Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

..&:4'11 MASNACHOL Affl II 1'" SUNLIGHT | „ A WRAPPER 3 Cf| A O 12? tSr COMPETITION. ^3 gSg- %■ BOOK • I .• gay ————— = Fun Particubrs S" f^ 1 round each Tablet SZ DURING I of ê 1895. SUNLIGHT SOAP. 1 Emr- Qtyr- -3PSS JZL A LONG LIST of CHOICE BOOKS to SELECT FROM. ^u*r ^^|;(i|[|!lj!i!:i!li!iiili!'0!ll!lil;i!illlllliiEiU!iiiu!u!iiiiiu«],. =-= Clergymen, Schoolmasters and Schoolmistresses, Sunday-school c»gy* ™~ Superinteadents and. Tcackers, may form Book Clubs" amovgst ~= Parishioners, Congregations, and Scholars, and by collating Sun- light Soap Wrappers soon have a valuaUe Library. -«ssrS P- LEVER BROTHERS, LIMITED, j^T* Port Sunlight, gg>a- o > v. j'V awS Nr. BIRKENHEAD. ,n i-'t,L b"t!II.fJJi:'t:Jtrill WATC;IIKN. aJ(JIATt 111. Q.lí..u:. J \l.; ,1.'1.. A PRO!; FATH 0 FODRWYAU. &:0. Y LLE GOREU A RHATAF I OAEL Y U RCHOD YDi, W HEN 810 P JOHN IIUOHES STUl n LtJ{N €AmSAE,Fm. "ROBERTS" & OWEN PEri.Ci-,TE, WEDI EI SEFYDLU GANRIF YN DT. ^yiLLlAMS & ITH8 VT Bili Posters, Distributors, Town Criers By Appointment of the Town Council, 11, NORTH PEN'ralijT, CARNARVON. OWNERS of the chief Posting Stations, all in the most prominent parts in all in the most prominent parts in town and neighbourhood. Contracts taken for Bill Posting and Distributing for 20 miles round. We are tbe only men Bill Posters in the town. All orders entrusted to our care shall be promptly attended to and executed at the most reasonable terms. KOTLLE VALE. W. GRIFFITH DATIES, BILLPOSTER, TOWN CRIER AND BILL DISTRIBUTOR, PENYGROES, R.S.O. BUXIPOSIING contracted at the must moderate terms at Penygrres, Talysarn, N an tile, Llaullyfni. All orders carefully and promptly executed. BILLPOSTING-! BILLPOSTER!! BHiLPOSTIKa! DYiIlTXA THOMAS GRIFFITH, 5, GLANYRAFJN, AMLWCH, WNEYD YN HYSBYS y bydd yn barod i ymgymeryd a dosbartbu a gosod i fyny HYSBYSLENI yn Amlwch a'r amgylchoedd. TBLERATJ RHESYMOL. L IVERPOOL- SHAFTESBURY HOTEL. Mount Pleasant, 100 rooms, near Central and Lime Street Stations. No intoxicants sold Moderate charges. Electric Light. A first clAea Temperance Family and Commercial Hotel I OH MY CORNS! I Aiitt Y EI DEFNYDDIO. WEDI EI DDEINY.rll)IO J PAENT A f-1 0, 1- ".1 .H 1 ..1.L i' II f Jledclvginiaetliir pb math o GYHN. beth bynag fyddo'u hoed, HEB FSEEYW BOEN, trv.'v ddefnyddio PAENT CHICAGO. 1 'W gael mewn potelau Is yr un gan nifer fwyaf o fferyllwyr yn N ghymru a Lloegr Os methir cael Paent Chicago yn y modd yma, anfoner Is mewn stamps i GRIFFITH OWEN. hIGH STREET, CARNARVON. A WELLKEIR AR BAEAy/IAI) QAN TTiMMH) '♦ T7"I'M"'?7*'f>aIiaBydrofld. Rhwys- n; li V I |l/'ra djrnu'r Duxiedd. Ar '*nc8waithiau. d i <? w s g symniU yraaith Gar Niv.- j > | | ,1 t > ralgia yn v Per., a plioenau |\ B n l gienol. Gitn fferyllwyr, 1 /1J. V-' X1 JL JLJ iL(L Doddefaia been dychryuiiyd am ddyddian mown danyddaut mewn canlynjacl x bydredd mawr. Cyn- gborwyd fi i gyroeryd NevvmoBunter. Gwnaethuns byny Er iy llawonydd peidiodd y boen yn eb- rwydd a nollcl. Ar ol hyny cefaiti y rbyddhad arwyaf dichonadwy oddiwrth gurniwralgaidd mown pen trwy g vineryd podwitr noa bump dyferyn o Nervme Buntar ar hvrapyn o siwgr gwya.—Parch yuVtrey 0. Pries, E.A., (diweddar (j-ynirar.-d ,c (i'leg Newyd-> !RhTr;J-/cI:ajr.. DYMUNA R. A. Hughes (Alarch Gwyr- JLJ' fai), 19, Llaiuwen Terrace, Llanberis, hysbysu trigolion Llanberis a'r wlad yn gyffredinol ei fod ef yn parhau fel criwr cyhoeddus i dderbyn galwadau i hysbysu arwerthiadau, cyngherddau, &c., a y bydd iddo fel arfer dalu y sylw mwyaf prydlon i bob arcbeo. Cyfeirier: R. A. Hughes Alarch Gwyrfai), Llanberis. IJL YFlt RVVJTM0. ELLIR cael unrhywlyfr wedi ei rwymo yn ddestlus, am v prisiau mwyaf k rhesymol, ond anfon i Swyddfa'r Genedl." MASNACHOL pjUGHES ROBERTS ESTATE AGENT AND ACCOUNTANT 7, CHURCH STREET, CARNARVON, (Dyddiau Mawrth, Iau, a Sadwrn.) A 7, HOLYHEAD ROAD BANGOR, Ar ddyddiau Llun, Mercher a Gwener) Ceeglir Rhenti, Arolygir Ystadiau, Cesglir dyledion yn unrhyw barth; ni chodir tal os nit lwyddir. Trefnir Mortgagee. Gwneir ymchwil- iad cyfrinachoi. Prynir a gwerthir Eiddo. Archwilir a gwastadlieirJlyfrau cyfrifon. Siopau thai ar osod yn mhob parth o Ogledd Cymru. ARIA.N! ARIAN! AIM AN! i RHODDIR BENTHYG AfilAN AR i DDIM OND NOTE OF HAND 0 5p. I JOOOp, I I'whad-dala yn tisol, chwartero 1, neu haner- I blynyddol fel y bydd yn fwyaf cyfleus i'r benthyciwr. Gwarentir y cedwir pob busnes yn hollol gyfrinachol. Pob ceisiadau drwy'r Post i'w hanfon i 7, Church Street, Carnarvon, Lie y trigiana Mr Roberts. Y mae gan lilr HUGHES-ROBERTS hefyd symiau o £200, £'3(;0 i fyny i Y,20,000 i'w benthyca ar wystloedd o 3 y cant. ÁD- foner am fanylion. m I RHODDIR BENTHYG ARIAN YN GYFRINACHOL i Fermwyr, Mas- I nachwyr, Lluestwyr, ac eraill, mewn symiau o lOp i 500p ar ddim ond NOTE OF HAND Y BENTHYCIWR, heb feichiafon, am log is nag a godir yn gyff. I redin. Ad-daliadau yn ol fel y byddo yn gyf- leus. Y mae y busnes hwn wedi ei gario yn mlaen er's 25 mlynedd. NI CHYMERIR BILLS OF SALE. Am fanylion a thelerau, ymofyner yn bersonol, neu ysgrifener at GEORGE PAYNE, Accountant, 3, Crescent Road, Rhyl. Prif Swyddfa 20, Kennedy street, Man- chester. Sefydlwyd 1870. BENTHYCIR ARIAN YN GiiFiU^AOHOL GAN YOEARING CROSS BANK (Sefydlwyd 187U), 28, Bedford 3treet,Charing Cross Lonon, W.C. Cyfalaf 300,0<>0> Sawdd yn nghadw 100,000? ar Promissory Notes fel y canlyn -Ad-eiallad mfsol yn ol 4p 118 So lOOp- H 9p 3s 4c 500p— „ „ 46p 113s 8c Svtnlati mwy yn ol yr un raddfa. Bon- thycir 0 oOp i 2'J'OOp ar ychydig oriaa 0 rybudd mewn tref nen wlad, i feibion neu ferc'iei, ar wysfcl dodrefn, sloc ffarm, nen fusn?' cropiau, &c., heb ei symud hefyd ar v'doodd, yswirebsa bywydol, rever- sions, ?haros, a phob marh o eiddo. I iihoddir cyflvuederan ttrbcDiy i rai yn agor cyfnf g>d»'r Bank. Derhydir ar lôg lü pun ic uchcd ar y telorau canlyn ol :— 5 y canty rlwyddyn, dan yr amod o rybuddo 3 uris i'w codi. 6" 6 7 > 12 Rhoadir telei'au lLr1,cnjg M.m &ymi.iu lliWY I-'oru' y llog-'ut bob chwarfcec, yn rhydd oddiwrth dreth yr IucAvm. YfigTifcrier neu galwer am raglen, A Williams, G-ornc)'w\r1 iwr. ARIAN. -5YLW ARBENIG. T) IIODDIR bvnfci yg o 5p i 500p i bob dos- J t barih o dy rldalwyr parchus, ffermwyr, masnachwyr, <&c. (dynicn neu ferehed) ar eu note of hand hwy eu hunain yn unig, heb feichiafon, yr un diwrnod ag y gofynir am daoynt, am loj; ifet,ch, ac ac3-daliadau esu»wythac:h, nag a cynygiwyd ovr blaen yn Ngh«er. Pob m-inylion i'w cael yn rhad ac yn ho-iol gyfririfichol. Pe,ld..r ffordd beb f d yn unrhyw wabaniaeth. Ymoiyner a'r benOiyciwr MalJrico Price, 7, Abbot's Nook, off Victoria Road, Ches-er. OS ydyw eich GWALLT yn BRITHO ( .0 neu yn COL LI wrth ei GRIBO rynwch BOTELAID SYv LLT o'r E G-YPTIA JTAIRJJKSTORER iLk) I'w gael gan unrhyw fferyllydd, ac fe syn- weh at y canlyniadau. O LRUM FFRENU'IG.—-Dyuia y 1 in mm JD sicraf a'r cryfaf o unrhyw Furum a gynygir yn y farchnad. Cynyrcha fara gwynach, melusach a mwy dymunol i arch- waeth nag unrhyw furum aralL Gwertbir ef yn Mangor gan J. H. Williams, Garden- square, a W. Jones, 32, Wei I-street. Vn Nghaergybi gan John Willi: ms, 4, Thomas- treet. Yn Ijlaiierchymeid gan Hugh Roberts, Penygraig. Yn Mhwllheli gan David Lewis. Penlanstreet Yn Mhec-v- groes gan R. O.. Roberts. Ymofyner a J. Watson & Co., 61, Union-street, London. MIDLAND COUNTIES WATCH COMPANY, VYSE STREET, BIRMINGHAM. GENT'S SIL YEn KEY- LESS DEMI- HUNTING i Plato LEVER, I in Plain or I Engine-turned Cases. A thoroughly I reliable Timekeeper, £ 2 103. 1 £2 10s t I Send for Catalogue, K y .1 } containing over i.oe** Illustrations, J Wholesale Prises. t — HUNDREDS OF TESTIMONIALS FAMOUS WATCHES From Home and Abroad. 42 10s. N^sJpP^ 5s. r The Cheaped thoroughly reliable silver Watch ever made ENT'S SILYER WATCH Finely finished movement, Crystal Glass, timekeeping qualities guaranteed. 25s. Ladies' do., 258- I Send for Catalogue. containing over 1,000 Illustrations of Watches and Jewellery. I LADIES' SILVER KEYLESS ESI I-HUNTER, Sandsomlff mgraxrd and enamelled, a perfect Timekeeper, & £ |Qs. Ditto, ditto, in 18-carrat Gold, £ 6 10s. I Cheque8 and P.O.O.'s to be made payable to the Company's Manager, Mr. A. PERCY. ALL MONEY RETURNED IN FULL iF GOODS ARE NOT APPROYE.D QF, I t I MASNACHOL. DR. JONES, D.D.S. MEBDiftt D A N N E D D Gyferbyn a'r farohnad, Batisror. BYDD DR JONES yn LLANGEFNI bob DYDD IAU, yn Lledwigan road. LLANERCHVMEDD 0 10 hyd 1, yn AMLWCH o 2 hyd 5, gyda Mr Hughes, Stationer, 8, Market street, ar DDYbDIAU MAWRTH, Mai 21, Mehefin 18, a Gorphenaf 16. EBENEZER A LLANBERIS y DYDD MAWRTH cyntaf ar ol tal, BETHBSDA y DYDD MAWRTH cyntaf ar ol tal. BANGOR bob dydd oddigerth dyddiau Mawrth a Iau. QERDDORIAETH. CEK DDORlAETH —— DYMUNA JOHN JONES, Wholesale and Retail Music Seller, BETHESDA, N. W., hysbysu hull gantorion a chantoresau Cymru e fod yn cadw ar law Ganeuon [Soiigs) yr ho 1 Gyfaneoddwyr Cymreig, fel y galuogir ef i anfon, fel rheoi, bob order gyda thrlad y poet. Anfon'-r am ei Catalogue newyddion cyuwys rh trt c MEDDYGINIAETH YDIWEDDAR DR JONES, LLANLLYNI DYMUNAF wneyd yn hysbys fy mocl wedi prynu gan Dr Howard, nai y diweddar Dr Jones, yr h ill hawl i wneyd y feddygin- iaethboblogaidd "Balm Iachusol" (Balm of Health) at y Crydcymalau, a'r "Anti-con vulsion and IVorra Drops rhag Ffitiau, Con- vylsiwns ar blant. Genyf fi yn unig y ceir y moddion gwyrthiol hyn yn gyfanwerthol yn y dyfodol Anfoner pob archeb am danynt i mi. r J. HUGHKS, Chemist, Bethesda. 646 "SUCCESS IN BUSINESS and HAPPSWESS IN THE HorRi Aided anci secured by exercis-ng your tneciory. Enuaiiy sunalle -or Bakery or Home. AI.MtAVS «KMKMr.Kli TO ASK^KOR ^WSiWSOB-" & A ? rJir 90 not sintpfy gret some yeast or barm of any kind, but ask for D. C. L., and get it. The Distillers Company, Ltd., Edinburgh, are the largest distillers in the world, and sell more yeast than any othep fitsu in ihe United Kirjjdorn because what they make is tba best. Try it. Sani|>le, with small book of hints and in- »tructions for making various kinds of tea and fancy cakes, &c., and bread, sent on receipt of four penny stamps. SHOPKEEPERS selling "D.C. L." Yeast are recoot. Bnended to exhibit our show-cards so that the puhtfe itiay kuow where this celebratedveast can be obtala" Y MAE YN FFAITH FOD UN DOGN: E A S°I N E YN G WELL A. 002 YN Y PEN A NEURALGIA MEWN PUM' MiJNYD. Y mae pob un svdd wedi rhodrli j-r w ar y feddygiuiaeth rj feddol hen at BOEN PEN a NEURALGIA wtdi cael eu mawr foorhau Nid yw EASIN ygwena pob peth ond y mae yn ddiddadl jn gv. ella POEN PEX a EUI'AL- (ilA—gan hyny jaht m y dioddefweh yn hwy oddiwrth y poeuau to-t hyn ?—Gwerthir EA '-INE me wn paccdi Isle yr un. Gofyuwch i ,Ca lieryliydd am EASl NE Goruchwylwyr Cyfanwertlio'-U!, essrs Wolles Sons & Co., Limited, Manchester, "1 Messrs Evans, Sons, & Co., Liverpool, nen gyda'r Post am Is qc oddiwrth y Perchenog HUGH JONES, CHEMIST & DRUGGIST, MEDICAL HALL, BLAENAU FFESTINIOG LR ID HGMILINE Y MAE y Feddyginiaeth Werthfawr hon yn Iachau ar ol i bob peth arall fethn, Pan fyiid Gwr neu Wraig, Mab neu Ferch yn dioddef oddiwrth Boen a theimlad o bwysau ar ol bwyta, Brest Wan, Cramp, Bias drwg yn y Genau, Cwsg Anesmwyth, Gwyntagwaew yn y Coluddion, Rhwymedd, Nerves Gwan, Poen yn yr Arennau. ac yn y Cefn, Piles, Gravel, Pimples, Pen- ddynod, Scurvy, a Tarddiantau y Croen, y maent oil yn tarddu oddiar Ddiffyg Traul, Gwaed Drwg, neu Attaliad y Dwfr, — a Cofier fod HOMILINE Yn eael ei ystyried gan Feddygon yn Brif Feddiginiaeth at yr Anhwyluerau uehod, felly paham y dioddefweh oddiwrth y Doluriau uchod pan y mae y fath Feddig- iniaeth i'w chael. Doctor Evans, Carlton Vale. London, a ddywed "I have seen the effects of HOMILINE on many of my patients, and I know of no medicine which so effectually cures Dyspepsia and Urinary Complaints. Y mae Oanoedd yn Tystiolaethau nad oes litn yn debyg iddo at GYNNORTHWYO Y TREULIAD. GWENDID CYFFRBDINOL. BURO Y GWAED. GRYFHAU Y FREST A'R NERVES. ANHWYLDERAU Y DWFR. DARLLENER BARN Y CYHOEDD AM HOMILINE Mr Jones, Gobo ne-road. Dros ddwy liynedd yr wyf wedi cael fy rnlino gyda'r Piles a'r Gravel, ynghyda Corph-rwvinedd, -Dioddefais boen mawr o ddydd i ddydd, ¡ ond ar ol cymeryd dwy botelaid o B OMILINE yr wyf 'rwan yn iach ac yn rhydd oddi- il wrth boen. I Mrs Hughes, Albert road. — if mae HoMlLlNE yn a.nwyl iawn 1 mi, nid oes medd- iginiaeth gyffelyb iddo at Ddiffyg Traul a iginiaeth gyffelyb iddo at Ddiffyg Traul a Phoen ar ol bwyta. I Miss Sharpe, York-street. Danfonwch botel s. gyda'r post. Y mae y botel gyntaf wedi gwneyd lies mawr. Yr wyf yn dioddef oddiwrth Wendid a Tarddiautau y Croen. Y mae HOMILINE yn eff-eithiol iawn i Ferched a Gwragedd o bob oedran. Fe symuda ymaith bob Anhwylderau sydd yn perthyn i'r rhyw Fenywaidd, ac er mwyn sicrhauiechyd, fe ddylai potel fed wrth law bob amser. Gwerthir mown poteli Is lic a 2s (Dwbl size) gyda phob Druggist, neu oddiwith y perchenog— J. jfARKY, 94, Canterbury-road, Kilburn, London, N-W I MASNACHOL. S N O W I) O N E FLOUR. USED BY ALL IVHil WiSH FISE PASTRY MD BEST FLAVOURED BREAD FIRST PRIZE AND GOLD MEDAL AT MILLEIiS ANIi BAKiOHS EXHIBITION, LONDON, 1S02. LABOE A ND IN C EEA SING S ALE. TIIOS. LEWIS & CO _CIT_Y STEAM MILLS, BANGOH. ..r- ETO AR Y BLAEN. Vv .iL e TERWEEIN. TE A CHOFFJ PUR. GWERTHIANT YN CYNYDDU BOB WYTHN0S 0 GA.1V PWYS I BUNELLI. LLTFRAU YSGOL CYIRU FYDD. LCTFE BACH iL I' BHAN AIL, GAN MR L- D- JO^NES. GARTH SCHOOL. BANGOR. Y LLYFR BACH. 17 • r -\7 -L -7 illillo. ) ADERYN To. (Sparro.) ad-er-yn bird nyth ncd pryf-aid worm, prsn tree C, fn fear yd corn Pa aderyn yw hwn sydd ar y pren ? I -Y Aderyn y to yw hwn. Y mae yn edrych am ei n}*th, Y mas ^anddo dri wy yn ei nytli. Yr oedd ar ben ein ty ni ddoe. Oes arno ddim ofn y plant ? Nac oes, nid oes arno ofn dim. Mae rhai yn gas wrth aderyn y tô. Plant drwg sydd yn gas wrth adar bach. Pa beth yw ei fwyd yn yr haf ? Bydd yn lladd pryfaid man yn yr haf. .p".>?.0" :?'i"< ',>>> "I. -'f: '¡; '< 01 ',¿. PR IS MEWN LLIAN, 4c. Anfoner archebion am dano i Gwmni'r Wasg Genedlaethoi Gym: eig I (Cyfyngedig), Caernarfon. LONDON. V J ON E S'S PRIVATE HOTEL, 7, and 8, SUFFOLK STREET, PALL MALL (Facing Trayalgar Square). CHARGES MODE: ATE. SPECIAL TERMS FOR FAMILIES AND LARGE PARTIES lelegra^.bio a,ddr..ss,—" Pleasant, London. Proprietor,—H. R JONES, — z=:: f" -'L.IJL! I- ■■ IV1E0AL AUA, ARDDARSGOSFA JEAHYDC!, Lluridairi. ¥%r11firriJf& pnnn KHiilirfi ruuLi fe# I 1 'wl lass i I Fabanod, SVrasdri, Mavihlon, a TUrealiatlwj. Cleifion a'r Oedranus. I Y mac y bwyd hwn yn aros ar y cyila, pan y gwnhodir pob bwydydd eraill. Y mae yn Yn teilyngu y ganmoliaeth uwchaf."—T/u amhrisiadwy."—London Medical Record. Practitioner. » Gwerthir Renger's Food mewn tiniou gen Fferyllwyr, &c., yn mhob man. Y FEL UYGINIAETR GLODFAWR OL LP WAY'S piLLS AND QINTMEN'T. T PELENAU. A burant y gwaed ac a symudant anhwylderau ar YR AFU, YR YeTUMOG, YR ELWLOD, A'R COLUDDION. Cryfhant ac adferant i iechyd gyfanwddiadau eiddils.ild, ac y maent yn ieddyg-mi; eth anmhris- iadwy wertbfawr at bob anhwyldé ng y mae merched o bob ocdrau^yn ^a^ored iddyntjf I Blant a rhai mewn oed nis gcllirlrhodcli pr;s rhy uchel amyut. ;^f?fi!EF £ giT32?i YR ENAIXT Sydd feddyginiaeth antfieleiig' at goesau dolurus. brestiau torepifr, ac hen ddolurian") bobmath. Y mae yn dra effeithiol at y Crymahvst (Gout) a'r (iewynwst (Eheamatism), Aiihwylderau y Frest, Gyddfau Dolurus (Sore Throats), Bronchitis, Pesweli, Anwyd, a phob math o ASechvdon Tharddiadau ar y Croen nid oes ei gydmir. Gwneuthuredig yn unig yn Sefydliad 'r)">Tras "RV>noTvay, 8, New Oxford-streefc (diweddar 0 Oxford street), Loudon. Gwerthir mewn blychv.1 neu boteli am Is l £ c, 2s, a 5a 6c,

Advertising