wirioneddol eu bod yn rhydd oddiwrth sylweddau metelaidd a niweidiol; a gallaf eu cymeradwyo fel y Peleni Agoriadol gareu, idd au cymeryd rhag BolRwymedd, ag a wn i am danynt. JOHN BALBIRNIE, M.A..MD. St. John Street, Bridgcwater. Cydgyfai-fyddiad atnryw Glefydau. Syr- Yro eddwu yn dyoddef yn dost gan fu anhwylus—yn dyoddef .yn ofnadwy gan y bist ar y cylla-ac wedi fy mlino gan arenau dol- urus a'r graianwst lawer gwaith, ameddvgon wedi gweini arnaf; ond cymeraia c'ch Peleni chwi IYump gwaith, pa rai sydd wedi gwneyd mwy o les i mi na'r holl feddygon yn nghyd. Rhoddodd y ddogn gynt-af esmwythad i mi mewn pump awr. JOHN SULLY, Bridgcwater. Peleni na bu hnach-ac arnynt Waith Kernick heb sothach Bhyfedd hwy wnant yr aiiach A'u nodd, yn wir yn ddyn iach. liobin Ddll. Darperir y Peloni anmlirisiadwy hyn yn unip gan S. P. KEENICK, Fferyllydd YmarforoL CAERDYDD. Gellir eu cael gan unrhyw Fferyilydd, neu gan ei ddirprwywyr mewn Blychau— Is. lgc., a 7 c, yr un. Dirprwytoyi :— Barclay & Sons, Sutton & Co., Newbery Si Sons, London; Collins I- Roper, Ackcrman Bristol; OS na fydd Dirprwywr wedi ei ap- pwyntio mewn unrhyw dref, gofynweh i'cL Fferyllydd am padw y peleni hyn. Y i-nne-.it yn cael gwerthiad j;avo<i a ihwj'dd yu miivt" trcf lie yr adnabyddir hwynti ENAINT CLYOET^OVARNICINE HUMPHREY, PORTHMADOO. YMAE yr enaint anmhrisiadwy -L hwn at bob doluriau allanol ar y corff wedi bod mewn defnydd cyffredinol yn mhob xhan o'r Deyrnas Gyfunol a'r Trefedigaethau m amryw flynyddoedd; ae y mae effeithiol- rwydd ei ansoddau i liniaru ac iachau briwiau J' fath mai fel po mwyaf adnabyddus y byddis 16 hono, mwyaf oil y gwerthfawrogir ef gan bob dosbarth o gymdeithas. Y mae miloedd bersonau wedi cael eu hiachau drwyddo ag oeddynt wedi bod yn dyoddef am fiynyddau, ac wedi rhoddi i fynu bob gobaith am adfer- iad. Er ei fod yn nodedig o dyner, y mae er hyny yn treiddio trwy y chwys-dyllau, yn tynu ymaith bob anmhuredd o'r cnawd ac ifelly yn symud ymaith achos gwreiddiol yr aflechyd. Y mae yn ddigyffelyb i iachau pob math o friwiau crawDllyd. Ceir fod Enaint Humphrey yn nodedig o effeithiol yn yr holl anhwylderau canlynol, y rhai a liniara ac a iacha yn ddiffaeth :—Briwiau gwlybion a chrawnllyd, Coesau drwg, Bronau dolurus, Chwyddiadau perthynol i'r Man wynau, Llosg- iadau, Ysgaldiadau, Penau dolurus neu grain- enllyd, Llosg eira, Ysigdod, Briwiau, a phob anhwylderau enynol yn y croen. Y mae y cynydd dyddiol sydd yn yr alwad am dano yn profi yn eglur ei effeithiolrwydd rhyfcddol. Ni ddylai un teulu fod heb flychaid o Enaint Humphrey. Y mae i'w gael mewn blychau, gyda chyf- arwyddyd i'w ddefnyddio yn amgauedig. Is. lc.; 2s. 9c: a 4s. 6c. yr un, gan Henry Hum- phreys, Chemist, Portmadoc, ac anfonir blych- aid yn ddidraul drwy y post ar dderbyniad ei werth mewn Postage Stamps; yn Llundain gan Mri. Barclay & Sons, Maw & Son, Sanger & Son yn Liverpool, gan Evans, Son & Co. f yn Manchester, gan J. Woolley. Goruchwylwyr dros Dolgellau a'r Amgylch oedd-OWEN REES, Argraffydd a Llyfr- werthydd. Chwefror 24ain, 1869. AT MR. H. HUMPHREYS, Syr—Y mae yn llawenydd o'r mwyaf genyf gael eich hysbysu fod fy nghoes, ar ol cael tri blychaid, yn ngliyda'r un a gefais genych chwi, wedi hollol iachau, ar ol bod vn ddrwg am fwy na deugain mlynedd. Yr oeddwn wedi rhoddi cynyg ar bob meddyg a meddyg- iniaeth arall o fewn cyrhaedd, ond y cwbl yn aflwyddianus; ond ar ol rhoddi oynyg ar eich Enaint gwerthfawr chwi, y mae wedi gwella yn hollol iach Ydwyf yn wir ddiolchgar. ELLIS ROBERTS, Pantyclegar, Maentwrog.

ENAINT HOLLOWAY.

(inVY's MABCHOGION.

TORIADAU YN Y CROEN.

ANMHUBEDD Y GWAED.

Advertising