Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

AT Y BEIRDD.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

AT Y BEIRDD. Rhaid i ni erfyn ar ein cyfeiilion barddonol fod mor garedig a thalu sylw i'r rheolau canlynol o hyn allan:- 1. Defnyddier note paper, ac ysgrifener ar un tu i'r ddalen: 2. Ymdrecher dewis testynau o ddyddordeb cytfredinol, ac astudier tlysni a byrdra yn hytrach na meithder gormodol. 3. Wis gallwn ddychwelyd cyfansoddiadau annerbyniol, na barnu teilyngdod cyfteithiadau heb weled y gwreiddiol. OWEN DINORWIG,—Nid ydym yn atebol am wallau y cysodwyr yn y swyddfa, ac nid rhyfedd fod Owen mewn tymer ddrnvg wrth ddarllen ei englynion wedi eu llargunio gan y brodyr hyn. Gan fed newid cyd- sain, nen adael allan un, yn ami yn lladd cynghanedd, ni ddylai yr argraffydd gymeryd ei ryddid i wneyd y fath beth. Yn yr englynion ar ymweliad Arglwydd Salisbury, &c., darllener:- Yn llaw Nif y bo'n llyw ni," ac nid Yn law N&f y bo'n llyw ni." Hefyd yn yr ail englyn, darllener:— 0 les yw i Eglwys 16n," ac nid A lies yw i Eglwys Idn." Gyda golwg ar lythyr cyfrinachol y bardd hwn, mae ein hatebiad yn 1 Corinthiaid xiii. Y mae ei il englynion anerch yn wallua mewn cynghanedd. Nid cywir "ydyw ef, Y da fardd perffeithiaf." Buasai yn iawn fel hyn yw efe, Y da fardd perffeithiaf. Beth yw ystyr y llinell hon:— 0 dan ei glori y dyn egluraf ? Ond iddo wella y gwallau sydd yn y llinellau, cant ymddangoa. J. M.-Mae yr englyn yn dderbyniol. Danfonwch ychwaneg. CARNALAW.-Cymeradwy.

Y GWYNT.

ANGHYDWELEDIAD YN NGLOFA-CELYNEN,…

GWEITHIAU ALCAN CYDWELI. N

Y FASNACH LO YN~NEHEUDIB

--PIGION O'R Y/ASG GYHREIG.

Y LOCAL GOVERNMENT BILL.

ENGLYN

MAI.

Y MEDDYG.

'CARWN WELED CARNALA W."

!DYFODIAD Y GWANWYN.