Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

Nodion o Fanceinion.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Nodion o Fanceinion. [GAN CYFRIN] Yi/^nW mewn H yclvnv r tlrfodvdri yn awr yr'g "ghanol tymor y eyf- yn paaj0, ^e8ethu, ac nid oes yr un Saboth nael ei « .^0(^ x'hyw weinidog arbennig wedi ^eglwvg 0 lanw pulpud un o'n ahvaf-i J' '-di'vchir i fyny at y rhai a gant a Pher„tr'f0thu mewn cyfarfodydd noilltuol, 6fe&gv]vdHP°W°gi-wydd a gallu Rawer C'eigif. vr,h eu pwyso yn y glorian hon. ydd r»*"™dd ^au auK'ar' gyda'r cyfarfod- tlywir 8et* cael yr elw sylweddol y a chad^ma™ ° Son am ^ano, ac h°fy(' lesoli adnv elloidi- gobeithio y Hwyddir eyfre?v s!^WaU .y gweinidogion a gynwys fy diweddaf, rhag ofn i mi gael fanyHoif lU 0 wneud rhagymadrodd heb df)U(j | '^r un a phe gofynnid i mienwi y ac i iuinn.au ateb gan ddweyd DaeH)6 i3 & Co., Limited. ystwvtf, y ?'oh' David Williams, M.A., Aber- ^Hddn'i .egel'111 i Hey wood Street, a ^) Moa 'tr i a?erchiad brynlxawn Sul. Daw liydref §ynnai cyfarfod pregetliu yn liavle^r y Wesleaid y Parcli. Edward ^uley Park^1'' bre§etllu ynghapel Calfaria, ''are]! pUdwi 11 a'r Sul diweddaf, daeth y f'T' Hughes (iriffith, Charing Cross, ton, 8 n.' 1 "I'ogethu i Fethodistiaid Pendle- brVllllulC ^°cld v eor eantawd Daniel n Sl,L OotIle cyuHaliodd yr Anibynwyr yn Llov T'n' 6U ('-vman'a bregel.hu, y Parch. °Ur a Era, VWeu' ^kenbead, oedd yno, a'r isi'aol" 10 gautawd The Captive Maid of yr J'* y prynhawn, ac yn yr hwyr, ar 0l'gai) a dta' canodd y gyn'ulleidla gyda'r ac yr oedd y ganiadaetli Nos <a ?V^1 ag oedd y cvnllun o newydd. Tonlfls a r Sul negaf> ,J.Vdd y Pai"c>h- '<0i'(| t\, -hughes, Bwleligwyn, ynghapel ttVv m?au Stroet- ^P^Hs'ha/1' Un a<^e8' bydd eglwys y Wesleaid, ^Urch T' "U aSor 611 haddoldy newydd yn BwblW ane- Gweithiasant yn egniol i eglM'ysj> yf yr:Jdroch hon, ac y mae holl ^9sa'- ^chdaith yn cyd-uno i weithio ^io r ddv] ddechreu mis Hydref i to r (I(Ivl,(,

Nithio.

Doeth.

Advertising

Draws Mon ac Arfon.

Eisteddfod Llundain Mehefin…

Rhyddiaeth.

Cyfioithiadau.

Cyfansoddiadau Cerddorol

estynau a Gwobrwyon Arbennig…

Advertising