Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

24 erthygl ar y dudalen hon

OFN MYNED I WELED Y BAD-REDEGFA.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

OFN MYNED I WELED Y BAD- REDEGFA. Dygwyd labrwr o'r enw Joseph Gardiner gerbron yr ynadon yn Llundain, ar y diwrnod y cymerodd bad-redegfa Rhydychain a Chaergrawnt le, am ei fod yn feddw ac yn cardota yn Notting Hill. Tystiodd yr heddgeidwad i'r carcharor ddweyd fod yn well ganddo gael ei gloi i fyny na myned i'r bad-redegfa a chael deunaw mis o garchariad am ladrata Yr Ynad Plowden (wrth y car- charor) Ewch i'r bad-redegfa, ac na ddeuwch yma eto. (Chwerthin). Rhydd- hawyd y carcharor. "»• .—

PRAWF JOHN ROBBINS.

ETHOLIAD WINDSOR.

HUNAN-FODDIAD YN NGHAS-TELLNEDD.

AM CAN DYBLYG Y DEDDFAU.

TRI AR UN ENEDIGAETH.

GWEDDWON AC AMDDIFAID Y LLANERCH.

Y DDEDDF ADDYSG NEWYDD.

LLADDWYD EF WRTH OCHR El DAD.

BYWOLIAETH LLANWONNO.

YSTYRIOLDEB Y TYWYSOG .BISMARCK.

GWOBRWYO GWRONIAID Y MORFA.

ETHOLIAD CAERNARFON.

BYGWTH SYMUD Y BRAWDLYS 0…

TANCHWA Y LLANERCH.

GWNEYD GWLAD PALESTINA YN…

MARW AR YR HEOL.

CORWYNT A CHOLLIAD MIL 0 FYWYDAU…

COSBI HALIER CREULON.

MR. PRITCHARD MORGAN, A.S.,…

OFFRWM DIOLCHGARWCH RHAGOROL.

CYFFRO YMYSG GLOWYR LLOEGR.

SUL Y BLODAU YN A&R^FAN.

CYSYLLTIAD EGLWYS A GWLADWRIAETH…