Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

ARAITH Y PRIFWEINIDOG.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

ARAITH Y PRIFWEINIDOG. TYMOR y gwyllau yw hi ar bawb, ao ymdden- gys fod pawb a/I frawd ar eu heithaf yn mwynhau y tymor, a mwy o avian yn y llogell, hwyrach, nag y syd.d o synnwyr yn y pen. Boed hyn fel y bo, daeth yn bryd i'r Senedd hefyd i ymwasgaru a gohirio ei hym gynghoriadau am ddan fis-hyd Hyd. 2'2ain. Cyn terfynu yr eisteddfod, rhoddodd y Brenio ei gydsyniad i amryw fesurau a basiwyd, ac yn eu pHth, Deddf yr Eglwys Gymreig. Yn ol yr hen ddefod, cyhoeddwyd hyn gan y clerc yn Nhfr Arglwyddi yn yr hen ffurf- ymadrodd Leroile veult (Kwy31 ys y Brenio yw). Achyn gollwng aeiodau Tj'r Cyffredm yn rhydd, traddododd y Prif Weinidog araith faith yn adolygu sefyllfa'r wlad, ao yu bras- lunio gwaith y Llvwodraeth yn union ar 01 y gwyliau. Rbybudd a phryder a pherygl oedd cynnwys yr anerchiad. Cyffyrddodd a'r rhan fwyaf o'r pynciau sydd yn cynhyrfu cym- deithas ar hyno bryd, ac y sydd yn galw yn groch am ddyfarniad doeth a cbyfiawn. Dyna bwnc y glofeydd a'r streiciau dibendraw. Y mae'r mwnau yn y ddaear i ddyfod yn eiddo'r genedl yn ol cyngor Adroddiad Dirprwyaeth y Glo, ond nid ydys yn bwriadu eenedlaeth- oWr gweitbfeydd glo a'r mwngloddiau, am fod y ddirprwyaeth wedi methu cytuno ar y pen yma. Ond yr ydys yn bwriadu dileu gwas- traff cydyragais trwy UlJO trefriiadau y glo- feydd, a rhoddir liais i'r gweithwyr yn y trefniadau. Addewir ymhellach wythnos waith o 48 awr i'r rhan fwyaf o ddiwyd- iannau. Amcan y pethau hyn yw adferyd gweith garwch a diwydrwydd yn y wlad. Wedi terfyn y rbyfel, ymdaenodd ton o ddiogi a segurdod dros gymdeithas. Nid oes a fynno neb a gweithio yn ddiwyd ac yn onest. Llawer o ddifrio fu cyn hyn ar yr idle rich, ond dyma ddelfryd a nef- oedd adrannau niferus o weriu gwlad. DIgon o arlan a dim gwaith yw galr cyswyn y tyrfaoedd. Yr ydys yn gobeithio mai clefyd byr ei barhld ydyw hwn onide aifF y wlad dros y dibyn i ddiniatr anaele. Datod- wyd cylymau cymdeitbas gan ysgydwad erchyll y pum' mlynedd diweddaf. Diflan- odd ymddiriedaetb a sefydlogrwydd, a, daeth ansiorwydd a drwgdybiaeth yn eu lie. Dioddef y wlad oddiwrth brinder nwyddau, ac ar yr un pryd yr ydys yn seguran ac yn Uei- hau cynnyrch. Yn fwy, y mae rhai yn barod i ddifetha cynnyrch ac eiddo fel y gwelwyd yn Swydd Efrog ac yn Llundaln a Lerpwl pan streiciodd yr heddlu. Costiodd y rhyfel 40,000,000,000p., a saif y ddyled geoedl- aethol yn y wlad hon yn awr yn y swm aruthrol o 7,800,000,000p. Ac yn lie dech- reu talu ein ffordd, parhawn i fenthyca ac i fyw yn yn afrad afrad. Gwelir felly beryc- led y sefyllfa a dued y dyfodol. Meddygin- iaeth y Prif Weinidog yw gweithlo'n galed a byw yn gynnll heb wastraffu dim. Hen recipe iawn ydyw hwn—cyfarwydydd ein cyn- deidiau, ond erys rbiuwedd yn y feddygin- laeth eto, ac ar wahan lddi, nid oes gwellbid i'r genedl, a bydd ei chlefyd hyd angeu. Ni ellir dweyd fod anerchiad Mr. Lloyd George wedi rhoddi boddlonrwydd cyffredinol. Beirniadwyd ef yn llym mewn bagad o gylch- oedd dylanwadol. Digiodd arwelnwyr Llafur yn aruthr am na chenedlaetholir y glofeydd. Y maent yn chwythu bygythion a chelanedd, gan dystio y gwnint y glofeydd yn ddiwerth i'w perchenogioo. Digiodd y masnachwyr am symud yr ataliadau mas- nachol ar ddadforion ym mis Medl. Cyhuddir I Mr. Lloyd George a Mr. Bonar Law o dorri eu haddewidion adeg yr otholiad. Yr oedd yr araith, meddir, yn rhy faith ac yn rhy I amheiiodol, yn argymell cynildeb, a'r Lly- wodraeth ar yr un pryd yn garndroseddwr yn I hyn o beth. Ofnwn fod y Cyd-blaid yn ddiffygiol mewn meddwl so nad oes weledig- aeth eglur. Y mae yr elfeunau sydd yn ei chyfansoddi yn unghydryw fel oa. cheir yn hawdd gytucdeb a chyt. gord ynddi ar gytilliin a pholisi. Of- nwn nad. yw'r Pitif Weinidog yn rhydd oddi wrth ddiffygion a gweadidaa cynheuid y Cymro—sef diffyg meddwl, egn-yddor a phenderfyniad. Cyhuddir ef o esgeuiuso darllen a myfyrio, fel y gellir cyhnddo llawer i swyddog mewn gwlad ac eghvys, gyda'r canlyniad nad ydyw yn gwybod ei feddwl ei bun an el fod yn byw o'r Haw i'r genen-yn dal Uygoden a'i bwyta hi • a'i gario hwnt ao yma gsn wyntoedd a thotioau mor poblog- rwydd heb lyw egwyddor a. chwmpawd gwybodaeth i ddwyn llong y wladwriaeth yn ddiogel trwy'r dymesfcl Bydd ganddo seibiant am dymor yn awr, a chaiff hamdden ond ndid yn el erioil yn Llydaw i fyfyrio ar e) waith ao i geisio gweledigaeth sglur. Ni allwn ei amddifiidu dn cydymdeiraiad a'n gweddiau yng nghanol belyntion helbulus yr an-Aser elthriadol hwn. Gwnaeth wasanaeth asxihriaiadwy i'r wlad ynawr dduaf y rhyfe!, I ac erys ein dymuniadau goren gydag ef hyd yn hyn, ar iddo ddiogelu a chadarnhau y fuddugoliaeth fawr, fel y bo iddo esgor ar y canlynladau bendithiol bynny y disgwyliwn mor daer am danynt.

ACT YR EGLWYS GY MBIG. .I

Llandudno Junetion.