Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

17 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GWIRIONEDOAU PWYSIG Dannedd drwg sydd yn gyfrifol am y mwyafrif o glefydau y Cylla., Gwynt, Anadl annymunol, clwyf ar y Cylla, etc. Y mae dannedd drwg hefyd yn achosi caner ar y tafod. Os na allwch gnoi eich 'bwyd y canlyniad yw ditfyg traul, ac yr ySych yn naturiol yn newynu eich corph, gwanhau eich cyfansoddiad, ac yn gosod eich hunain yn agored i lu o glefydau. Yr wyf wedi cael profiad helaeth mewn daintyddiaeth, a rhoddaf fy ngair y gwnaf eich boddloni. DIM FIT. DIM TAL. Pwy arall rydd i chwi delerau fel hyn? Chwi wydd- och pie i'm cael os bydd angen adgyweirio. Nid yma heddyw,—Yfory draw. Un dant o 5 i fyny. SET UCHAF NEU ISAF 0 Y,2, Tynnir dannedd yn hollol ddiboen yn y ffordd ddiweddaxaf. J. R. JONES, M P S DENTAL SURGERY, NEWCASTLE-EMLYN. Ymwelir a'r lleoedd canlynol:- ISLWYN, RHYDLEWIS—laf a'r 3ydd MERCHER ymhob mis am 2 o'r gloch. BRYNHOFFNANT—laf a'r 3dd MERCHER ymhob m18 am 4 or glccn. GOGERDDAN—2il a'r 4ydd MERCHER ymhob mis am 1.30 o'r gloch. BRYNARFOR, ABERPORTH—2il a'r 4ydd MERCHER ymhob mis am 2 o'r gloch. CROSSLA,N-2il a'r 4ydd IAU ymhob mis am 2 o'r gloch. LLANDYSSTJL—Bob dydd MAWRTH o 11 hyd 3.30, yn nhy Mrs. Ball, Confectioner, Paris House. Ymwelir hefyd a phersonau yn eu cartrefi.

.Lljiili TWM BAULLb

. nodioh o abergwili

Advertising

—...-GOHEBIAETHAU y

HEN EGLWY& Y CYMftr AR El…

Advertising

— BLAENAU, CAERBRYN

..---BRECHFA

GLYNARTHEN

--ABERG0RLECH

Advertising

Y GOLOFN FAftDDOL

LLANDOVERY JOTTINGS

Advertising

. nodioh o abergwili

HEN EGLWY& Y CYMftr AR El…