Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

.U Morfa, n

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

U Morfa, n NA FWYTAND OHWAITH Er cymaint y trin a'r termo yn erbyn pregethu, bydded trwy bwlpud, nell bapyr newydd, neu araeth, mae oyflwr y byd heddyw y cyfryw fel mai rhaid yw i ddyn wrando ac ufuddhau, neu lWgll. Mae'r g*r Mr. Hoover, o'r Amerioa, newydd draddodi pregeth lem yn profi ein bod ni yn Ewrob heddyw yn treio byw fel "arthod" yn y gauaf trwy sugno eu pawenau. Mae yn ym ddangos fod yma ddigonedd o arian am fod dlgonedd o John Bradburys yn y wlad ac yn ymddangos fod yma ddigonedd o fwyd, *yn y wlad hon, beth bynag, am fod y Gorllewin yn rhoi i ni o'i llawnder. Oud fedr hyn ddim parhau. Nis medrwn dderbyn oynyrch America ond trwy dalu am dano, ac nis medrwn dalu ond trwy gynyrch ein llafur. Ac os na ddaw cynydd mewn cynyrch llafur nld oes yn aros ond trybloi-yn wleidyddo), yn foesol a masnaohol, Nid efengyl newydd mo hon ohwaith. Ymron mor hen a'r brynisu "Trwy chwys dy wyneb y bwytli dy fara." Oni weithla dyn, na fwyttaëd chwalth." Deddfeu natur oherwydd eu bod yn ddeddfau Duw, no nid oes modd eu dileu na'u diddymu. Ond p'le mae gwraidd y dryswch I Oyfalaf a Llafur yu ymddwyn fel dau hogyn yo ym- godymu am gyded o cherries." Y naill a'r Hall yu metbu el gael; y c*d yn rhwygo a'r ffrwyth yn syrthio i'r llaid. Ië, fslwr. Dywed Mr. Hoover fod digonedd y tu allan I Ewrob. Gwir. Gwyddom hyny, hefyd. Cnydiau toreithiog yn America, heb s6n am gig a <gwlan Australia a New Zealand. A dyna wledydd Meso- potamia, Palestina, a Dwyrain Affrlea. Oad nid oes llongau i'w cael i drosglwyddo y nwyddau hyn o wlad i wlad, ac nid oea.adeil- adu llongau heb lo a dwfr. Yo lIe gweithio, wele ni fel twr o frain yn crawclan ynghylch J path yma a'r path arali. Y gwan raid "ffro yn gyntaf, ac os na ddaw y meistriald i feddwl llai am hel arian, a'r gweithwyr ro'j i o'u goreu heb ddisgwyl gormod arunwaith os na ddaw y cyfoethog i fyw & Ilai o foethau er mwyn i'r tlawd gael cyfran mewn gair, os na cha Deddf Cariad ei chario alian mewn gweithrediad, a chariad brawdol i deyrnasu, old 088 yn ein haros i gyd ond diuystr cytfred- in. A'r unig ffordd i osgoi y lanast yw i'r rhai ddymunant adeiladu Jerusalem ro'i helpllaw yn y gwaifch. Pob un yn ai gyloh ei hun drello darganfod yr hyn fedr roddi yn hytrach na'r hyn fedr grafangu, ac i wneyd cyflawn- lad ei ddylsdswydd at ei gymydog yn eg- wyddor arweiuiol ei fywyd, ac nid meddwl am ddim ond am fynu ei hawliau ei hunan. Os yw ein marw wedi dysgu un wers i ni, dysg- aaant i ni ogoniant gwasanaeth acosyw'r byd i fod yn well byd fel canlyniad i'w habertb, yna rhald i fywyd y byd gael el aylfaenu ar wasanaeth. DTWBDIADAU DIWSDDAR. I' I Nid cas genyf ddim ond casineb.—Anatole I France. I I garu pawb ymhob rhan arall o'r byd, a I chashau eich pobl eich hun sydd athraw- I I iaeth uffernol.-Mr. G. H. Roberts. Gwarthus o beth yw fod unrhyw ddyn yn y wlad yma yn gyfoethocach fel canlyniad y rhyfel.Árglwyd(f Winterton, Yr unig feddyginiaeth i achub y byd yw gwalth a chynyroh.-Mi,. Rughes. PBRBRINION Y DADFEILION. Bu y "brodyr ymchwilgar "-yr hynaf- iaethwyr" grymus-wrtbi yn ddlwyd y mis yma yn trot a throsi ynghylch dadfellion yr hyn a fu, yn Sir Feirionydd. Y ddau ysgrif- enydd oeddyut Mr. Gryffydd, M.A., Dolgell- au, a Mr. Jones-Morris, U.H., Talsarnau- dau hyfforddwr eymwys i r0'1 y pererinion ar ben eu ffordd. Wrfch ddarllen hanes eu taith a ffrwyth eu hymchwillad, daethum i'r casgliad mai rhyw "ddyfeisio" a dyfalu oadd yr adrau fwyaf, er pob ymdrech i drelddio drwy niwl y gorffepol pall. Ond er i'r hen ddadfeiiiou ro'i her i'r gwyr "ffeV'a mynu oadw eu dlrgelion" yn dyn yn eu crombil, eto i gyd melus oedd y tiewro, Byddaf yn meddwl am yr "excursiotls" yma dros fynydd ac ar draws gorsydd, mai eu swyn penaf yw y "cwrdd" naill a'r Hall. Gwel'd hwn a hwn wyneb yn wyneb, yna storl neu ddwy am y cymeriad yma a'r ey- meriad arall; a hel haues," y natur ddynol yn el gwahanol agweddau Hithau N atur yn ei gogonedd o amgylch yn bywiogi'r dychymyg ac yn cryfhau'r cerddediad, nes bo'r ewmni yn anghofio eu helbulou a'u gofidiau, a'u breSchiau fel wedi symud o'u hysgwyddau, a bywyd megis o'r newydd yn car!amu drwyddynt. Profiad hyfryd, ac yn llawn werth taith galed. Nid oeddwn yno, ond clywais yr hanes, a chododd dipyn ar fy nghalon i wybod fod llawer cyfalll yno wedi bod mor garedig a gofyn am danaf. Diolch iddynfe, a'r negesydd, heb enwi neb.

! '....... "' ICei Newydd.

- Deoniaethau Twrcelyn a Thalybolion.

Lianbedr-pont-Stephan.