Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

17 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GWIRIONEDOAU PWYSIG Dannedd arwg evdd yn gytnfol am y mwyafrif e glefydau y Cy'la, Gwynt, Anadl annymunol, clwyf ar y Cylla, tc. Y mae dannedd drwg hefpd yn aohofli oancr ar y tafod. Os na allwch gnoi eich bwyd y canlyniad yw diffyg traul ,ac yr ydych yn maturiol yn newynu eich corph, gwanhau eich j cyfansoddiad, ac yn gosod eich hunain yn agored i lu o glefvdau. Yr wyf wedi cael profiad helaeth mewn deintyddiaeth, a rhoddaf fy ngair y gwnaf eiob boddloni. DifVS FIT. DE\1 TAL. Pwy arall rydd i chwi delerau fel hyn? Chwi wydd. ocb pie i'm cael os bydd angen adgyweirio. Kid yma heddyw,—Yfory draw. i Un dant o 5 i fyny. SET UCHAF NEU ISAF 0 92. Tynnir dannedd yn hoLol ddiboen yn y ffordd ddiweddaraf. J. R. JON ES, M.P.S. DENTAL SURGERY, NEWCASTLE EMLYN. Ymwelir a'r lleoedd canlynol: ISLWYN, RHYDLEWIS—laf a'r 3ydd MERCHER ymhob mis am 2 or gloch. BRYNHOFFNANT-laf a'r 3ydd MERCHER j ymhob mis am 4 o'r gloch. GI0GERDDAN-2U a'r 4ydd MERCUER ymtioL, mis am 1.30 o'r gloch. BRYNARFOR, ABERPORTH-ZU a'r 4ydd MELiL-tu-K. ymhob nus am o r gloch. CROSSLAX—2il a'r 4ydd IAU ymhob mis am 2 o'r gloch. LLANDYSSUL-Bob dydd MAWRTH 0 11 hyd LLA 3.30, yn nhy Mrs. Ball. Confectioner, Paris liouse. Ymwelir hefyd a phersonau yn eu cartrefi.

LLITH TWM BAKELS ---I

HWNT AC YMA

'HEN EGLWYS Y GYMRY

CYLCH CYFRIN Y PLANT

Advertising

AT EIN GOHEBWYR.

LLANGELER

CARMEL MAESYBONT

-- e Y GOLOFN FARDDOL

[No title]

LLANFYNYDD

Advertising

-__ LLANDOVERY TOWN COUNCIL

LLAftNON NOTES

[No title]

Advertising