Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

fr TREM ., ' TRWY Y DRYCH.…

--0--GLANNAU'R GLWYD.

Angen am Fedydd.

fiiliogaeth Gwiberod.

Rhagrith.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Rhagrith. Mae'r cnhawster ynglyn a bedydd Crist yn codi hefyd. o'r ffaith fod loan yn mynnu cyffes o bechod fel amod i'w fedydd. Mae'n wir y gellir dweyd mai gwendid moesol yw yr achos o bob gwendid meddyliol. Ond pan ddefnyddir y gair p'echod yn eang, y mae yn cynnwys petlmu nad ydym fel rheol yn eu galw felly. Nid oedd y Phariseaid yn euog o fywyd aflan a llygredig. Mae modd i ddyn fod yn rhag- rithiwr mewn dwy ffordd, sef (1) Fod ei fywyd allanol yn anghyson a'i argyhoeddiad n-iewnol; (2) Fod ei argyhoeddiad mewnol yn anghyson a gwirionedd. Mae'n bosibl fod rhai o'r Phariseaid yn rhagrithwyr yn yr ystyr gyntaf. Mae'n debyg iawn, er hynny, fod y rhan fwyaf ohonynt yn perthyn i'r dosbarth olaf. Nid oedd eu hargyhoeddiad mewnol yn gyson a gwirion- edd, er eu bod hwy yn anymwybodol o hynny. ond gwireb yw dweyd ein bod yn gyfrifol o'n hanymwybyddiaeth. Yr oedd en syniad am fywyd crefyddol yn gyfeiliornus. Yn neilltuol yr oedd eu barn am natur teyrnas lesu Grist yn hollol gamarweiniol.

Ffrwythau Addas.

Crist ac Iddewiaeth.

Edifeirwch.

Publican.

Phariseaeth.

Brenin.

Cyfaddefiad Crist.

BWLCHGWVN A'R CYLCH.I