Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Gwersi ar y Catecism a Gwasanaeth…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Gwersi ar y Catecism a Gwasanaeth y Bedydd. [Gan y Parob. J. T. Davies, M.A., Ty Ddewl.] # GWERS IV. Pwnc:—Yr arwydd gweledig oddi allan yn arwyddlunio (1) marwolaeth i beohod. Darllener yn y Cateclsm y ly, a'r v. gofyniad ar y Sacramentau. iT. Pa beth yw'r arwydd gweledig oddi allan, &o. 1 Atteb. Dwfr, &c, v. Pa beth yw'r gras ysbrydol oddi fewn 1 Atteb. Marwolaeth a genedigaeth newydd. Yn y wers hon ni chymerir i ystyrlaeth ond y rhan gyntaf o'r gras-sei marwolaeth i bochod." Darllener yn ofalus yr annerchiad a'r ddwy weddi gyntaf yng Ngwasanaeth y Bedydd, a rhodder sylw manwl i athrawiaeth yr Eglwys gyda golwg ar gyflwr dyn wrth naturiaeth. Yn gymmaint ig ymddwyn a gent pob dyn mewn pechod (Bedydd Plant Bychain), (ac mai cnawd yw yr hyn a enir o gnawd) a'r rhai aydd yn y cnawd ni allant ryngu bodd Duw, namyn byw mewn pechod, gan wneuthur lliaws o bechodau priod (Bedydd rhai fo mewn oedran addfedach). Nld yw'r bywyd naturiol' (y bywyd ag y mae dyn ynghyd i'r holl greadigaeth yn gyd-gyfraneg ohono, ac yn yr hwn y mae'n byw yn unig er mwyn digoni gwyniau a chwantau cnawdol, fel anlfeiliaid yagrublaidd y rhai nid oes reswm ganddynt") nid yw yn arwaln i ddim ond marwolaeth (Rhuf. rlli. 1-14.) Dyma'r math ar fywyd ddesgrifir gan ein Harglwydd yn St. Luc 1 9 xvii. 2S-30. Yngwrthwyneb i'r bywyd hwn aaif y Bywyd Cristnogol, "a'r ffordd a ddangosodd Efe" (Myfi yw y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd). O'i gyferbynu i'r Bywyd naturiol, Bywyd gras ydyw hwn. A deddf bywyd gras yw nas gellir ei uno wrth fywyd Natur. Y maent yn wrthwyneb i'w gilydd, a'r naill yn cau allan y Hall. Distrywir y naill gan y llall. Yn y goleu hyn daw deddf y bywyd ysbrydol yn eglur. A dyma hi-eyn y oelr bywyd newydd i gyfiawuder" rhald yna fod yn gyntaf farwolaeth i bechod." Tebyg yw Bedydd i groeaffordd-Ile mae dyn yn gorfod pwyllo ar lwybr bywyd, a phenderfynu ar Iwybr y dyfodol. Trwy Ras Duw—Ei Ras rhagflaenol-y dygir dyn hyd at y groesffordd. Gal. 1. 18 Eph. 2. 8. Ond y mae gan ddyn y gallu, y north (ac ofnadwy o gyfrifol yw'r peth) i wrthsefyll Ysbryd Duw, a thrwy hynny, dderbyn gras Duw yn ofer. 2 Cor. 6. 1. Y mae'r Ysbryd Glan yn dylanwadu ar ddyn cyn y Bedydd, fel y tystiolaethir yn yr Ysgrythyrau Saaotaidd. Nid yw Troedigaefch ond dylanwad yr Ysbryd Glan-dyn yn darostwug ei ewyllys 1 ddylanwadau'r Ysbryd, ac o ganlyniad yn bwrw heiblo yr hen ddyn" ac yn "gwisgo'r dyn newydd." Eph. 4. 22. Ond y ma9'r Arglwydd wedi gosod mai deddf Ei Deyrnas Ef yw. "Oddieithr geni dyn drachefn o ddwfr ac o'r Ysbryd, ni ddichon efe fyued i mewn i deyrnas Dduw." Ac o hyn y daw angenrheidrwydd Bedydd. Gweler yr annerchiad cyntaf. Fod iddo o'i ddaionus drugaredd ganiattau i'r Plentyn hwn y peth trwy nerth natur ni all ddyfod iddo." Yn y weddi gyntaf gwneir cyfeiriad at y farwolaeth i beohod gymerodd le amser y Diluw. Cyfrgollwyd y rhal fuont "fyw yn ol y cnawd," ond cadwyd Noah "gynawo" yn yr Arch. Yn yr All Weddi adgofir ni am wirionedd na chaiff bob ameer el I lwyr brisio, sef ein bod yn y Bedydd yn "derbyn maddeuant pechodau." I I Y mae'r bywyd yn ol y cnawd," ynghyd a'i beehodau, yn cael el gladdu yn hollol yn nwfr y Bedydd trwy weithrediad yr Ysbryd Glaii. Darllener hefyd yr anerchid ar ol yr Efengyl a'r un o flaen y gofyniadau, Gosodir allan agwedd negyddol gras y Bedydd hefyd yn y gweddiau byrion aydd yn dechreu gydag, 0 Drugarog Dduw, caniatta felly gladdu'r hen Adda," &o. Y mae yna olchi ymaith y mae y." farwolaeth y mae yna gladdu.

Y DULL 0 FEDYDDIO.

Advertising

::r ! RHIWMATIC.

Hysbysiad o Bwys i Ohebwyr.