Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

Nodion o Fanceinion.

^DAU MANCRF.fiTF.B

Yr Hawg.

Hawg.

Sosialaeth yn dyscu Cymraeg,

I0 Gadair Cymanfa Ganu

Y DEODFAU TRWYDDDEDOL,

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y DEODFAU TRWYDDDEDOL, Eu gweinyddiad yng Nghymru a Mynwy. CYNHULLWYD yr ystadegau isod allan gan Mr. Hugh Edwards, or Llyfr Glas a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan y Swyddta Gartrefol. Welo ystyr y podair c-olofti (a) y nifer a. gyhuddwyd o feddwi ac o droseddau cysylltiedig a medd dod 6) y cyhuddedigion a gospwyd (c) j ^y;fldo^ igion a gyhuddwyd o don cyfiaith diwy- ddedol; (d) y trwyddedigion a gospwyd. T')o [ 11. A. X>- "■ 226 158 6 1 Anglesta 337 298 27 10 Breconshiru „.r -.go in 7 Cardiganshire ioo7 836 22 10 Carmaithenshire 1007 83b 10 Carnarvonshire o»7 jss&r Si SS asst. 1 "gs 5S S SSI1- ? BSS552SS-.« i Pembrokeshire «« lj Kaduorsliirc Monmouthshire 1007 879 <50 J Newport Co. Boro Total for W fles awl Monmouthshire 14JZ91U12 293 l.u. Total for 1907 140»711«>44 3J2 201 mm 2065 tm Gwelir fod yr anghyi'artaledd yn parliau rhwng y personau a gospwyd rhagor y trwy- ddedigion a gospwyd. Pan ymddangl osodd yr adroddiad. yn y wasg Seisnig, gwaeddasant A bad record for Wales und cam aCbymru oedd hynny, canys dengys y ffigyrau mai'r unig gynnydd oedd yn nifer y persoilau a gyhuddwyd, sef 172, a bod lleihad o 132 yn rhifedi'r rhai a gospwyd, a lleiliad hefyd o 59 yn rhif y trwyddedigion a gyhuddwyd ac o 49 yn rhif y rhai a gospwyd.

Advertising