Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

18 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

CWIRIONEDDAU PWYSIC. DanaMM oirwr sy-dd yn gryfrifel am y mwyafrif < Clef, y Cylla, Gwynl, Anacfl aanymumol, olwyf ar y Oylla, eM. Y mu daiiMdd drwg hefyd yn uh..i oww ar y tafod. 0. na allwch gnoi och èwyè y eanlyniad yw tiiffy traul ae yr ydych yn uaf=iol yn newynu eieb corph, gwanhau. eich eyfaaaoddiad, ao yn fod aieb hunain yn agorad i la • glatyiau. Yr wyf wedi oaal profiad helaetk sun .yù.zi.th, a rhocWaf fy ngair y gwnaf eiefa boddI«ai. DIM FIT. DIM TAL. Pwy arall rydd i chwi delerau fel hyn? Chwi wydd- ocb pIe rm cui 08 bvdd angen adgywairio. Kid yma heddyw,- Yfopy draw. Un dant o 5/- i fyny. SET UCHAF NEU ISAF 0 C2. Tynnir dannadd yn hoUol ddiboan yn y ffordd diiwaddaraf. J. R. JONES, M P S. DENTAL SURGERY, NEWCASTLE EMLYN. Ymwelir a'r lleoedd canlynol:— ISLWYN, RHYDL-EWIS-laf a'r 3ydd MERCHER ymhob mis am 2 or gioch. BRYN HOFFNA-NT-laf a'r oydd MERCHER ymhob mis am 4 o'r gloch. G10GERDDAN—2il a'r 4ydd MERCHER ymhob mia am 1.30 e r gloch. BRYNARFOR, ABERPORTH—2U &'r 4ydd MERCtiER ymhob mis am or gloch. CROSSLA-2il &'r 4ydd IAU ymhob mis am 2 o'r gloch. LLANDYSSUL-Boit dydd MAWRTH o 11 hyd 3.30, yn nhy Mre. Ball. Confectioner, Pari. House. Ymwelir hefyd a phersonau yn eu cartrefi.

CYiMRODOBIOM CAEBFYROWNI

LLITH TWM 'BARELS

Advertising

HODION 0 ABERGWILI

CREFYDD I FODDLOHI R BOBL

go Y "BUDGET" (GYLLIDEB) AC…

[No title]

EISTEDDFODAU EIN GWLAO'

-.--.....--Y GOLOFN FARDDOL

Advertising

._-CAPEL HENDRE A'R CYLCH

__LLANGRANOG !

LLANDEFEILOG

Advertising

i LLANFYNYDD

LLAHSAWEL

HENLLAN