Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

"TOMOSIEUANC" A'R "SEBON MEDDAL."

"VERITAS," "TOMOS IEtLANC,"…

LLUNDAIN.

LLlTfl 0 LERPWL.

CYFFREDINOL.

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

CYFFREDINOL. Will Duke, diweddar o Carlisle, Pa., nid yw mwy. Gan cigarettes y torwyd ef i lawr yn mlodau ei ddyddiau. Diangodd trysorydd cyffredinol Chineaid Chicago, gyda 1,500 o dcioleri o'r arian a ymddiried- asid i'w ofal. Pwy oedd yn dweyd nad yw y Chine- aid yn Americaneiddio Ychydig amser yn ol torod d lleidr dieithr i ys- bytty y frech wen yn Portsmouth, N.H., o'r hwn y dygodd ddillad, oddiwrth y rhai y cymerodd yr afieobyd. ac y bu farw. Dyna rybudd i ladron fuch- frechu. Ymddengys maf tipyn yn Ianciaidd yn ei syn- iad am y Cadfridog Woiseley yw y golygydd Llun- deinig eofn Mr. Labouohere, oblegid dywedai am dano yn ddiweddar ei fod a perfect gas-bag of self- conceit." William Sunday nid yw yn chwareuwr pel mwyacb, canys y mae wedi dyfod allan fel Efeng- ylydd yn Chicago, lie y dywedir fod ei anerchiadau cyntaf wedi bod yn dra chymeradwy ac effeithiol. Dydd Sadwrn nesaf cychwyna Henry George dros y mor gyda'r bwriad o dreulio rhyw dri mis yn Lloegr, Ysgotland, ao Iwerddon, i areithio ar bwnc y tir. Sut mae yn digwydd nad yw i fyned i Gymru ? Techigobin yw enw y chwareuwr chess a ddaeth allan yn fuddugol o'r ymrysonfa gydgenedlaethol ddiweddar yn Havana. Gwarchod ni I Beth pe buasai Jymro yn gwisgo y fath enw anynganadwy I Ni chlywsid diwedd ar ysmaldodau yr Americaniaid yma ynghylch y Welsh consonants." Mae yn St. Louis 78 o olchfeydd Chineaidd, i'r rhai y telir tua 100,000 o ddoleri y flwyddyn. Haedda pobl y ddinas hono giod am wneyd y fath ymdrech i fod yn lan eu dillad ond ai tybed nad oes modd iddynt gael pobl waraidd i wneyd eu golchi! Gwyddis fod dorwen William y Concwerwr yn Windsor Park, Lloegr, dros dcleucldeg cant o flyn- yddoedd o oed eto nid oes arwyddion crino ami. A oes dim modd cael darn o'r pren hwnw i wneyd y Gadair i Eisteddfod Aberhonddu Gochelwch rai sydd yn honi bod yn ymchwil- wyr am arian yn Ewrop i rai yn byw yn y wlad hon. Y mae cnaf a dynai arian oddiarbobl hygoelus dan yr honiad hwnw wedi gorfod ffoi o Brooklyn yn ddi- weddar rhag cael ei eriyn fol twyllwr. Bu gan rai o ryddfasnachwyr y wlad hon gyn- hadledd yn Chicago yr wythnos aeth heibio. Ynddi darllenwyd llythyr oddiwrth yr Arlywydd Cleveland, yn yr hwn y datganai ei ymlyniad wrth y syniadau a'i troisant o'r Ty Gwyn. Gadawodd y diweddar Charles J. Hull, Chicago, ei holl ystad o 3,000,000 o ddoleri i Helen Culver, yr hon a fu yn housekeeper ffyddlawn iddo am flynyddau lawer. Wrth gwra, ceisia yr etifaddion naturiol dori yr ewyllys ond chwareu teg i'r housekeeper. Hysbysir fod Madame Pittti-bendith ami- am roddi un claith ymadawol yn rhagor trwy y wlad arianog hon. Daw yma yn Rhagfyr, dan ym. rwymiad i ganu mewn deg-ar-hugain o gyngherddau. Tra bydd ei llais rhyfeddol ganddi, nid oes perygl na chai hi ddigon o wrandawyr.

GWEITHFAOL A MASNACHOL.

Advertising

Y GYNGRES EGLWYSIG.

GAIR AT "PENFRO.",

[No title]