Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

17 erthygl ar y dudalen hon

YMHA LE YN NGHYMRU Y MAE'R…

CYMDEITHAS LENYDDOL DEON-LAETFL…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CYMDEITHAS LENYDDOL DEON- LAETFL LLIEON. Y BEIRNIADAETHAU. "CLEDDYF YR ARGLWYDD A GIDEON." Derbyniwyd tair pryddest ar y testyn dan yr ftWau Omicron," '• Rufus," a Jephtha." Omicron.—Pryddest lied wan sydd gan"Omi- /Oli." Ei wendid oyntaf yw dwyn i mewn i'w gyf- ^soddiad eiriau diystyr neu anarferedig, fel pan yr «%ifena "Buddugoliaeth ferth." Nid yw y Q^teiddair ferth" yn arferedig. Y mae y gair hft ^awdd anferth yn arferedig. Na ddefnyddied jj**ad un gair diystyr neu anarferedig. Defnyddia JUau ambell dro yn mingamu ar y naill y llall fel 8 lledan ar y traeth. Dyma esiampl Ond caerau Jericho er cryfed oe'nt I'r llawr a gwympasant oil yn wyrthiol gynt." ansawdc* meddwl tybiem mai gwaith ymgeis- leuano yw, ac felly ni ellir disgwyl newydd-deb ft ynddo' Gocheled yr awdwr wallau o'r fath ooawyd y tro nesaf, a bydd yn Uawer nes i'r wobr. lI. ufus.-Y mae "Rufus" yn llawer mwy profiadol yjf Omioron," ac wedi gallu osgoi y gwendid geir- thv cwynwyd am dano. Y mae yr ymdrech heh ^d° e £ a ''Jephtha yn un deg ar faes agored, Oorfaemawr ddim gwahaniaeth o ran iaith a mesur, ac od^ 0 un ^u' ^Qlly rhaid sylwi ar an- •"Wad barddoniaeth Jephtha a Rufus yn wyneb eu gilydd. Rhag- Qra. "J aphtha ar y dechreu yn ei ddisgrifiad o wr Israel. Moes wersi cyffredinol sydd gan ffiufua" yma., Y mae diagrifiad "Jephtha" o Gideon yn llawer gwell eto, ond pan elir at yr ym- ^odiad nid yw yn ogyetal. Yn y rhan olaf o'r Oddest rhagora Jephtha drachefn, ac y mae &odwedd lenyddol ei waith yn fwy coethedig. A chymeryd pob peth at eu gilydd "Jephtha" yn ddi- «aal yw y goreu, a theilynga y wobr.

MYFANWY HOFF OEDD HI.

Plainer mrtnn 'bJ1l1(g.

.CYBIBITHIAD 0 " GOD SAVE…

V YR EGLWYS YN NGHYMRU."

Y CASGLIAD GOREU 0 DDIM LLAI…

" HANES RUTH."

I"HANES Y TRI CHREDO."

JSIMUTI r AJFDLKSKIIII.

[No title]

AT Y BEIRDD.

Y LLYTHYR- GRLUDYDD.

ARIAN YW ASGWRN Y GYNEN.

APOSTOL Y DADGYSYLLTIAD.

OFER YMRESYMU A FFOL.

[No title]