Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

21 erthygl ar y dudalen hon

JLLiTll TWM HARELt)

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

JLLiTll TWM HARELt) Fe dinnwd silw Twm pwy ddwarnod at riw darned o lith miwn pappir am. nhw'ii galw'r "Welsh Gazette" arno. Nid yn amal wy'n gweld y bachan na nei, ond mi roes Dip arno'r tro nia. achos t>o nhw'n gw^id wrthw fod rhiw Hen Garui yn gweid pethe rhifedd iawn indo. Ie. Dim rhifedd yn y bid wir w. Ond a jijo wrth y tippin llith weles i, mi alswn feddwl ma un bach ifank iawn iw'r Cardi. We'r crwtin bach ma'n crewkan yn ofnadw acnos bod ffeiradon yn treial twyllo'r bobol i hrinni '"sothach v wask Doriedd." Ie, ond mi all rhai heblaw iddo fe jijo'r wask. Wei wn i ddim wir met, le oei di bwer o ffeiradon i ffwdanu lot « gwbwl, ond mi wn i gimint a hin. Afty'n clwed fod perchenogion y pappire wyt ti'n alw'n sothach yn grwmlan achos nad iw ffeiradon yn gneid dim i helpi nhw. a taw ni'n berchen pappir fiswn i ddim am iddi nhw na preechers i sackoÏ bisse i'r bisnes o gwbwl. Ond lwk heer met. wyt t. n ifank iawn to, a digon tebig na wyt ti ddim wedi gweld perchenogion pappire enwadol yn rhwto wrth ffeiradon, ag yn gofin iddi nhw i neid i gore dros y pappire 'ny, ie a rheiny yn gweid popeth ca8 am reglws. Dina beth iw bisnes sothachedd nghariad i. Ond dima beth leikswn i wood,-beth iw'r rheswm fod y Cardi crack ma'n cadw cimint o swn. Odi'r pappire Toriedd yn gwaski ar dy wint di met. Cofia di, ma nid Libral iw'r un sy fwya dros Riddid bob amser. Stim bid mown Enw indo'i hinan. Ie, a we't ti'n gweid oboti brigethe gwael y ffeiradon. Cweit reit. Ond nrnv'r anwl, paid bod mor geel. Idrich ar dy domen dy hinan, a mi ffeindi di fod lot o r brf,ech--r, ma ai prigethe mor fain a dy lith di. Os wyt ti am fagi tippin o askwrn cefen, paid a grondo ar ffeirad na ffr;geth- wr, ond whil mas am farn dy hinan. Ffin-bagle gwael iw boys v blak kots nia. ;0 long, eunni. Be sy wedi bod sha Langranog rwsnoth wetha. Pwy we'r bergiar na fiodd miwn mewn ty na. Downreit cheek met, a diolcha di i ti ddod mae hob adel peth o dy groen ar ol. Nawr dima air bach o gingor i ti. Tek warnin. Ma Twm yn gwbod pwy wyt ti'n brion, ond os cinigi di'r gem na to, ma'r bachan a'r buttns gleiw'n mind i gal gwbod, a pan bo hwnw'n gafel yn dy fwndak di. mi fiddi dithe'n gwbod hefid. Pwy gwmpodd i'r afon yn Llangranog pwy dwarnod. Ma'r bachan roddodd help Haw yn heiddi droppin o throt oil no. LLANDISSIL. Wei mi appointwd asistant ovursier yn Llandis«il a fel ichi) w&di spekto shwr o fod, limo Twm yn sattisfeid o gwbwl ar yr appointad. Nawr, Ida" fi ddim bin yn erbin y bachan cas hi, ag fel wy wedi clwed, bachan reial iw e. Nid dina'r point o gwbwl. Ma lot o bethe yn erbin yr appointad. Pwr dabs ma Twm yn leiko rhoi help llaw iddi nhw. Wei, ma cietel i fi weid yn biaea beth iw hredo i. Nid Libral, wath ma gomrod o rheini n Doried. Nid Tori odw i wath sna i'n citinno a nhw miwn gomrod o bethe. Dima beth wy.— Tlawdgarwr. Ishe rhoi help llaw i rheini sy, a nid helpi rhaii s-y,-wel, yn weU off na'r pwr dabs. Wv'n gwbod dim pwy sy ar y Cownsil na pwy enwad na 11 iw iw nhw, a stim ots gen i hwtid. wath gweid i'n marn yn streit wy i. Criohen nhw i trwyne faint fino nhw. Ii gricha inno moche wrth wherthin ar i shapse nhw. Trieni ahaoh ny na fiae Twm yn fember ar v Cownsil tro na. Falle bise chans gal emill i sixpenni bit. Io, widdooh chi beth neithe Twm a'r sixpenni bits. Hala nhw 1 Loid Jorj, wath mi gimrith Dai bob math o ddibs'. Nawr pwy wedd y member wedodi fod e wedi addo'i vot i hwn a hwn, ag achos btth9 Tw bad. Hands owt met, gal y gansen. Nawr peided neb meddwl fod Twm am weid gaer yn MCbin v baohan gas y jobbin. No fifier. Lwk dda i ti ol boi. 'R inig beth sy gida Twm yn erbin bod ti wedi chal hi yw achos bod rhai yn Llandissi-} a rowy o ishe jobsis ami nhw. See the point now Jems, ol man. Shek hands, no bad blud. Pwy we'r bachan fiodd rownd a'r plat cAakli yn y Gwiddgrug. Jurchman we'I' boy. Veri gwd. Wvt ti ddim yn geel no. ABARGWILI. Deer, dina lot o sharad sy wedi bod aha Abar- gwili oboti beth wedes i rwsnoth wetha. Wei, dina beth we'n i'n ddiskwl wrhgwrs. Oad widdoch chi beth syn haJa i i wherthin. Clwed rhai'n pledo oboti'r bisnes. Lwk beer mete, the ol tinker now wat he is toking abowt. Odi, odi. a ma Twm Tn gwbod hefid in mhwy bart or bid ma'r pownd na. Lwk at yiwr jograflBs litl jents, an then speek. 0 ie, tro bo fi'n sharad oboti'r pownd, maTn debig fod depitteshon o Down I Cownsil Carfurdlin yn mind i sbio ar y part o'r pownd sr dan i harglwyddieth nhw. Ffwl toim tw, an 'I hop yiw wil doo sumthing. Dina fishr wedd rhai sha Abargwili dy Sadwrn dwetha clo. Ie. we ehwr o fod ishe holideis arni nhw drannoth. Ond ma'r pentre bach yn cdrich dippin bach yn well midde nhw. Pwy we'r stronjer ny wedd yn y Drovers amser we lot yn sharad oboti lektrilc leit Abar- gwili. Naw te. rhog ofan daw'r sirenjr i drwbwl yn ddimiwed mi weda wrthoch chi. Nid Twm we hwnw. ond we Twm yn clwed rhai o chi'n pledo ma Twm wedd e. 0, dina sport ges i. O. stoppwcb chi, be sy'n bod sha pentre bach Velinwen. Beth andras iw'r mwstwr sy na oboti'r jimmi na sy'n berwi dwr amser cwrddr mowr,— fownten, ne beth ichi'n i Alw e. Ichi'n gweld wy ddim yn uptwdet yn y rilijus terms ma. Mai'n debig ii Parke Jons i ofin am i fentig e at riw J gwrdde sy fod da rhiw gappel sha Carfurddin. We rhai boys ddim brflon rhoi fentig e. Bachan aruil yn mofin porko Parke o ffeiv bo barn 1 fentig e. Dango rown i ddim ffeiv bob am y consern o gwbwl. Lwk heer boys, bo Kristians. We bachan y ffeiv bob yn go agos i le, ond bod y charj dippin bach yn ichel, ond pwy Gristnogoth iw palli peth felna. Paid meindo, Parke, paid cwtcho idJi nhw. Dei berwa'r dwr miWll bucked Cill tmnie dy gap idill nhw. Glwsoch am y streik gida organist Llangwnnwr. Sna i'n gwbod y rheswm pam nei, ond wy'n spekto. OIKI dina fe, pan ath y ginLileidfa i'r cglws dy Seel ar ol y notis, we eitha un wrth y miwsik, a nawr ma'r bwlch wedi cal i lanw, a mai'n debig nad iw nhw ddim wedi newid ar y gwath. Pan marwith Twm 'Barels (wath all e bith rit-eiro) mi fidd cistal osi nid gwell boys nag e ar ol lwoth i helpi barels. See the point. o ie. mi glwes i stori bort ofnadw pwy ddwarnod. Doi fachan ishe cal gwbod pwy geffile we'n mind i redpg miwn ras, ond we ddim nossibl cal chans i find mas i brinni pappir. Whap iawn dima riw ffnrw yn gillwn basked lawr wth ochor y drws tro bise hi'n mofin neges o rwle. We niwspeper wedi cal i bligi'n deidi ar ben y basked. Dima un o'r ddoi fachan mas rwp i gal pip ar y pappir, a mi gopiwd enwe'r jee-jees miwn jiffi. Bore dranoth mi welwd pappir arall, a we dim o enwe'r jee-jees ny'n rhedog o gwbwl. Ar 01 whilo mi ffeindion mas fod pappir rhen wharro yn wsnoth oed. Lwk at the det nekst teim, mei lads, or yiw looz dibs. PREINTERS CARF-URD OT \T. Mi fiodd o fiwn trwch blewin c find ;n stieik gida preinters Carfurddin do. I-he rtiii-or o ddibs. Mi ceson nhw hefid. 0 main cii:r, d o'r didd nawr i beido rhoi i reits weitlnvivs. id jobin eesi cher iw dabbo'r llithr?_ie bach n .in na wrth i gili. Mi rododd lot t'o vr o x' b )y? i tiste miwn, a we dim pilo wye i fod oboti'r L>-sne.j. end gliste ar gored nawr gal gweld shwt bidd mistri bang fod well stwmpo mas. Je r. i fis.r s:ai,h- munts ar stop. Thats the wei. Mi fies 'n shirad a un o'r gweithwirs pwy ddwarnod, a mi ges i dippin o ins an owts y pcth. Wei, ma'n well gen helpi barels na preinto to, shach fod y dibs dippin yn llai wthgwrs. Ond nawr dima'r point. Ma lot o breinters cio deEm yn cal cimint a ma boys Car- furddin yn gal nawr. Bhvming shem. Drichwch ma boys, pwt the skriw on, an dimand yiwr reits. Dont yiw, Mistir Edittur, mek ffesis cos Twm is stick up ffor the wurkmens, or the pack wil go dcjwn walop, and ther wil be trubbl. Treet ol wurkmens aleik. Thats Twm. Beth iw'r ots da Twm pwy hwrnlth. Ma Twm yn mind i gadw'i gli-k ar gored nawr gal gweld .-hwt bidd mistri erill yn diwno pan ca nhw'r kol to diwti. Bred an chees for the wurkman as wel as the mastur, an evribodi to do his best. Stoppwch chi, ma kes y gweithwirs yr hewl yn dwad inlan o flan Distrik Cownsil Carfurddin men biti fisewnoth. Gwd muff. Nawr te, riporters Carfurddin. Tek ffwl nots of the miting plees, wath all Twm ddim bod yn y distrik prny fel ma gweitha'r modd, a mai e am gal gwbod shwt fidd pethe'n mind mlan na. Dont forgit, ol pensil- drivers. Plees to lend me that o! ffownten Chaps ov Velinwen; Dont be greedi, but be sportmen, Akt as Kristian men: She wont damej with the boiling, But wil beer the splendid preeching, 'And cum back to yiw a ratling Cleen consern agen. Iff the ffownten go to a askshon, To boil watter; It kan go to a pies rilijon, Its not hotter: Dont be selfish, do a faver I Or purraps yiw wil bei jigger Go to a pies wher thes no watter I Ffor a ffownten.

NODION 0 ABERGWILI

Advertising

HWNT AC YMAj i

.. YSBEllIAD" YN LLES I'R…

. EISTEDDFOD TRAPP, GER LLANDILO

Advertising

FELINDRE

LLAMDYSSUL j

PENBRYN

.. --------- - Y GOLOFN FARDDOL

Advertising

THE VOICE OF IPSWICH

[No title]

Advertising

- CROSS HANDS

llangennegh

[No title]

Advertising

NODION 0 ABERGWILI

.. --------- - Y GOLOFN FARDDOL