Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

ABER.

BARDDONIAETH.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

BARDDONIAETH. AT Y BEIRDD. Llinellau a, gyLmsoddwyd ar farwolaeth y diweddar Barchedig J. W. Roberts, curad, Towyn, Meirionydd, yr hwn a gladdwyd yn mynwent henafol St. Tudno, Llandudno, Gorpk. 8fed, 1884. Coffadwriaetb. y Cyfiawn sydd fendigedig." Mae adar y Ilwyni'n telori fel arfer, Eu melus erddygan hyd goedydd y glyn, A chlyvvir llon-nodau hoff glychau y Gosper Yn deffro per adsain o fynydd a bryn, Mae telyn yr awel yn eilio'u mwyn gydgan, A'r afon yn murmur ar wely o raian, A mawredd urddasol ar wyneb holl anian, Er hyny 'r wyf finau'n alarus a ayn. Yr angeu dinystriol yn rhwysg ei uchafiaeth, Darawodd i'r beddrod un anwyl a chu- Ow! meddwl fod Roberts yn naear marwolaeth, Sydd destyn o alar a syndod i mi! Mae'r ergyd yn deffro rhyw fyrdd o adgofion, 0 flaen y meddylfryd fel rhithiad ysbrydion, Nes trydar fy hiraeth o waelod fy nghalon, A threiglo o'm llygaid fy nagrau yn lli'. Un addfwyn a chywir, diddichell, dirodres, A gwir ddifrychenlyd oedd ef hyd ei oes, A gwres cydymdeimlad a ferwai'n ei fynwes, Bob amser at bawb mewn rhyw drallod neu loes 'Roedd delw wen purdeb yn nhrem ei olygon, Yn denu i'w garu serchiadau angylion, A'i galon oedd lawn o rasusau y Cristion, Tra'n treulio ei fywyd wrth odreu y Groes. Os nad oedd yn meddu ar danllyd hyawdledd, "YVreichionai yn entrych ffurfafen y byd, Er hyny ein gwion oedd lawn o wir fawredd, A'i eiriau yn berlau gwir werthfawr i gyd Mae'r adgof am dano tra yn yr areithfa, Yn byfryd gylioeddi" I'r adyn mae noddfa," Yngwaedu ty nghalon—a'm hawen lesmeiria, Nes ydwyf gan syndod a hiraeth yn fud. Ni raid wrth y mynor a'i wedd gaboledig, I nodi ei feddrod,—diweddnod ei daith,— Na, na, bydd ei enw yn swyn cysegredig, Yn serch llu o Gymry am gyfnod maith, maith; Oherwydd ei ddelw sydd ddwfn ar bob calon, Fel un oedd yn anwyl yn mhlith teulu Seion, Er cilio o hono i fro anfarwolion, Yn anterth ei ddyddiau o ganol ei waith. Mewn galar a siomiant yr y'm yn ffarwelio Ag un oedd a'i einioes yn rhinwedd bob darn,— Hyd nes y bydd meirwon hen fynwent St. Tudno Yn deffri o'u trwmgwsg wrth udgorn y Farn. Tywallted cymylau eu dagrau gorddwysion, I iraidd enemio hoff feddrod y Cristion, A minau anadlaf mewn teimlad hiraethlon, 0 boed ei orweddle yn llanerch ddi-sarn. Towyn. _——— TYWYNOG.

TREDEGAR.

[No title]

Y MAES CENHADOL.

ADOLYGIAD Y WASG.

NEWYDDION O'R GOGLEDD.

TY DDEWI.

CLYNNOG.

BYWIOLIAETH LLANGATTWG A CHYM-RAEG…