Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

"Morfa."

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

"Morfa." AMERICA. Yn carlammu ymlaen fel cawr, ac os na tyddwn yn ofalus iawn byddwn ymhell ar 01, ya gyflym ein disodli yn marchnad glo. Dyma Glasgow y ordro steel rails" o America—"American Steel" i'w gael am Ill y dunen, tra chcstia Zl6 yma. "Steel rails yma yn costio £17 10s. y dunell; yn America, ZIO. Birmingham yn ordro ei "tram-rails" o America. Itali ei glo a'i I II locomotives" o'r America, a hithau Japan yn cefnuar Brydain, ac yn troi am ei phris- tau at America. America yn codi gl6 yn 01 Dawcant odunelli y pen bob blwyddyn, tral nad ydym ni yn codi ond yn ol rhwy gan' tunell a haner y pen Gwell peirianal1 ganddi, a mwy o ewyllys gweithio. Yn 1913, danfonwyd o'r lad yma 77,000,000 o dunelli. Arwyddair America ynglyn & gwelthfeydd yw hwn No man or woman should perform any task which a machine can do." Ac y mag. gan- ddynt beirianail at godi glo, lie y rhaid genym nl yma wrth waith Ilaw. America, meddai rhywun, lis the world's bread-basket.' Ahisy'n y rhan fwyaf o siwgwr y byd. Yn Chicago mae'r Five Packers' yn rheolelddio eig yr holl fyd. Hi sy'n arwain befo glo, petroleum (600,000,000 o fareli), iron ore, pig-iron, a steel. Allan o filiwn o dunelli (1,000,000) o gopr ddefnyddiwyd drwy'r byd yn 1913, daeth 580,000 o dunelli o'r America. Gwerth pedair miliwn a haner o bunau o ledr yn cael el wertha mewn un mis. Hyn heb IOn galr am y gwenith a'r cotwm sydd ganddi raewn Haw. Edryched Prydain Fawr ati ei hon mewn pryd rhag iddi fynd dros y dlbyn, a theyrnas arall gymeryd ei lie. PROFITEER.. Beth yw'r gair Cymraeg nis gWIl. Dywed fhai mai I profiteerer' ddylai fod fel I tnurderer' a 'staggerer.' Ond gan nas gellir cael rhy fach o beth drwg, am hyny, gadawn iddo heb ohwanegu pwt Ba sill at C, gynffon gwrthrych mor wrthun. AFGHANISTAN. Wele heddwch wedl ei arwyddo, Os a pethau ymlaen fel hyn, ni fydd rhyfel ar ol yn unman, a bydd y Llywodraeth mewn pen bleth i ddyfeisio moddion i wario y pedair miliwn y dydd yma BYWEDIADAU DIWEDDAR, Os y daliwn i wario fel r'ydym, nid oes end methdallad Cenedlaethol.-Canghollor y -rrysorlys Mawr yw dyled y byd 1 annioddefgarwch. Mr. Ray Devereux. Dau can' mlynedd yn ol, yr oedd sofren yn werth ugain sofren heddyw.—Mr. Gordon fridge, Ystyrir chwi yn gall os gwrando wnewch, ond yn dfrp os siarad wnewch; yr hyn beth ddengys mor hoff gan fobl adrodd wrthych owynion, ond csis ganddynt wrando ar eich achwynion chwi.—Lady. CAHRGYBI. Dyma gyfrifon Eglwysi Caergybi ¡'m Haw aan y flwyddyn yn diweddu Mehefin 30, 1919. Crynodros ben eu gosodlad mewn pedair colofn, fel y gaily darllenydd wel'd ar unwalth faint gyfrenir gan bob aelod at y gwahanol achosion. Mae yma gyfrana yn dda, ond dwyn mewn cof bwysigrwydd a Phoblogasth y He. Nid ehwareu plant bach yw hel y fath grynswth o bresach at eu gllydld nes eu crynhoi yu ganoedd o bunau bob blwyddyn, a chlod i'r awdurdodau yw eu refQu mor daclus i'r byd a'r bettws wel'd ,eyfrif manwl am bob ceiniog.

'"Hysbysiad o Bwys i Ohebwyp.

[No title]

~AIL ACT DADGYSYLLTIAD.

AMDDIFFYN HAWLIAU YR EGLWYS:

Advertising