Cuddio Rhestr Erthyglau

13 erthygl ar y dudalen hon

AT Y BEIRDD.

' DOSBABTH I. -«

Y FONWENT.

Y BEDD.

Y TOBWB BEDDAU. Dyn

..Y CLOCHYDD.

Y DYN DALL YN CAEL EI OLWG.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y DYN DALL YN CAEL EI OLWG. Yn ddall yr wyf heb wel'd erioed, Yn llanc mewn oed mewn angen; Edrychwch, syllwcb, ataf troweb, Hil Israel rho'weh elnaen; Ni wrendy neb. Ha I beth lay' fry Yn nheml y Ty ? Mae bloeddio1 'Rwy'n clywed llefain Cabledd.' Pwy Maent hwy yn ei 18/byddio 7" Ond resn. yn y dyrfa fawr, l:6y'n d'od i lawr heb ddychryn; Mewn dirmyg sanctaidd mae yn troi, Nid vw vn ffoi er kFIyn s- Y Ty as 8hh yn J ata Te'f gwnaeth, 'Rhwn gynt oedd gaeth gan ladron; Mae'n d'od i rwystro'r dyrfa hy' Ei droi yn dy'r llotrnddion. Mae t'llwch rhagfarn drwy y fro:, A'r dyrfa ynddo'lI eylln A pLarlya Hid drwy'n cyrph ar daen, Ni thaflwyd n-iaen at Iesn Fe aetb i iawr i'r portb lle'r oedd Un dall ar g'otscM yn waeddi- 4i oh I syr, beth ey'? Nis gallaf ffoi, Nis gwn He i droi rbag trengi." 'Eoedd y disgybiion mewn oryn ffrwst Oherwydd trwst gelynion, Edryobent ar y bacbgen dall Fel un o'r angall ddynion; Rby barod oeddynt i ddal Hid, Ac erlid gwrthwynebwyr; Yn awr, arosent, trwm y tro, I feio dioddefwyr. 110, AtbTaw da, pwy becbodd ? Hwn AI 'i dealn dv. Q ai dynodd I'w lygaid goap a barn ar led ? 0 dywed pwy a bechodd ?" Nid da yw dweyd wrth neb mewn ffos Am iddo aroa yno Nes dweyd with bawb pa fodd y btt- Pa fodd y darfn Byrthio. Nod Ieen ydoedd trntfarban, A cbnddio beian dynion Ymbiliai, crefai ddydd a cos, Ac Wylai dros elynion Na feiwoh," raedd yr Ieen da j Dowch yma, rhoddwch foliant, Fy Nhad a daenodd droeto 'i nos, Er dangos ei ogoniant." Ac er ei bod yn Sabbath ddydd, Yr Iesn'n rhydd wnaeth boeri, Cymysgodd hwnw gyda llwch, A'i law yn flwch i'r eli; 'Rhoes glai a'i fys, er gwaethaf plaid, Ar lygaid y cardotyn, Yn nod o fawr drngaredd rad, Ynghyd a mad orchymyn. Dos di i lyn Siloam lwys, Ymoleh yn gymwya ynddo"; .— Ac wedi iddo wneyd yn gall, Fe aeth y gwall oddiwrtho A gwelai 'i hunan yn y dwr, A'i gyflwr wedi newid A'r llyn oedd iddo megis drych I gorph heb nych afieehyd. Pan- ydoedd gynt mewn angen mawr Yn byw ar lawr tylodi; Yn gorwedd ac yn wael ei ddrych, Yn wrthddrych o dostnri, 'Roedd pawb &?a dagran fel y lli', A'n llaw yn rhoddi iddo, Ac wrth ymadael ysgwyd llaw Ac addaw galw eto. Ond wedi iddo newid byd I iechyd yr Iachawdwr, Fe'i galwyd ef gan fawr a man Yn aflan ac yn dwyllwr; Ac wedi holi sut y ba, A thyngn a meHdithio, Fe roddwyd dedftyd er ei lea- 'Roedd rhaid ei esgymnno. Mae Phariseaid eto'n awr— Pan fo ar lawr yn gorwedd Ryw ddall neu gloff nen feddwyn ffoi Heb arno 61 ymgeledd— Yn codi dwylaw tua'r nen, Ac ysgwyd pen yn dduwiol; Ac yn pregethn drwy y wlad Ddiwygiad cymdeithasol. I Ond os try'r gwyllt yn dddf a gwtr Heb gymorth Pharisead, Caiff sen a chilwg pob rhyw gawr ■; Am na f'ai lawr yn wastad; Ac os o'r sect y try at Saint I Im,ofyn, enaint eymwye, Fe'i rhegir byth os dwg hyd fedd Arogledd y wir Eglwys. G.B.

Advertising

EGLWYS Y PLWYF, LLANELLI;

WARDEN NEWYDD LLANYMDDYFRI.

"LLEOLl" Y CYFAILL EGLWYSIQ.

AI CAltRKQ ? YNTE CABEG?

LLYFR HYMNAU A THONAU I'R…