Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

RHESTR 0 LYFRAD MEWN STOO YN CAXTOJS7 HALL /SWYDDFA CWMNI Y WASG\ IEGLWYSIG GYMEEIG, CYF. A.DGOFION HENAFGWK Papyr Is Cludiad, 3c. ARWEINYDD I'R ALLOR, Papyr, 2c,; Llian, Se.; Cludiad, le. I BYWYD SAMUEL.—Is dwsin Cludiad, 2c. BYWYD SAUL.—Is. y dwsin; Cludiad, 2c, BYWYD GEDEON.-le. y dwsin Cludiad, 2c OREDOAU YR ifiGLWYS. -Pria mewn amler bapyr, 8c,, drwy'r post. COFIANT CANON EVANS, RHYMNI.- Amlen bapyr, 9c.; Llian, Is, 3c., drwy y post. CREDOIR APOSTOLION.-Is. y dwsin Clud- iad, 2c. PISSENTERS IN W ALES.-3ic., drwy y post EMYNAU Y GENHADAETH.— Sol-fla, 3c, neu 2s. 8cs y dwsin Cludiad, 3c.; Geiriau yn unig, Ic., neu 6s. y cant. ESBONIAD HOW AR YR EFENGYL YN OL MATTHEW, MARC, LUC, AO IOANf- is. 4e. yr un; Cludiad, 3c. ESBONIAD AR YR ACTAU.—Amien bapyr 2a. 9c. drwy y post, ESBONIAD AR S. MATTHEW,-Rban I. 2s. 3c. Ail Ran, 2s. 6c., drwy y post, FFURF A THREFN GOSODIAD CYHOEDB US OFFEIRIAD PLWYFOL MEWN MEDDIANT 0 FYWOLIAETH. -5s, y cant, yn rhydd drwy'r post. GWASANAETH YMBILIADOL.~6s. y 100 yn rhydd trwy y Post. HYFFORDDWR I'R FOREOL A'R BRYD. NAWNOL WEDDL—Papyr, ls/3c. Llian Is. 9c., drwy y post. HANES YR EGLWYS YN NGHYMRU.- Pris mewn amlen bapyr, 10c. nett; mewn Ilian, Is. 2c., drwy'r post. HAWL AC ATEB.-Im. y dwain Cludiad, 2c. HYFFORDDWR I'R LITANI. -Prim mewn amlen bapyr, 9c drwy y post, loo mewn Ilian, Is, drwy'r post, Is 2c. HOLWYDDOREG A CHANTATA — Y FLWYDDYN EGLWYSIG "-(Phan gyn. taf), Solffa, 4c., yn rhydd drwy'r post. JOHN JONES YN YR YSGOL.-Pris, is. LLYFR RUTH.-ls. y dwsin Cludiad 2c. LLYFR EZRA.—Is. y dwsin Cludiad, 2c. MIRIAM Y BERL RIAN.-Amlen bapyr, 7c.; Llian, Is. 3c., drwy y post. ISODlADAU AR Y LLYFR GWEDDI.-(Ail argraffiad), drwy y post, is. 9c. SWYDDOGION BYDDIN IESU (EGLUR- HAD AR SWYDDAU EGLWYSIG).- 3le., drwy y post. TREFN OLADDEDIGAETH Y MARW YNG NGHYD AG EMYNAu.—6s. y cant yn rhydd drwy'r post. TARIAN YR EGLW VS. Pris, mewn amleu bapyr, Is. drwy'r post, is. 3c. YCA-WELL SAETHAU.—3c.; 2a. 6c. y awain Cludiad, 4c. Y FFORDD GUL.—7c trwy'r Post, 9c. CATECISM I BLANT YR EGLWYS AR HANES IESU GRIST o i SUL Y PALMWYDD hyb i IAU Y DYROHAFAEL. GU j Y Parch. J. Wheldon Griffith, 1 LUNGIAN PAMONAE]C, ADMITWM, Pris Is. 80. if dwlin. Gallir oael copiau oddiwrth yr Awdwr non IUBAG ER. « LLAN » OFFICE LAMPETER What .j I Laymen Say: 'i, "THE Ecclesiastical is in the first rank of Insurance Societies. Your Committee would not compare one Office with another, but they regard the matter from the point of view of Churchmen, and from 1 that aspect the Ecclesiastical stands alone; it is the only Insurance Office which exists for the benefit of the Church. They desire to place on record with gratitude the good which it has done, and they hope, for the sake of the Church, that it may be widely supported." Extract from the recent Report of the Committees on Insurance appointed by both Houses of Laymen. Adaress; ECCLESIASTICAL INSURAKCE OFFICE, LO. 11, Norfolk Steeet, Strand, LONDON, W.C. 2. « CONFIRMATION PRAYER CARDS (ENGLISH AND WELSH COMBINED). For use of Candidates preparing for Confirmation. Printed in Red and Black. 12 Copios (post free) 9d. 25.. la. Sd. » »» 100 „ • „ 3s. All orders must be prepaid and address ed to :— MANAGBR, WELSH CHURCH PRESS CO LTD ULimrriR I NODIADAIJ ar y Uyfr Gweddi Gyffredin GAN Y PARCH. H. L JAMES, M.A., Rhbithob Abbrffraw. AIL ARGRAFFIAD. Is. 6d. nett. Argraphwyd a Cyhoeddwyd gan Gwmni y Wasg Eglwysig ao Argraphyddol Cymrefg, Cyfyngadlg, Caxfcon Hal), Lampeter, Awsfc 22ain, 1919. v ca