Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

16 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

_---------------r- TRM ! I…

Cwm Colne.

Safle Cristion.

Goddefgarwch.

Cymdeithas Lyfryddol Cymru.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Cymdeithas Lyfryddol Cymru. 0 DAN ysbrydiaeth newydd sydd wedi dod i anadlu bywyd oddimewn i esgyrn sychion llenyddiaeth ein gwlad, fe ffurfiwyd cym- deithas newydd spon ond pwysig anarferol ynglyn ag Eisteddfod Caernarfon y llynedd, sef Cymdeithas Lyfryddol Cymru. Deallwn y cynhelir cyfarfod o'r Gymdeithas dan nawdd y Cymrodorion yn Abertawe, yn ysgol- dy capel St. Paul, wrth faes yr Eisteddfod ar fore Morcher, yr unfed ar hugain o'r mis hwn. Darllennir papur y pryd hwnnw gan Mr. J. H. Davies, M.A., cadeirydd y Pwyllgor Llyfryddol, ar Lyfryddiaeth Gymreig a'i hamcanion." Ni raid i Mr. Davies wrth lythyrau canmoliaeth oddiwrthym ni na, neb arall, gan fod Cymru benbaladr yn gwybod erbyn hyn mai efe ydyw un o'r awdurdodau uchaf, os nad yr uchaf oil, ar y mater dan sylw. Wedi hynny ceir cyfarfod er gosod y gymdeithas newydd ar ei thraed mewn ystyr ariannol, ethol swyddogion, a phasio cynllun rheolau a dynnwyd allan yn ystod y flwyddyn gan y Pwyllgor Llyfryddol. Ni fu cymdeithas erioed mor deilwng o bob cefnogaeth, a gobeitliio y bydd pob llyfrbryf a charwr lien yn estyn ei nodded iddi. Bydd yn dda gan yr ysgrifennydd medrus, Mr. D. Rhys Phillips, Uyfrgellydd Cymreig Aber- tawe, roddi unrhyw hysbysrwydd pellach i bwy bynnag a'i myn, a hyderwn y ceir cynhulliad llwyddiannus. --0-

Ffetan y Gol. --__-

LLANGOLLEN.

Yswain Penarlag

Advertising

Cymry a'r Weddi Gyhoedd II.…

Gweddi Llyfr.

Eistedd yn lie penlinio.

Y Tri Pherygl.-

,Nid darlithio.

Os hir weddio, rhitb weddio.…