Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

MARWOLAETH MR, W. SPURRILL,…

CONFFIRMASIWN.

AGORIAD EGLWYS NEWYDD CROESFAEN.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

AGORIAD EGLWYS NEWYDD CROESFAEN. Dydd Gwener diweddaf agorwyd Eglwys newydd St. Dewi, Croasfaen, yn mhlwyf Pentyr, ger Caer- dydd, gan Arglwydd Esgob Llandaf. Y mae yr adeilad yn un hardd a destlns, ao yn cynwys oistedd- leoedd i 250 o bersonau. Costiodd iCl,000, o ba swm y mae 2600 wedi eu talu trwy haelioni caredigion yr Eglwys yn yr ardal. Ar amgylchiad yr agoriad prsgethwyd gan Esgob Llandaf, y Parchn. Canon Evans, Rhymney E. Thomas, Sciuren;. a W. Lewis, Ystradyfodwg. Ys oedd cynulleidfaoadd mawrion wedi dyfod ynghyd, yn enwedig i wasan- aeth y boren. Yr oedd y clerigwyr canlynol yn bresenol :-Ficer Pentyrch (y Parch. Theophilus Rees), yr hwn—gyda'i gurad, y Paroh. Morgan Thomas—a gymerodd ran yn y gwasonaeth y Parchn. J. P. Hughes, a LI. Davies (Llantrisant), H. G. Williams (Radyr), W. David, a Moore (St. Ffagan's), Sinnett Jones (St. Bride's-super-Ely), J. Williams (Pontyolown), J. Williams (Williamstown), A. E. H. Hyslop (Caerdydd), Isaac ReeFi (Peny- graig), W. Harries (St. George's-super-Ely), J. Jenkins (Llantwit Vardre), E. Thomas (Neath Abbey), Moses Lewis, a Ellis (Llanwono), Williams (Petersone), Rees (Talywain), ac eraill. Yr oedcl amryw o leygwyr cyfrifol hefyd yn y gwas- anaethau ymhlith eraill, Mr. Wingfield, yr hwn a roddai y tir, a Mrs. Wingfield, Mr. Warren, Mrs. Thompson (Hensol Castle), Mrs. Williams, Miskin, &c. Yn yetod ei bregeth yn y boreu cyfeiriodd yr Eegob at anonestrwydd cywilyddus y rhai a wrthodent dalu y degwm. Yn ngwasanaeth y boreu bedyddiodd ei arglwyddiaeth faban ac un mewn oedran, yr olaf hefyd a, dderbyniwyd i aelodaeth Eglwysig. Archadeiladydd yr Eglwys yw Mr. E. Bruce Vaughan, Caerdydd. [Yr ydym dan orfodaeth i ddal drosodd hyd ein nesaf adroddiad o agoriad Eglwys Llanmihangel. -GOL. J Bydd Archesgob Caergaint yn rhoddi ei ddy- farniad yn achos Read ao eraill yn erbyn Esgob Lincoln, yn Mhalas Lambeth, ar yr lleg o'r mis hwn. — Y mae Esgob Chichester (Dr. Durnford) yr hwn Bydd wedi cyraedd yr oedran addfed o 86 mlwydd oed, wedi bod yn ddiweddar yn oynal gwasanaethau conffirmasiwn ddwy waith y dydd yn ei esgobaeth. Y mae Eegob Hereford wedi apwyntio y Parch. George Herbert Whitaker, cymrawd o Goleg St. loan, Caergrawnt, a Chanon Mygedol Truro, i'r ganoniaeth a waghawyd trwy farwolaach y Parch. Syr F. Gore Ouseley. Y mae Eagob Rochester yn ddiweddar wadi bod yn dweyd ei feddwl yn bur blaen gyda golwg ar or-wisgo gogyfer a chonffirmasiwn. "Nothing," meddai, would distress me more than to send a candidate back for showy o'r tawdry apparel; but for example's sake it may be necessary for me to do so."

DOWLAIS.

ABERDAR.

WHITLAND.

LLANBEDROG.;

FFEITHIAU GWERTH EU GWYBOD.

CYSTADLEUAETH II Y LLAN."

[No title]

ST. FFAGAN, ABERDAR.

Family Notices

[No title]

NODJADAU SENEDDOL. .