Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

LLANGOLLEN.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

LLANGOLLEN. Capel Rehoboth. C V^NHALIODD Undeb Ysgolion Sabothol y ethodistiaid Calfinaidd Dosbarth Llangollen Syfarfod ysgol deufisol yng nghapel Rehoboth ySul, Llywyddwyd gan Mr. R. E. Roberts, Virion House. Dechreuwyd cyfarfod y bore gan Mr. Evan Evans, Tai Nant, a chaed jdroddiad o Mathew xi. gan Miss A. Edwards, Llangollen Fechan. Y mater yr ymdriniwyd aruo ydoedd 1 Pedr ii. 12. Darllenwyd Papurau da gan Mr. Llew Roberts, Acrefair, ? Jones Roberts, Pen y Cae, a chafwyd ^fyd sylwadau gan y Parch. R. Hughes, Weston Rhyn. Dechreuwyd cyfarfod y Prydnawn gan Mr. Thos. Jones, Penybryn, ^holwyd y plant yn y Rhodd Mam gan y arch. R. Hughes, a'r Dosbarth Canol ym J^atthew viii. gan y Parch. R. Hughes. :~echreuwyd cyfarfod yr hwyr gan Mr. Llew Roberts, Acrefair. Cafwyd unawd ganlMiss ~~0ra Rowlands, Walton House. Holwyd I Dosbarth Hynaf yn Hyfforddwr xvii. ^afWyd cyfarfodydd da trwy'r dvdd. Ar- emiwyd y canu gan Mr. Pencerdd Williams. k g Nos Fercher ddiweddaf cafwyd gwledd S^rddorol o'r fath oreu yn y Pafiliwn. Yn lcr ni bu erioed cystal talent o flaen y cyhoedd j a ym mhersonau Baris Hambourg a an Hambourg, y chwareuwyr bydenwog r y crwth a'r 'cello. Hefyd y datganwr Oblogaidd Mr. D. Ffrangcon Davies. Saif P boneddwr yma yn rheng flaenaf ein aHtorion. Cafodd ei ail alw y tair gwaith yniddanghosodd ar y llwyfan.

--0-^LANNAU'R GLWYD.

Advertising

Cymanfa Anibynwyr

Y Gyfeillach.

Anerchiad y Cadeirydd.

"Chwi yw goleuni y byd."

Ac ni oleuant ganwyll a'i…

Llewyrched felly eich goleuni,"

Advertising

"R 0 BI6 Y GTOMEN. I - me…