Cuddio Rhestr Erthyglau

13 erthygl ar y dudalen hon

BANGOR.

ABERDAR.

LLANDEBIE.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

LLANDEBIE. Dyddiau Mercher a Iau diweddaf, cynhaliwyd Bazaar fawreddog a llwyddianus o dan nawddogaeth uchel y boneddigesau canlynol Yr Anrhydeddus Arglwyddes Dynevor, Vipountess Emlyn, Countess Orawford a Balcarres, Lady Evelyn Campbell, Mrs. DuBuisson, Glynhir a Mrs. Llewelyn, Penllergare. Gwasanaethwyd wrth y farchnadfeinciau gan Eg- lwyswyr eelog a ffyddlon o Llandebie. Y marchnad- feinciau amrywiaothol,q gan Mrs. Jones a Miss- Prothero, Cwrncoch Mrs. Davies,. y Ficerdy a Miss Lloyd, y Laurels. Y blodau a'r ffrwythau, gan y foneddiges ieuanc & gweithgar, Miss Williams, Parcyrhun. Y ffynon (the well), gan Miss Rachel Prothero, Blaenau. Y refreshments, gan Miss Wil- liams, Cross Inn a Miss lizzie Prothero, Blaenau. Oriel y Celfyddydau, gan Mr. Matthews, yr ysgol- feistr. Ymhlith yr ymwelwyr ii'r bazaar gwelais y rhai canlynol yn gwerthu ac yn prynu Arglwydd ao Arglwyddes Dynevor Vicountess Emlyn; Mr. a Mrs. DuBuisson, Glynhir enwau pa rai sydd yn glod mwyaf i'r Eglwys yn y parthau hyn, Yr oedd yr elw yn myned tuag at yr Eglwys newydd sydd yn awr yn cael ei hadeiladu yn Cross Inn, pa un sydd oddeutu dwy filldir oddiwrbh Eglwys Llandebie. Y mae yn werth rhoddi gwybodaeth i ddarllenwyr Iluosog y LLAN pa fath le ydyw Cross Inn. Yr Annibynwyr ydynt y lluosocaf yma. Y mae gan- ddynt hwy eu Christian Temple wedi ei adeiladu yn y ddeunawfed ganrif y Methodistiaid eu Bethania y Bedyddwyr eu Ebenezer y vVesleyaid eu Oligos- ian (a disgwyliaf cyn bo hir y bydd gan yr Eglwys ei St. Michael). Y mae yma hefyd Hope Academy. Y mae Cross Inn hefyd wedi codi llawer o offeiriaid, sof '-y Parchn. Griffith Jones, Mostyn a'i frawd, T. Jones, curad Llandinorwic John Jones, ncer Pontardulais; W. Jones,'curad Porthdinorwig; J. Thomas, curad St. Mary, Abertawe Owen, curad Selby, Yorkshire; a D .J. Llewelyn, ourad Maesteg. Dyma oedd sefyllfa Cross Inn ychydig flynyddau yn ol, Eglwyswyr y lie yn gorfod myned i Llandebie i addoli, Ymneillduaeth yn cael ei ffordd ei hiin yn y lie. Yr offeiriaid enwog uchod yn cael eu parotoi i bregethu yr Efengyl yn bur yn hen Eglwys eu Tadau, er hyny i gyd nid oedd gan yr Hen Eglwys le i roddi ei throed i lawr i roddi ymborth nefol i'w phlant. Gan hyny, trwy la.,fur amyneddgar, eto, penderfynol, a diflino y Parch. David Davies, ein Ficer hoff a gweithgar, ychydig flynyddau yn ol dechreuwyd cynal gwasanaethau Eglwysig yn Cross Inn. Y mae'r addoliad yn cael ei gadw yn hen Ysgol ddyddiol y lie, alelwir Brynmawr. Trefn y gwasanaethau sydd fel y canlyn: yr Ysgol Sul am ddau o'r gloch; gwasanaeth a phregeth Gymraeg am dri o'r gloch gwasanaeth a phregeth Saesneg am 6-30 o'r gloch. Enw y curad ydyw Richard Roberts. Arferai y Wesleyaid gadw gwasanaeth yma, ond darfyddodd fe aeth y Hit a'u haddoldy i ffwrdd, a phan y dachreuodd ein Ficer dewr feddwl am gynal gwasanaethau yma, llawer o brophwydi a brophwydasaDt y byddai i'w lafur yntau farw o farwolaeth naturiol, ond gau brophwyd- oliaethau ydynt wedi bod hyd yn hyn, joblegid y mae yma yn awr ddeugain o gymunwyr, ac mae'r lie yn orlawn o wrandawyr, a phan y bydd yr Eglwys newydd ar ben credaf y bydd yn llawer rhy fach i gynal y gynulleidfa. Ni fyddai yr hanesyn hwn yn llawn pe na byddai i mi son am weithgarweh diflino un teulu hoff yn y plwyf, hwnw ydyw teulu y Prothero. Nid oes eisiau i'r teulu hwn wrth gan- moliaeth. Dyma deulu ac y mae'n werth i'r byd Oristionogol gael gwybodaeth am ei waith i Eglwys Dduw. Y mae gan Eglwys Handebie--ac yn enwedig parth Owmcoch-achos i ddiolch fod ganddi y fath deulu i'w chynorthwyo er helaethu teyrnas yr Emmanuel. Elw dau ddiwrnod y Ba&artr'oedd £ 200. Da iawn chwi wir gyfeillion Llandebie. Y mae careg sylfaen Sant Michael (oherwydd dyna fydd enw'r Eglwys newydd), Cross Inn, yn cael ei gosod ar y 29ain o'r mis hwn, am 3-30 o'r gloch, gan yr Anrhydeddus Lady Dynevor.-Richard Hooker,

. CAERDYDD.

MERTHYR TYDFIL.

BALA.

CANOLBARTH CEREDIGION.

LLANGADWALADR, MON.

DREFNEWYDD.I

PENBOYR.

LLANDINORWIC.

OGMORE VALE.

:YgTRADFFIN.