Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Cadair Pwllheli 1908.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Cadair Pwllheli 1908. Pryddestau'r Cynhaeaf." ^arllad o'r rhifyn d iweddafj. CerclH^\r^r(^(:^ac^ t°^yneg°l Pur yn nechreu rhaadH onc^ tuedcla i lesghau fel yr el ^wbn °- Ar ol llinellau melus o ddisgrifiad, ei or am^ w*reb foel neu wers blaen. Ar a'i oreu, Y mae'n dda iawn ond gedy'r cae yn J'n i'uy ami, ac el i synfyfyrio bardd lsSrifio a chanu. Fod ganddo glust ami. n sydd amlwg oddiwrth bereidd-dra ueil ddarn le mae cerddi'r Gwanwyn ieuanc 71 Pn yn crwydro'r broydd hyn ? Er' eu colli,—ni phryderaf, Mae telynau y Cvnhauaf Yn tleddyw'n cairn ar bob bryn." a a^ran y mae'r mesur yn feistr arno, °rff\v ^aw 0,1' f'ai'n well gadael i hwn byail^S ain dipyn ? Nid yw Nemo, fodd "B I- §a^u tynnu nernor fiwsig ohono <V 4 11 c' a ar a bendithion ein cynhaliaeth, I y 'y^^nna waed i galon v ddynoliaeth." r| > 'S fodr driu y mosur liwn yn fednis y ll°lly^|' 11 gwoll fuutuvi i Ne.mo ei adael yu )dd galluog ydyw Dyfal, yn gaiin y11 gvwir a clilir, a cliaiiu'n feliis iawn dfw y ^ynno wnend hynny. Hytrach yn acyJl oi gyffyrddiad at gan ddisgrifiadol, fel. las 11 rhy dueddol i fynyclui goaodiadau h I r"tlywyseii ymliob oes mae'r yd Yn-lwyd benditii Duw erioed ar ol n i'r goedlan ferth, yr ardd a'r ddol." liard(i P? auatnlaf y ceir gosodiadau mewn 8yfl» •0n^ae^1 ddisgrifiadol, er y ceir weithiau \vjtlQ 1 Sysylltu gwireb a darlun lieb ei lycli- r]la_' ,^e<l ymgadwai yr ymgeisydd hwn *a9t] ^n.V'clda a phregethvi yn ei farddon- Hao-i' ^awcld fuasai ei guro. Cerdd ar ,vd ""Iaetti garedig yn darpar ar gyfer dyn dc{a ,)li gan mwy&f, er fod ynddi liaws o al[ai !miau hudoius iawn. Gresynwn nad a't Jat(ld o allu hwn adael allan y gosodiad |Jrs' gan adael i'r disgrifiad awgrymu y dfo., 1-Vnuy ond fel liyn y myn ofe gauu "«8a a thracliefn r cartrif ganfu ar ei ttiattli ddiaros Q dyner wen Trtigaredd yn yinddangos 11 deg ffrwythloni'r niaes a llwytlio'r Coed '■ l)iai[ nes sy'n hanes dyn erioed." gadeir-0Cl gan yr yrogeisydtl 1™ lawor o at ej lau °ud bnasai ganddo fwy ped elai yjj e- jVaith heb ddim ond pwyntil a lliwiau (%vv'J^ caurnol gorrnod ar arddull gain a id U a naoddwl Acen Iweufr Cynhaeaf. a:; °did i air o'i le drwy'r gwaith i gyd Wdri W?,r y3tyr y ,nao'r gerdd "oil yn ar'" -^eaWai tod yr awdwr wedi ei Of.j erw gan ambell air, ac yn tueddu i'w yu p'(;liu ond, yn sicr, anaml y can neb Ljjy y dibrofedigaeth na'r ymgeisydd hwn. Syj ,ra rai troion gyda'r h, ond llafar ei fro u gyfrifol am hynny :—- H(h'\ • ynygoiud ^ermir gan. un sydd mewn daioni n Ki' symud." anaml y ceir meflyn ar wyneb y ^11 maG gennym cwyn yn orbvn ei i^0r 0 garni ar y testyn hwn. Xid ydyw Ca^^y^l ag y d.vlasai fod, ac yn fynnych lityi0 yr awdwr yn gor-wneud ac yn gor- ejt ei ddefnyddiau. Ceir y mynegiant V Iau yn fawreddus ac ymchwyddog, pan t)ajfSwyjieni- ei gaol yn syml a phlaen. I gyS(. yd yntau, fel awenydd galluog arall yn y ^^Uaeth lion, gan y demtasiwn i or- ly^H pethau. Dian fod y llinellau can- yn farddonol iawn, ond i ni y mae gor- aiji 0 Phantasy afiach yn y dull hwn o gann Aestyn fel y Cynhaeaf gWelwyd yntau (yr Haf) 'n niynd drwy I byrth y glyn, ygaid yn bugeilio'r gwenith gwyn t W ^^dd anibell gae.dan fendith by wyd. Jfjj y ° diolchgarwcJi am ei weryd." yr Zr y^tau, ychwaitli, yn rliydd. oddiwrth g0sO(i-ei" anfarddonol o gloi ei linellan a uiadau •— V ttiae llwydd o hyd yn dilyn, 4n0, nidi'ech ddaw i sylw'r nefoedd." gan wastated yw y gerdd. yr aJ^ttied a ganlyii i ddangos sut y gall .«ganu u r crymanau dan y bondo O wy y flwyddyn gron yn segur, A dae-,1jl tlysaeh dyddiau heibio s daeth gwaith i ddwylo prysur. II y bladur fu'n y weirglodd, 8v y cryman sy'n y gwenitJi — y^h y fedel, ond mor anodd V dyw gyllu lieibio'r fendith y Hiaej.r ^Cen alluoced ag odid neb .sydd ar '"d Vn ^ystadleuol heddyw ac ond iddo ^llgvy ti'ingar o'r defnyddiau a'i fedr, 1 aedd y nod uchaf yn rliwydd. 'Ilryn<l,lf[yw' I)wyi'vis, sydd gan Diolchgar, a rai yn ei feddyliau a'i fesur. Teimlwn ^^Shy^ Sai1 fod yn cyffwrdd tannau V'.yii ci delyn. er fod y tarawiadau yn y 1 iawn :— yr awo'-(|n dros y tonnau Yn hwlcJ.mae tyrfaoedd o feddyliau, t ° y mae miloedd o weddiau Uhfl!-y| lo. arn y glannau He mae Duw ^11 Uua«t.h fawr fel yn tragwyddol fyw." fesnr fel meistr, or ei fod vn ^^8 iawn i arl'er diwoddebau gwein- llyn sy'n difa SWYll (Jell :.— rnysg y enydfLU ■ osmwytli gamrau A fydd ofe." Yn • Nid y w angen gwyb°daiuyfTordd ._yu Hi thro i ryddiaith foul ambell n V^Wydywhynv A fedr lirwythau yw ear Avneud peth felly ? °el' 0 l,y1' yrnadl'odd wneud peth folly" yn v^ltlPla,?a lnewn cerdd Gallesid rhoi ^^aliw^0 ner^1 a gwendid y gwaith, ond i j ^ar^eriasom ddim mwy naturiol 0^} ydyw6? Lhtddedig. Cyffyrddiad telyn- JeU 1111 ef, ac er ei fod yn ysgafn 1 tery'r tant cywir bob tro. Hyfryd odiaetli yw invned i'r cae yn ei gwmni ef. Nid oes yn yr ymdrech lion gan mor semi, ac yn sicr, yr un ychwaith mor agos at ei thestyn. Barddoniaeth natur a geir yma, yn peri i ni anghofio beirniadu ac ymgolli mewn mwynhad. Nid yw yn ym- drechu cynhyrchu effaitli, nac yn mynd o'i ffordd i gael golygfa darawgar a syniad pell. Unwaith y gwelsom ef yn mynd ychydig o'i lwybr, pan yn disgrifio'r swp briallu ynghanol y gwair. Rhoddodd ormod o le i beth eithr- iadol yn y Cynhaeaf. Prin y mae'r ddol yn I friallog ym Mehefin. Tra gwahanol yw ei gyffyrddiad pan yn dangos blaen y bladur yn dryllio nyth y deryn bach. Newidia'i fesur yn ol y galw, a theimlwn fod ei reddf yn gywir bob cynnyg. Y ganmoliaeth uchaf allwn roi i'r ymgeisydd hwn yw, fod ei gan, mewn rhannau ohoni, yn ein hatgoffa o gyffyrddiad prif feistr y delyneg—Ceiriog. Fel y tardd dyfroedd o ffynnon loew, ac y dyrch ehedydd o fanwellt y bryn, felly y can Lluddedig-yn naturiol a syml iawn. Er fod yn y gystadleuaeth rai galluocach nag ef mewn rhai cyfeiriadari—yn arbennig Acen hoeufr Cynhaeaf a Dim ond Deilen, yr ydym yn hollol ddibetrus wrth ddyfarnu'r gadair a'r wobr i Lluddedig ac os ieuanc ydyw, clywir am d.ano eto. RHYS J. HUWS.

Cadair NewmarKet 1908

Lloyd Georgs. Germani.

Advertising