Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

")" WATCHES. CLOUiAT7 A PHOB MATH 0 FODRWYAU. &0, Y LLE GOREU A RHATAF T Gk r. TN-WYD T)-u TTOHOP TJ)TW HEN SlOP JOHN HUGHES STRY.l* hLYN, CASiHNASFON. aOBEUTS" & OWEN PERCHENOIION. WEDI EI SEFYDLU GANRIF YN DL. ^TILLIAMS & QBLII*' I T H S. Bill Posters, Distributors, srd Town Criers By Appointment of the Town Council, 11, NORTH PEN'KALLT, CARNARVON. OWNERS of the chief Posting Stations, all in the most prominent parts in town and neighbonrhood. Contracts taken for Bill Posting and Distributing for 20 miles round. We are the only men Bill Pesters in the town. All orders entrusted to our care shall be promptly attended to and executed at the most reasonable term s DRUNKENNESS CURED WITHOUT the knowledge of the Patient. It is the most certain and inexpensive Cure. It is perfectly harmless, and tasteless if given in a cup of tea, coffee, or any food. It never fails. It has cured and restored happiness in thou- sands of families. It cures cases of how- ever long standing in men or women. Remedy sent for Is 3d, post free. Mr DEACON, Medical Botanist, York House, 285, High road, Tottenham, London. aL a7 jL iLi. IMTDANODD A. WELLHEES AR DARAWIAD CAN iVFi R V IN rcssssaurs i- -3-J 3-. v digw Eg symuda ymaith (Jur, Niw- IT) f TATfjM O T) ral^a yn y Pan, a phcanau J | 1 |i gteucl. Graa fferyllwyr, 1 f\§. Doddefais boen dychrynllyd am ddyddiau mewn dau ddant mewn canlyniad i fcydradd ma.fr. Cyng- horsrya B. i gymeryd Nervine Cunter. Gwnaethim! fcfny Er fy uawenydd peidiodd y been yn eb- rvrydd a noilol. Ar ol hyny cafais y rhyddhad <r,^ryaf dichcnadwy oddiwrtii -ur me-n I pen trvry gytrwryd psdwar noxi bump dyi'eryn o Narvme Buutar ar iwmpyn o siwgr gwyn."—Paioh r.brey C. Price, B.A., (diwedSar Gywrtwd o I 6 Vthvlvchjun HOMILINE. Y MAE y Feddyginiaeth Werthfawr ton yn lachau ar ol i bob peth arall fethu. Pan fydd. Gwr- neu Wr&ig, Mab neu Ferch yn dioddef oddiwrth Boen a theimlad u bwysau ar ol bwyta, Brest Wan, Cramp, EIHS drwg yn y Geuaa, Owsg Anesmwyth, Gv/yiit a gwsew yn y Coluddion, Rhwymedd, I Nerves Gwan, Poen va yr Arennau ac yn y Cefn, Piles, Gravel, Pimples, Pen- ddynod, Scurvy, a Tarddiantau y Croen, y maent oil yn tarddu oddiar Ddiffyg Traul, Gwaed Drwg, neu Attaliad y Dwfr, — a Cofier fod T-N- A-IIL HOMILINE Yn cael ei ystyried gan Feddygon yn Brif I cl Feddiginiaeth at yr Anhwylderau uchod, I th felly paham y dioddefweh oddiwrth y I Dolurisu uchod pan y mae y fath Feddig- iniaeth i'w chael. Doctor Evans, Carlton Yale, London, a ddywed — "I have seen the effects of HOMILINS on many of my patients, and know of no medicine which so effectually cures Dyspepsia and Urinary Complaints. Y mae Cancedd yn Tystiolaethau nad oes dim yn debyg iddo at G YNNORTHWYO Y TREULTAD. GWENDID CYFFREDINOL. BURO Y GWAED. GRYFHAT7 Y FREST A'R NERVES. ANHWYLDERAU Y DWFR. E ARLLE^ER BARN Y CYHOEDD AM F-g HOMILINE Mr Jones, Gobo ne-road. Dros ddwy flynedd yr wyf wedi cael fy mlino gyda'r Piles a'r Gravel, vnghyda Corph-rwymedd, —Dioddefais boen mawr o cldydd i ddydd, end ar ol cymeryd dwy botelaid o HOMILINE yr wyf 'rwan yn iach ac yn rhydd oddi- v/rth boen. Mrs Hughes, Albert road. — Y mae EoMiLljNTS yn anwyl iawn i tui, nid oes medd- iginiaeth gyfielyb iddo at Ddiifyg Traul a Phoen ar ol bwyta. Miss Sharpe, York-street. Danfonwch betel 2s. gyda'r post. Y mae y botel gyntaf wedi gwneyd lies mawr. Yr wyf yn dioddex oddiwrth Wendid a Tarddiantau y Croen. Y mae HOMXLTNE yn eff^Ithiol iawn i Ferched a Gwragedd o bob oedran. Fe symuda ymaith bob Anhwylderau sydd yn perthyn i'r rhyw Fenywaidd, ac er mwyn sicrhau iechyd, fe daylai potel fed wrth law bob aiaser. Gwerthir mewn poteli Is Iiie a 2s (Dwbl size) gyda phob Druggist, neu odaiwith y pereliciiolr J. PARRY, 94, Canterbury-road, Kilburn, London. N.W .yWvviiiiiii i Si nû HAPPINESS IN THE HOMg Alded and securcd by exercising" your memory. Egttahy $!t".7b!C -0" Bakery tJr H. A i' :Ii4. I \f- ,f¡! I 10: 1.à. 'J: Zo not siirply get some ysast or barm of any kind, but ask ior Ll- C. L., and get It. i The Distill'-rs Company, Ltd., Edinburgh, are tbe brgest Jisti!!?rs in the world, and <;e!l more yeast than any other firm in the United Kingdom because what they make is the fcest. Try it. Samite, with small book of hints and in. Mructions for making various kinds of tea and fancy cakes, «fcc., and bread, sent on receipt of four penny stamps. j SHOPKEEPERS selih-.g D.C. L." Yeast are recoa- j wended to exhibit our show-cards so that the public Aay know where this celebrated yeast can be obtaioaA E-AIAU  i siop%v3 r gael l(ld Y GEMAU RIIAD.—Uycld i siopwjr gaei tod y GEMAU RIIAD.—Uycld i siopwjr gaei tod y Stoc fwyaf a'r prisiau iselaf jn Masnachdy Millingtonj 12, Hounl-iitch, Loiidon. Gejlir cael Clociau, Oriaduron. Cyllill, Cribau, Gwydr- ddrychau, l ibelli, Pyriiu, Violins, Accordions Jubilee Jewelleiy. Citalogues darlunedig i,W ael yn rhad. Sefydlwyd 1857. ->- ME8SERS W. DEW & SON. PARISHES OF LLANIDAN AND LLANDDANIELFAB. MESSRS W. DEW & SON" have re- ceived instructions to offer for Sale by Puelic Auction, at the Sportsman Hotel, I Carnarvon, on Saturday, August 17th, 1895, the following Freehold Property, viz. PARISH OF LLANIDAN. THE BRYNGWYN ESTATE. MERLLYN, in the occupation of Mr David Rowlands. PARISH OF LLAXDDA3TIELFAB. YSGUBORWEN, in the occupation of Mr Thomas. Plans, Particulars, and Conditions of Sale are being prepared, and they, with any in- formation, may be obtained of Messrs Hugh Jones and Co., Solicitors, Carnarvon, or of the Auctioneers, Wellfield, Bangor. 906 ME J. E. PRIBCHAEO. LLA.NGEISWSN", ANGLESB* MR JOHN PRITCHARD will Sell by Public Auction, towards the end of August, the Freehold Farm known as BRTNTIRIOX, Llangeinwen, for many years in the occupa- tion of the late Miss Pritchard. Further particulars may be obtained of Mr W. Puw Rowland, solicitor, or the Auc- tioneer, both of Bangor. 967c MR E. H. OWEN & SON. FREEHOLD PROPERTY.—CARNARVON Tl/TESSRS E. H. OWEN & SON will offer for Sale by Public Auction at the Prince of Wales Hotel, on Friday, 26th July, 1895, a.t 6 p.m., subject to conditions to be there and then produced, the following1 FREEHOLD DWELLING HOUSES-all I in good sanitary condition: -Nog. 4, 6, 8', and 10, Mount Pleasant Place, and No. 4, Smithfied Lane (off Chapel street). For further particulars as to Nos. 4, 6, 8, and 10, apply to J. T. Roberts, Esq., Solici- tor, and as to No. 4, Smithfid Lane, to Richard Thomas, Esq., Castle Square, or to the Auctioneers, 18, Bridge street, all of Carnarvon. j mTTm?E¥W~NES. PENBEYN YOTTY, PISGAH. MAE VI R OWEN JONES wedi ei gyfarwyddo ..A. gan Mrs Thomas, am ei bod yn ym- II adael, i Werthu ar Auction yn y lie uchod, ddydd Sadwrn, Awst 3, yr holl STOC, CROP, &c., 1 Fuwch yn ei llawn broffit, 1 I Fuwch a no wrth ei throed, 3 o Foch Store-, tua 3 tunell o Wair rhagorol, y Ty Gwair. I Gosodir yr adladd a'r creifion, yr holl Ger Hwsmonseth, yn nghyda'r Corddwr a'r Llestri LIa-eth. Chweoh mis o goel ond cael meichiafon boddhaol. Manylion gan yr Arwerthwr yn Peuygroes. MJTIV. D. JONES. BRYNG rVRAN, ANGLESEY. IMPORTANT TO BREWERS, PUB-! LICANS, AND OTHERS. Sale of Full Licensed Freehold Public House and Shop, and about 5 Acres of Land. CROSS KEYS, BRYNGWRAN. MR W. D. JONES "Will Sell by Auction o*-Tuesday, August 6th, 1S95, at Two p.m., the whole of the abovs property. For particulars see postars. or apply to the Auctioneer, Old Bank, Holyhead, S76_ NO MORE HEADACHE. ONE DOSE OF EASIME wiii cure HEADACHE AND NEURALGIA in Five Minutes. EASINE is an excellent remedy." Sold in Packets, Is lid each, post free from the Proprietor, HUGH JONES, A.P.S., F.So.S., Chemist, MEDICAL HALL, BLAENAU FESTINIOG. i RDDANGOSFA CEFFYLAU, &c. YN AMLWCH. Yn anffortunus y mae dyddiad y polio ynglyn a'r Etholiad Cyffredinol yn Sir Fon 11 y ym disgyn ar ddydd GweDer, ,y l9eg cyfisol, oherwydcl hyny y mae y Pwyllgor dan orfodaeth i OHIRIO yr Arddangosfa hyd DYDD GWENER, GORPHENAT 26, 1895. Derbynir Entries hyd ddydd Iau, Gorphenaf 18fed, 1895. DAVID JONES, Bull Inn, Amlwch, 852c Ysffirfenydd. LEWIS R. WILLIAMS /k ddymuna hysbysu y cyhoedd ei fod yn agored i dd^rbyn cjfarwyddiadau yn nglyn ag arwerthiadan cyhoeddus o bob math, ac i wneyd prisiadau angenrheidiol er profi ewyllysiau, &c., o danDdeddf Tolliad Etifeddiaethol (1894). Y mae hefyd wedi ei gyfarwyddo i roddi rhai miloedd o bunnaa allan ar eiddo rhydd- ddaliadol a phrydiesol ar logau tra rbesymol. Cedwir rhestr-lyfr i'r amcan o roddfi yn- ddo enwau personau fydd yn ceisio benthyc- on, ac ereill fydd yjk ymofyn siorwydd angenrheidiol am eu harian, yn ddigost. Grove House, 0 Bangor Street, 835 Caernarfon. 4 ||| IN|(w7~K 'j ,)} I ::Q f W A B [ •j t J and I-^¥AL80S. & x, PAMPHLET OM THE FEEDING AND RSASIH3 OF INFANTS. fe A) APraCvicala^rt^tpleTre^U.ss for Mothers, contalaia^a large au-nber of Portraits of Healthy »• *3, Child, en, to e.aer wrth Facsimiles of Original Testimonials, which arc of the greatest interest to a" ,ao""lets> to be hud, with sample, fra-2 by post o-i aoolicatioa to seuis's Kca warn, swroga st., peckham, londoh, s.l IJ dm Mention this psper. AR WEETH.—'Tyddyn bychan o' r enw ] Nyth y Driw, yn Llanddaniel, Mon, | gwaith pum uiynud o station y Gaerwen, yn j cynwys tnag wyth acer o'r tir goreu yn yr j ardaloedd, Mae afon rhyngddo a thiroedd j eraill, adigon o ddwfrdaar hydy flwyddyn. Mae hefyd Dy newydd arno, yn cynwys 7 o I rooms, ac hefyd hen dy a Beudy. Am | ( ychwaneg o wybodaeth yn ei gylch anfoner at Owen Evans, Dyneley Hall, Bramhope, near Leeds, Yorks. A GENTS WANTED to push first-class I Machinery Oils. Liberal Comniiasion -Box 31, Post Office, Liverpool. 923j VMFCJDIAETH I'R UNOL DALE1TH- IAU gyda'r American Line. Lerpwl i Philadelphia a New York, Ip 163. Boston a Baltimore hefyd yn isul. Am fis Gor- phenaf yn unig.—THOMAS EVANS & Co.. Station Chambers, Rhyl. 924j /WMYGLO.-Ty Freehold ar werth.— I Am fanylion ymofyner a Mr William Roberts, crydd, Glandwr, Cwmyglo. 939 15 AR WEIiTH.—Trol, Frame, a Gear, i ffitio pony o 12 i 13 o nchder. Hefyd, American Iltike.-William Hughes, 17, Holy ead road, Upper Bangor Id ANTED a small furnished detached house for a month in North Walps. Address, stating par ticulars, A.R., Box20 Post Office, St Helens. TO B AKKR>\—Wanted a good -alirouili hand, well up in fancies. Constant job to a suitable man (Welsh preferred, and must be a total abstainer). Apply at once to John Hughes, Valley Shop, Valley,R.S.O., Anglesey

YR ETHOLIAD YR ARFON.

- -11;;iMKID NODION ETHOLIADOL.

Y FFRANCOD YN MADAGASCAR.

Y PROGRAM TORIAIDD.

CHWAREU TEG I GYMRU.

BODDIAD YN NGHAER.

DAMWAIN OFIDUS YN FFESTINIOG*

PWYLLGOR IECHYDOL SIR GAERNARFON.

Advertising