Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

31 erthygl ar y dudalen hon

AI MARW CHRISTIAN DE WET?

MACDONALD YN GYRIJ Y GELYNION…

Y GERM ANI AID YN MEDDIANU…

PICELLWYR BENGAL YN GWAREDU.

CAIS CHINA AT Y CYNGREIRWYR.

[No title]

Advertising

Y Morwr ar y Ian.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y Morwr ar y Ian. OLION ECHRYDUS 0 ASHANTI. Mae v digwyddiadau diweddar yn Ne- heudir Affrica wedi ychwanegu y dyddor- deb yn y llynges, yn enwedig yn y dynion ddaethent adref yn glwyfedig. Mae mor- wr ieuanc yn aros ar hyn o bryd gyda'i ri- eni yn Fardale Hill Cottages, ger Kilmar- nock, Ayreshire. hanes vdkhwn a sicrhawyd gan ohebydd y Kilmarnock Herald. imf- unodd William M'Bride a'r Ilynges Fren- inol pan yn un ar bymtheg oed, ac yn ys- tod y chwe' blynedd y bu yn y gwasanaeth mae wedi gweled llawer a dioddef llawer. Mae wedi enill medal o Ashanti gyda I j I I WILLIAM M'BRIDE. I Benin Clasp a daeth trwodd yn ddianaf, ond cafodd ei drwblio lawer ar ol hyny. Pan gyda H.M.S "Theseus" yn Las Pal- mas cymerwyd ef yn wael wrth y llyw. Wrth ddesgrifio y ddamwain dwedai: Temlwn bensyfrdandod, ac anwyd trwof. Gorweddwn i lawr wrth y tan, a dechreu- ais gyfogi- Anfonwyd fi adref i Plymouth a dywedwyd fy mod yn dioddef oddiwrth glefyd. Ar ol tri mis yn yr ysbytty, meddyliwyd fy mod wedi mendio, ac yr oeddwn ar fy ffordd i Chatham, ond aeth- ym yn wael yn v tren yn debyg fel yr oeddwn yn Las Palmas. Arhosodd yn Ysbytty Melville, Chat- ham, dfosodd i fis, pryd yr iachawyd ef drachefn, ac arhosodd mewn iechyd da hyd Mawrth, 1898, pan y derbyniwyd ef i ys- bytty yn Grimsby, gydag ail ymosodiad o glefyd. Yr oedid y meddygon llyngesol wedi ei hysbysu y byddai iddo gael ymos- odiad o' glefyd bob blwyddyn. Yn gan- lynol fe fu yn Ysbytty Haslar am y chwe' mis, "ac" meddai, Prin y gallwn fwyta y tamaid ysgafnaf "o fwyd o gwbl. Aeth- urn i edrych fel cysgod, a darfu i grydcym- alau fy nghymeryd. Yna cefais friwiau ar fy llygaid, fy nhrwyn, a fy ngwefusau, ac yr oedd fy mhoenau y anarluniadwy. Yr oedd yn credu I ddwSll1 o feddygon ei ar- chwilio tra v bu yn yr ysbytty hwn. Yr oeddynt yn unfryd Unfarn nas gellid gwneuthur dim iddo yn0) ac v buasai yn well ei anfon gartref. "Q'r diwedd," meddajj "uarfu i bump o feddygon fy archwilio Yn drwyadl, a'r can- lyniad oedd i mi gael fy ngyru o wasan- aeth llyngesol fel un claf parhaus." "A gawsoch chwi eiclj gallyngdod ?" o0f- ynai y gohebyda. "Do, wrth gwrs, dytaa fe," atebai Mr M'Bride," ac un godxdog y profodd ei hun, hdyd, jsef puimp "V-G.y ac un "Bodd- haus." Yr oedd ei Yrf-% yu gyfryw:ac y izall- ai unrhyw lyngesw rymjfrostio ynddi. Anfonwyd Mr M'Bride adref i Kilmarnock mewn sefyllfa hollol ddiymadferth, a dryll- iedig. ,Yr oedd dau feddyg yu ei ganlyn, a cherid ef o'r naill gerbyd i'r Hall yn y gwa- hanol orsafoedd. Glanlodd yn Kilmarnock ar y 27ain o Fehefin, 1899. Nid oedd yn pwyso y pryd hyny 01"d braidd driugain pwys, ac edrychai fel Yabryd. "Nid oeddl fy mam yn fy adnabod," medd- ai, "ac nid oedd yn ooaijo fy mod yn fab iddi nes yr adnabyddt fy llais." Yr oedd hyn oil yn ddyledus i sefyufa isel a gwan yr ccdd Mr M'Bride ynddo. Bu yn Kilmar- nock Infirmary drachefn ani ddau fis, pan ar ddiwedd hyny yr cedd a|lUOg i gerdded. ychydig. Parhaodd i wt'lla, hyd y flwyddvn uewydd. Yn anffortunus enfodd anwyd un diwtnod pan aUan, ac QieWn caulymad yr oedd y crydcymalau wedi gafael yndido mor ddlWg fel yr oedd ei goes ddeheu wedi effeit-hio arnirn fawr, Yn gystal a'i fraich chwith. Yr oedd yn wath yn awr nag er- ioed, ac nid oedd dim a wnai les iddo. Dar- fu i'w frawd leuengaf ei oerswadio i dreio Dr. Wlliaftis' pink pills for pale people, am ci fod of wedi cael lies inaWr oddiwrtbynt ar ol yr Influenza; ond yr oedd y llongwr dewr wedi colli pob gobaith, ac ni fynai yr un o honynt. Yna darfu perthynas arall iddo ei gymhell i dreio' Williams' pink pills, am ei bod wedi cael lies oddiwrthynt pan mewn gwendid ar ol y typhoid fever. Ond ni fynai ei berswadio, ac aethai yn waeth bob dydd, end ar ol hyn dywedwvd vrtho, ami rhyw Mr Owens, yn Crosshouse, yn agos iddo, bywyd yr hwn a achubwyd gan Dr. Williams' pirik pills. Parhai Mr M'Brides. "penderfynais o'r (bwedd i dreio un blwch i %"led a wnai les, ac anfonais i Lundain am danynt. Cyn fod y blwch wedi ei orphen yr oeddwn yn ddigon da i eistedd tuallan i'r ty. Ar y cyntaf cy- marais un belen, yna dwy, yna tair ar ol prydau. Cyn hyn nis gallwn fwyta, dim end cacen fychan; ond cyn fod y blwch cyntaf wedi gorphen gallwn o'r bron lanhau bobpeth oddiar y bwrdd." "Cyn fod yr ail flwchi wedi gorphen cerdd- ais tua dwy filldir." Yr oedd erbyn hyn wedi cymeryd chwe' blwch o gwbl, ac yr cedd yn parbau i wella gyda phob blwch, nes mae yn awr yn alluog i weithio: bu yn tori gwair a gyru ceffylau ar y fferm. Des- grifia y meddyg ef fel Un. "wedi dianc o'r fynwent," a chyiihora ef i barhau i gymeryd Dr. Williams' pink pills. "Yr wyf yn ber- ffaith argyhoeddedig," meddai y llongwr, "fy modi yn ddyledus am fy adferiad a'm hechyd presenol i Dr. Williams' pink pills. Maent wedi gwneyd lies i mi, ac nis gwn paham na ddylsswn wneyd rhywbeth i'w gwneyd vn wybyddus i eraill." Mae yn ddigalon edrych ar fywyd yn gwywo yniaith oddiwrth rai y mae-aficchyd wedi dryllio eu cyfansoddiadau, ond trwy boithi a chryfhau v gwaed, fel y gwna Dr. Williams' pink pdls for pale people, gellir cael adferiad i iechyd rhagorol. Mae y pelenau hyn yn tonic goreu sydd iw gaei at gryfhau y gwaed; iachant wendid gwaed, darfodedigaeth, anhwylderau y nerfau, a'r parlys, a gwerthir hwynt am ddau swllt a naw ceiniog y blwch, neu chwe' blwch am dri ar ddeg a naw, gan Dr. Williams' Medi- cine Company, Holborn Viaduct, London; hefyd gan fferyllwyr, ond rhaid fod eaw ilawn (saith o eiriau) ar bob blwch, neu ni fydd y pelenau yn rhai gwirioneddol.,

irlao yn y Cwrw.

Etholiad Melrlon.

Dargaafod Oorph Plentyn ar…

[No title]

BYDD YMOSODI AD OR. .FRECfcL…

Advertising

——— ———— F Hyawdledd Gwratg…

[No title]

Advertising

Yr Eisteddfod Genedlaethol.…

[No title]

TR4NSYAALI

Y CADFRIDOG FRENCH A'I FUDD-UGOLIAETH.

ARGLWYDD ROBERTS YN DYCHWELYD…

AMGYLCHYNU Y LLTTOEDD PRY-DEENIG.

- PAGET rR GCGMIDT) 0 PRETORIA.

BETH AM DDYFODOL KRUGER? '-

---CHINA

- COUNT VON WALDERSEE- YN…

Y Shah a'r Swltan.

tmgals, Anarchiad i Ddiaoc

! DADGORFFQRIAD "Y SENEDD.…

---ALMANAC Y GWEITHWYR AM…