Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GEORGE'S PI'-E AND GRAVEL P2LLS. .f' _— Y mae y Peleni hyn yn feddyginaeth sicr, buan, a dyogel i'r Piles a'r Gravel, ac i luaws o anhwylderau ereill sydd bob amser yn eu canlyn, meys;- POEN YN Y CEFN YSGAFNDER YN Y PEN DIFFYG TREULIAD RHWYMEDD. LLYNGYR MAN DIFFYG ANADL SURNI YN YR YSTUMOG POEN YN Y LWYNAU GWAEW GWYNT COLIC DWFR POETH DWFR.ATALIAD TEIMLAD 0 BWYSAU YN Y CEFN GWELEDIAD PWL AC ANEGLUR BLAS ANNYMUNOL YN Y GENAU POEN YN Y BORDDWYDYDD CHWYDDIANT YN Y TRAED POEN RHWNG YR YSGWYDDAU BRYCHAU O FLAEN Y LLYGAIJ CWSG ANESMWYTH j DROPSY Y BENDRO CURIAD Y GALON CRYNDOD BILIOUSNESS ANMHUREDD Y GWAED NYCHDOD GWENDID CYFFREDINOL POENAU CRWYDROL A HOLL DDOLURIAU YR YTUMOG YR YMYSGAROEDD YR ARENAU A'R AFU, &c., &c. Parotoir y Peleni uchod mewn tri. o ddulliau gwahanol inewii blychau, Is. a *wS. 9c. yr un, fel y canlyn: No. 1.—GEORGE'S PILE AND GRAVEL PILLS. No. 2.—GEORGE'S GRAVEL PILLS. 1 No. 3.—GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. r n»ae perchenog y Peleni hynFe^ ho"> .1' \VVVVWV'^ *■> YE ABENAU, NT YR YSTUMOG, \V>>V/ V'X Z iey^ioedd- X >yX'/ CPjC X. (Label Wen). 1/1 ^c. a 2/9 c. S A'A V fe t HOME'S 8MVEL PILLS, V/ AX'/X /jf "yC (Label Las). 1/Uc. a 2/9c. y*. /& YX No. 3, BEORBE'S PIUS F03 THE PILES, Z-^Z^XSXX'X O* (Label Goch). 1/lic. a 2/9c. f X ZZ'.i w«unwie X°Xy&>&4?X /%$> //S° IE. GEORGE, >v V V\ YZ/%y A*. Z*yy \X' <y^>Z X/s* 'Jy /w^ /&/<?* X X ^Z X #Z y^yw} /v/ A—V^ ■ <<<Cr /,rc*r^'tyT^yr^—— u1unnU'I T-FSTIMOW^- V> > Nj^S^SSnasJl uTkuw 1 SAVED_W^ill-J X/ I DR. CRYNANT'S PLASTER (Registered). ESTABLISHED 40 YEARS. Dymnna J. E. GEORGE, M.R.P.S., Hirwain, hysbysu y cyhoedd fod y cyfarwyddyd (prescription) i ddarparu Plaster Dr p Crynant wedi cae I e1 ymddiried iddo ef gan unig fercb y diweddar JOHN WILLIAMS, neu fel yr adwaenir ef yn gyftredin, Dr. Crynant, yn ngofal yr hon y gadawodd efe y Receipt ar ddvdd ei I In y furwolaetli. Hefyd, sicrha ei gydgendl y bydd i'r-Piaster hwn gael ei barotoi dan ei arolygiaeth uniongyrchol ef ei hun o'r defnvddiail meddysrol puraf, heb ystyried na tbraul na tbrafferth, ac yn unol ag hyfforddiadau pendant y darganfyddwr. n Mae Plaster Dr. Crynant yn ddarpariaeth ddigyffelyb at doriad asgwrn, briwiau, ysigfa, clwyfau, chwyddiadau, cornwydydd, y gwynegon, a phob math o arcbollion toredig a darniog. Difa mewn byr amser y poenau mwyaf arteithiol. Mae mewn ugeiniau o ahosion wedi iaehau aelodau ag oeddynt wedi haner mortiffio; ac nid dweyd rhvwbeth ar antur ydym wrth ddweyd y gellid, pe b'ai oisieu, cael miloedd o bersonau, mewn pob sefyllfa c 1} w yd i dystiolaethu i ryfeddol rinweddau y Plaster hynod hwn. Drwy ei allu i hwylysu cjlchrediad y gwaed, i gynyrchu gwres naturiol yn. y man y gosodir ef aruo, ac i gasglu yn nghyd i r an lie hull allooedd gwellhaol y corff, y mae vn hynod efFeithiol i symud gwendid o'r aelodau ac i gryfhau y gewynan. Mae hefyd yr un mor llwyddianus i symud Anhwylderau y rreit, y Quiasy, y Pleurisy, Lumbago, Sciatica, Bydd i bersonau sydd yn ddarostyn<zedig i'r Bronchitis gaol fod y Plaster hwn o werth anmhrisiadwy iddynt. Os gosodir un ar y frest ar ymddangosiad cyntaf y dolur poenus hwn, rliodda atalfa buan ar ei gynydd ac os cedwir un yn barhaus ar y frest yn ystod misoedd oerion a chyfnewidiol yr hydref a'r gauaf, gwna gadw draw vmosodiadau o'r dolur hwn. Mae v Plaster hwn wedi ei brofi yn hvnod effeithol at symud caledrwydd yn y ddwyfron, ac fellv y nap. yn anmhrisiadwy i famau pan yn diddwyn plant, pryd y maent yn agorel i gnapiau yn y frest. Torer twll yn y Plaster, agosoder ef yn dwym ar y fron, a bydd yn offerynol i wella ac i gadw draw fagwraeth, awelon, a doluriau f fflamegol ereill sydd yn dueddol iddynt ar yr adeg hon. Ar werth gan bob fferyllydd parchus mewn Packets 7 ld. a 2 Is Ii-d. yr un; yr UP mwyaf drwy y Post am Is. 3d. mewn Stamps. Er dvogelwch y cyhoedd rhag ffug-blasterau, bydd pob pecyn o'r plaster hwn yn dwyn enw y darganfyddwr, J. Williams, ar Stamp y Llywodraeth fydd am dano; heb hyn ni fydd dim yn wirioneddol. Goruchwyliwr Americanaidd: R. D. WILLIAMS, CHEMIST, PLYMOUTH, PA. GWNEUTHURWR I J. E. GEORGE, H.R.P.S.,Hirwain. The American Tt heumatic Liniment NEU THE AMERICAN MARVEL." w Mae y ddarpariaeth hon vn un o rai hynotaf yr oes at y Rheu- matic, Lumbago, Sciatica, Poen yn y Cefn a'r Ochrau, Chwyddiant, Cramp. Bruise. Sprain, Qninsv, holl ddoluriau y Gwddf, Gwendid yn yr Aelodau, Cvlchrediad Gwau, Popnau yn y Joints, Chilblains, Cric yn y Cefn a'r Gweddf, Stiff Neck, Tarddiadau ar y Croen, Cornwyd- ydd, Stiffrwydd, Henaint, &c. Mae gan berchenog yr AMERICAN MARVEL lawer o dvstiolaethau o barthed i'r feddyginiaeth rinweddol hon oddiwrth bersonau agoeddynt wedi eu rhoddi i fyny yn anwelladwr- ,aii feddygon. Mae wedi galluogi y cloff i gerdded. Mae wedi ystwytho can- r, I 9 oedd o Stifl Joints. Ar ol i bob peth arall fetliu, gyr ymaith chwydd- iadau peryglus a phoenus mown ychydig oriau. Mae fel yn swyno pob math o boenau Rheumaticaidd o'r cefn, y breichiau, a'r cluniau. Bvdd i'r personau hyny sydd yn mynychu y Turkish Bath gael fod ychydig ddyfervnau ar law y Shampooer yn hynod effeithiol er ystwytho yc holl gorff, ac ibwylysu y gwellhad. Ar werth gan bob fferyllydd mown potelau is.1-1d. a ls.9d. yr un. 2 Os dygwvdd i'r fferyllydd fod allano hono, gofynwch iddo anfon am fotelaid i chwi oddiwrth y gwneuthurnvr, neu un o'r London W hole- sale Houses. 0 PercHeaog J. E, GEORGUJ X.R.P.S. lUrwain.