Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

MB. W. DEW and SOX. JHENAI BRIDGE. SALE OF VALUABLE FREEHOLD HOUSE PROPERTY. MESSRS W. DEW AND SON will i OFFER FOR SALE BY PUBLIC AUCTION at the Anglesey Arms Hotel, Menai Bridge, on SATURDAY, November ]7th, 1900, those two well-built Freehold [Dwelling; Houses, being Nos. 4 and 6, HIGH STREET, facing High street ad- joining Bulkeley square, in the most cen- tral part of the town. Printed partibulars of the Solicitors, Messrs J. Rice Roberts and Laurie, Uan- gefni, or of the Auctioneers, Bangor aai liljaadudno. "1'7. M9- W- B. OWEN. COUNTY OF CARNARVON .-UPPER, LLANDWROG. "WPII Cultivated and Pleasantly Sitwafcwd j FREEHOLD FARM AND LANDS, Known as GLAN'RAFON FAWR. "With easy access—being within close pro- ximity cf Bryngwvn Station (N- W. N. G. R.), the several important Ouarries of the district, as well as the flourish- ing villages of Carmel, Pisgah, Bwlch y Llyn, &c., and surrounded by pfwpgsrties known as Brynbugeiliaid, Gerlan, Pen j Bane, Glan'rafon Isaf, &0.. MR WILLIAM HUGH OWEN is in- struo^ftd to Offer for BY PUBLIC AUCTION, on Saturday, itflre 24th day of November, 1900, at the Castle Hotel, Carnarvon, at 3 o'cloek m iSio after- noon, and subject to conditions then pro- duced, all that very desirable FARM and LANDS, called "GLA?\'RAF<M' FA WR." as above described comprising ¡B. Commodi- ous House (which has recently undergone extensive improvements) Buildings Fruit and Vegetable Gardens, &c., together with several parcels, of Capital Grass Lands, comprising an area of six acres 'two roods and twenty-four perches, now in the oc- cupation of Mr Robert Rao^stfcs, as a yearly tenant. The property is amply supp'ied with splendid water, and commands exten- sive views of varied and magnificent char- acter. For further particulars apply to Mr Wm. Hugh Owen, of Carnarrron, Auction- eer, Or to Mn ELLIS ROBERTS, s Solicitor, Llanfyllin. IMPORTANT TO FLORISTS, SEEDS- MEN, GENTLEMEN, AND OTHERS. GREAT L-NRESETTVED SALE OF VALU- ABLE NURSERY STOCK. SELECT. CHOICE, AND IN EXCELLENT ORDER-DIRECT FROM 'HOLLAND. MR WILLIAM HUGH CWEN is again ,I instructed to Sell by Amotion in a few days, at the Market Hall, ^Carnarvon, an ENORMOUS OONSICOTENT, similar in character to tho#e sold at prev- ious sales, lotted to suit all classes of buy- ers. Dci-criptive Catalogues now in course of preparation, which may bedbtain-ed ef Mr William Hugh Owen, the Auctioneer, at his offices in High street, or Church street, Carnarvon. November 6, 1900. 1063 MESSRS ROBERT and ROfFEBS JONES. THURSDAY, NOV. &i1, 1900. Snottyn, Llangwstenin, Conway, on the Live and Dead Farming Stock, Crops, &c. The property of Mr Hugh Owen. Usual Credit. FRIDAY, NOV. 9th, 1S60. Nant y Crogwyn, camachow., on the Live and'Dead Farming Stock, Crops, &c. The property of Mrs JOBes (who is leaving). Usual Credit. MONDAY, NOV. 12th, I960. Dolmarchog, Ty'uvgroes, Conway, on the Farming Stock, Implements, F«miture, <&c. • Usual Credit. WEDNESDAY, NOV. 14th, 1900. Talycafn Mart Periodical Sale of Fat and Store Cattle, Sheep, Pigs, &c. FRIDAY, NOV. 16th, 1900. Pyll Dy, Llaabedr, near Conway, on the •Cattle, Horse's, Mountain Sheep, Imple- ments, &c. The Property Of the IsteUr Richard Roberts, deceased. •CFsual Credit. SATURDAY, NOV. 17th, 1900. SATURDAY, NOV. 17th, 1900. <r Cefn Craig, Llangerniew, on the whole- of the Farming Stock, &c- The property of Mr David Jones. Usual Credit. Llanrwst, Oct 31st, 1900. 1043 SALE OF VALUABLE LEASEHOLD PROPERTY AT LLANDDULAS, IN THE COUNTY OF DENBIGH. MESSRS ROBERT AND ROGERr JONES have received instructions to Sdl by Public Auction, at the Railway Hotel, Llanddulas, on Thursday, Nov. 8th, 1900, at 3 o'clock p.m., subject to condi- tions to be then read, in one or niore, lots as shall be then decided upon, all those 12 Leasehold Messuages or Dwelling Houses, known as TY'NYWAL, situate in the centre of the village of Llanddulas, and are held under a lease of which 26 years are unexpired. Ground rent, j;2 10s peT annum. The houses are vety substantially built, and are situated in a capital position for business purposes. For further partculars apply to the Auc- tioneers at Llanrwst, or to Messrs R. O. Jones and Davies, Solicitors, Blaenau Ffes- tiniog. 1037 MR. JOHN P ABBY JONES. PRELIMINARY ANNOUNCEMENT. CHWILOG, CARNARVONSHIRE. MR JOHN PARRY ONES has beeu in- structed by several gentlemen in the district to hold, eaily in December next iu a field adjoining the Madryn Arms, a Christmas Sale of Prime Fat Cattle and Sheep. List of prizes and fixed date wili appear shortly. Terms cash. FOURCROSSES, GER PWLLHELI. f Mae MR JOHN PARRY JONES w«di ei gyf- arwyddo gan amryw o foneddwyr i Werthu ar Auction ddydd Iau, Tachwedd 16fed, 1900, nifer mawr o Wartheg, (-.eff- ylau, a llawer iawn o I)ddaLid. Ceir y jman- ylion eto. Rlioddir coel gyda meichiafon boddhaol hyd ffair Criccieth, gyntai Chwefror, 1901 GARTH GWYN, MAENTWROG. Mae MR JOHN PARRY JONES wedi ei c-yf- arwyddo gan Ml1 Robert Evans, yr hwn sydd yn ymadael, i Werthu ar Auction ddydd Ian, Tachwedd yr Bfed, 1900, yr Oil o'r Stoc a'r Celfi Amaethyddol, yn cynwys 8 o Fuchod Godro, rhai yn agos i loi; 1 Heffer Uyfio, Tarw dwydd, 7 o Ddy- newid, 7 o Loiau, 2.Geffyl, yn codi yn bed- air oed; 2 Waggon, 2 Drol, 2 Ar.adr, Og a Og Chain, Rowler, Engine Dori Gwair, Engine Eithin, Chaffcufcter, a'r holl o Ger Hwsmonaeth. Lotiau. <0 Gteixch mewn sachan. Yr Arwerthiant i cld^chreu yn brydlon am 12 o'r gloch. t Rhoddir coel gydameichillion boddhaol am y symiau o 2p ac uchod hyd Ffair Ffes- tiniog, Mai 24ain, 1901. pYNHELIR ARWERTHIANT BLYN- ) YDDOL yn Yard Victoria, Llanbedr, yn Nhachwedd ar yr hyn a ganlyn: — Heffer Dew, 2 Hwrdd Mynyddig da, 1 fer- lan, 14^, 7 oed, llonydd yn mhob gwaith; Merlan eto, 3 oed, hebei daS, 15 o uchder; Cyw Sugno. Rhaggolwg am Stoe rhagorol eleni, yn nghyda. Cheffylau Gwedd da; Trol bron yn newvdd. Andener entries i'r Arwerthwr, yn Penlam, Penrhyndeu- dtaeth. Hefyd yn Yard Shop and Ground, Talsarnau. Anfoner eiltriee ar unwaith i'r cyfeiriad uchod. r- PETRA MAWR A LLWYNCADWGAX, DYFFRYN. ,:} HUt r MB JOHN PARRY JONES wedi ei iTjL gyfarwyddo gan Mr J. R. Jones yr hwn sydd wedi gwerthu rhan o'i ffarm), i Werthu ar Auction yn Yard, Llanen- ddwyn, ddydd Llnm, Tachwedd 119eg, 1900, y Stoc a ganlya, sef f; o Wartlieg Godro rhagorol, rhai o honynt yn ymyl Lloi; 6 o Fustyph, 10 o Ddfnewiaid (gwrw t. ben- yw), 4 o H off rod Tewion, Ceffylau, 2 Gaseg Wedd rfeaftarol, Merlaaa 4 <ned, 14 x 2 o uchder, 2 Sucar campus, 35 o Ddef- aid o famogiaid Cymreig, 10 o Fyllt tew- ion, 20 o Wyn, 4fce. 2 Aradr, 2 Og, Trol dda, 1 Wagen, Puiper, Ger Ceffylau, yn I nghyda Dog Cart, a Harness brom via new- yad. Hefyd trwy gyfarwyddyd Mr E. E. Wil- liams, Hendreeirion, Gwerthir -ar yr un adeg y Crop yn Llwyacadwgan, yr oU o'r Gwair a'r Yd, ac oddeutu 20 tunell o Man- Solds, a 25 tunell o Sweeds, a'r oil mmn e hynod o gyfleus, yn ymyl station y Dyffryn. Y Sale i ddechreu am 12.30. Rhoddir Coel, gyda meichiafon bddhaol, o 2p ac uchod hyd ffciriau Ebrill, 1901. Am ychwaneg o fanylion ymofyner a'r Arwerthwr yn Penlan, Penrhyndeudraeth. ,J. -c CHRISTMAS SHOW AND SALE OF PRIME FAT SHEEP AND CATTLE AT CHWILOG. ON THURSDAY, NOV, 29th, 1900. DY MR J. PARRY JONES the following Prices, will be offered at the above Show: — Class I.-For the Fattest Bullock, prize 1 5s. r Class 2-For the Fattest Cow or Heifer, tr Class 3.-Er the Fattest, under 2 year old, 10s 6d. Class 5.-For the Fattest Bull, 10s 6d. Class 5.—For the Fattest Pen of Are Sheep, first prize 15s; second 5s.. Class 6.-»-For the best Turkey, prize 5s. Class 7.—For the best Goose, prize 5s. All entries to be made direct to the Auctioneer, accompanied with Is. for each entry. Full partieifars from the Auctioneer, Penian, Penrhyndeudraeth. Judges: Mri John Jones and Son, Llan- dudijo; Mr David Evans, Carnarron; Mr R. Newall, Qenferal Buildings, Portmadoc. Olwyn Ddwfr newydd o ffawydd melyn Poreu i'w chael ond ymofyn a Mr John ,arry Jones, ;Arwerthwr, Penlan, Penrhyn- deudraeth. T MESSRS, E. H. OWEN and SON. CHRISTMAS FAT STOCK SHOWS AND SALES. M 5- H- OWEN & SON have above • following dates for the Carnarvon, Monrlay; December 3rd. rPCC^f'Tf0^day' December 10tiV Chwilog, Tuesday, Deoember 11th. MR. H. T. ùWEN. LLYSLEW, LL.A,\I- DANL. DYMUNA ly/fR .H: ,T- OWEN wneyd yn nysbvs 1TJ- ei fod wedi derbyn cyfarwyddid i Osod ar Auction yn y lie uchod dydd DYMUNA ly/fR .H: ,T- OWEN wneyd yn nysbvs 1TJ- ei fod wedi derbyn cyfarwyddid i Osod ar Auction yn y lie uchod dydd Mawrth, Tach. 13eg, 1900, oddeu-.u -jf-/) 0 Aceri o Dir Pori campus, mown Lotiau gyeflus, gyda phob cyeusdrfla. Sale i ddeohreu am 1 o'r gloch. M-R. J. G. JONES. CAE EITHIN, LLANFAGLAN, near CARNARVON. IMPORTANT TO FARMERS, HAY MER- CHANTS, AND OTHERS. 1\1 R J. G. JONES begs to aunounce, having received instructions to Sell by Public Auction, at the above place, on Thursday next, November 8th, 1900, the whole of the Live and Dead Farming Stock, comprising briefly of the following 1 3 Milch ing Cows (in full profit), 1 two year old Heifer, 1 useful seven year old Mare, 14'hands; 9 Fat Pigs, about 8 tons Hay 30 to 40 tons Manure, quantity of Oats, Straw, Potatoes, Carrots, &6.; 1 Spring Cart with Gearing, by W. Crosskill and Sons, Beverley; Sets of Harness, 3 Pig Troughs, Pair of Harrows, Small Sciiffler, Leading Chains, Wheelbarrows, Hen Coops, Ducks, Fowls, Hay Cutter, Pulper, Churn, Butter Worker, Dairy Utensils, Benches, Garden Tools, Garden Table and Seat, quantity of Plants, and Flower Pots, Step Ladder, Iron Gates, Wire Netting, Sheep Dog and Ketmei, &c &c. Sale to commence at One o'clock prompt. Terms: Cash. For further particulars apply to the Auc- tioneer, Tower Buildings, Carnarvon. 1044 COCKSIDIA, CARNARVON. 0 BWYS I FFERMWYR AC ERAILL. Dymuna Vi R J- 6. JONES wneyd yn hysbys ei fed wedi cael ei gyfarwyddo gan Mr E. ilumsey Williams (yr hwn sydd yn ymada<el o'r tIe) i Werthu ar Auction Gy- hoeddus, Dydd Lluu, Tachwedd 12fed, 1900, am Ddeuddog o'r gloch yn brydlon, yr oil o'r Stoc o Dda Byw a Marw, yn cyn- wys 7 o Fuchod Godro, rhai yn eu profit; 3 o Heffrod (Short Horn) rhagorol, 1 Ddy- newail (Short Horn) Fanyw gampus, pure breed 4 o Fustych Tewion, 6 o Famogiaid, bre-ed mawr; 9 o Wyn Mynydd, Hwch Fagu, 4 o Foch Stores da, 1 Cyw Sugno da, Fowls o frid da, 1 Tub Car, Spring Cart cryf, Trol a Ffram, i siwtio Merlan 14 i 15 o Uchder; 2 set o Harness, Engine i ladd gwair, Horse power, Chaffcutter, Scrapper, 21 Wydd, 1 Og, Crtibin Fawr, Corddwr a Llestri Llaeth", ynghyda'r oil Q'r Ger Hws- monaeth rhy luosog i'w henwi. Hefyd Rwdins, Mangolds, Maip, Cabbage, &c. Rhodder coel fel yr hysbysir ar y pryd. Am ragor o fanylion, ymofyner a'r Ar- werthwr, Tower Buildings, Caernarfon. TOWN OF CARNARVON. Important to Capitalists and Others. SALE OF VALUABLE LEASEHOLD PROPERTY. MR JOHN G. JONES begs to announce having received instructions to SELL. BY PUBLIC AUCTION, at the Castle Hotel, Carnarvon, on Saturday, the 17th day of November, 1900, at 3 o'clock in the afternoon, subject to such conditions as shall t-ere and then be produced. lot 1.—All that valuable Leasehold Shop and Premises, known as the Furnish- ing sandrMusical Depot, being No. 7, North Road, Carnarvon, in the occupation of Messrs Moore and Son, at the very low rental of f25 per annum, Ground Rent (apportioned R8 10s Od). This Lot is in good repair and contains large front shop, spacious rooms, and all otter conveniences, with a large yard at the back. Lot 2.All the Messuage or Dwelling House, Yard, and Premises, being No. 5, .North Road, in the said town and county of Carnarvon, and used as a Temperance Hotel, by Mr John Hughes, the tenant, yearly rent, £ 15, apportioned Grount Rqnt f4 10s 6d. The above two lots are subject to an us- expired term of lease of 63 years from the 25th day of March last. For further particulars apply to Richard Roberts, Esq., Solicitor, or to the Auction- eer Tower Buildings, both of Carnarvon. 1047 MR. H. PARRY JONES. "r' CASTELL, GWALCHMAI, ANGLESEY. IMPORTANT TO FARMERS, MILK J VENDORS, &c. MR H. PARRY; JONES has been favoured with instructions by Mrs Jones (who is declining Farming), to Sell: by Public Auction, at the above Farm, on Friday, November 9t4i, 1900, the whole of m ^rmm8 Stock, comprising 6 Grand Milch Cows, all to calve at an early date; 3 fine in-Calf Heifers, 1 useful and strong Cart Mare, 1 Cart, 2 Sets of Cart Gear, Iron Plough, Harrow, Farming Tools, and sundry other Lots. Sale to commence at 1J30 o'clock. For further particulars apply to the Auctioneer, Old Market- Place, Holyhead. MR. ROBERT PARRY. -I 30, BRYNCELYN ROAD, TALYSARN. MR R. PARRY is favoured with instruc- tions from Mr John Smith, to SELL BY AUCTION at the above place on Satur- day November 10th, the whole of the HOUSEHOLD FURNITURE, Cpmprising chiefly Hair bottomed Sofa,, Chairs, Easy Chairs, Mahogany Bureau with Book-case top, Cheffonier, Tables, Iron Bedsteads and Paliasses, Dressing and Washing Stands, Looking Glasses, Cham- ber Ware, Pictures, Warming Pan, Clocks, Hearthrugs, Kitchen Utensils, and other things too numerous to mention. Terms -Cash. Sale to commence at 1.30 p.m. 3, Salem terrace, Pwllheli. Fifs CURED From the flint dose of OMrlne flU e«Mft It hM cnreA PERM ANENTLY the very w^rat coses of Epilepsy when erery other remedy hart Allied. Price 4s. ad. and lis.. Post Free. Thousand* or Testimonials. Send for a Fret Sample Bottle, and I 8M U. Write to-(Bepartment 7.) | X. W. NICHOLL, Pharmaceutical ChamUt, ag. Hljfh gtmt. Balfart. -= IlO Y GAU-A-F. 1900 HPAU flimiill MIS. Dymuna JIRS WILLIAMS AT MEIBIOIT alw sylw arbenigjy CyhoeJd at y Darpariadan Eaagmewn Fob Math o Ddilfadau Pared I DDYNION, BECHGYN, A PHLANT, Pa rai sydd wedi eu Prynu CFN y GODIAD, ac i gael eu Gsvartha am y PRISIAU ARFEROL CYNWYSA FEL Y CANLYN- DEWIS ANFERTH 0 FACKINTOSHES, DEWlS DIGWTELYB () DOPOOTIAU, i ddynion, bochgyn, a phlant, DEWIS AKBENIG O SIWTIAU i ddvnion, becharyn, a phlaot. DEWIS HELAETH O GRYSAU A DRONSUS GWLANENI CARTRKF: SINGLETS a DRAWERS eu gwau; LEG-GIN »S, UMBRELLAS, DILLADAU OIL, HETIAU a CHAPIAU, MUFFLERS, TIES, a FRONTS, pa nii sydd i'w cael am Briaiau hynod resymol. WEL DYMA Y 8HOPAU AM DDEWI8,— Y Leeds House, a'r Dinorwic House, SRYD RED LION, STRYD Y PORTH MAWR, CAERNARFON. PRIF FASNAOHDA! READY- MADES G0GLEDD CYMRU. STOC NEWYDD AT Y PEN TYMOR A'RGAUAF YN YR ANGOR AUR. STOCK NEWYDD O OAPES, 3s 11c ac uchod. bTOOK NEWYDD o COSTUMES, 7s lIe ac uchod. STOCK NEWYDD « MACKINTOSHES, 8s lie ac uchod. STOCK NEWYDD o JACKETS yn rhad iawn. STOCK NEWYDD o MILLINERY mewn Felts a Straws, Plu a Flowers, yr oil wedi eu dewis yn ofalus. STOCK NEWYDD o DDEFNYDDIAU AT DDRESSES a COSTUMES. ¿ Meltons dau led am o.]c ac uchod. STOCK NEWYDD o UMBRELLAS, Is 6c, Is 9c, 28 3c ac uchod. STOCK NEWYDD o 1>1>ILLADAU ISAF i Ferched yn rhad iawn. STOCK NEWYDD o TUNICS A PELISSES, yng nghyda BONNETI I a TAMS Fw matchio i Blant. Cofiwch, bydd Present ar Barsel 5s ac uchod. E- OWEN, Yr Angor Aur, Pendist, CAERNARFON. =-=::» iMr o Gan yw Cymrn i gyd." Ifae Cartzef heb Fiwuig fel aalwyd he dan." YSToRDAIARN-FIELD. PWLLHELI, ABERMAW, A DOLGELLAU GELLIR CAEL YNO Organs, Pianos, Harmoniums, &c. U YD A'R aW^LLlA^TAU DIWEDDARAF '0 is AC O'R GWNEUTHURIAD GOREU, AM Y PRIBILU ISAF YN Y DEYRNAS. .• ■: ;^fii JIHODDIR LLAWN GWERTH AM HEN OFFERYNAU. TIWNIR AC ADGYWEIRIR PIANQS, ORGANS. HARMONIUMS, A PHOB .MATH 0 -1. OFFERYNAU" UERDD EREILL, GAN Y DYNION MWYAF MFDSUS, A THAN AROLYGIAETH MR. W. H. PYEMONT. Er prawf o radlonrwydd ac ansa^dd dda ein IloflPeiynau a anfonwyd allan o'n HyjAorfeydd yn ystod y luisoedd diweddaf i Gapeluu, Eglwysi, ac i wahauol bersonan, gallwu ddangos (-ynwr&dwy uethau. Cedwir pob math o Lyfrau a Daman Cerddorol, yn nghyda Llyfrau ereill. Aiifoner am restr. Pob arcbebioii i'w hanfon i Mrs. Arnfield, Dolgelley. ) oft A, 2. I-.1 ligmi4i I' pit .I MILLIONS DRINK TOWER TEA IBB PUREST AND BEST. —— A IN PACKETS ONLY. AGEHTS EYERYWHER1. VholtMlt TOWER TEA, LTD.. 71, gutobso, LONDON. -A DAEPAKIAETHAU MAWRION GOGYFER A PHEN TYMHOR. GALLWN SICRHAU NA DDANGOSWYD ERIOED GENYM STOO MOR FAWR AC MOR RHAD. Dangosir stoc o COSTUMES o 6s 11c i fvny. JACKETS BRETHYN hynod am 8s 11c, mewrr Da a Llwyd. MACKINTOSHES CAPES (HOODS SIDAN) am 8s .I Ic. I MENYG KID DA am Is. 2 £ c. y J • < I STAUSUS CRYFION iawn o ls'-J-c i fynv. Ii"' SKIRTS BRETHYN da am Is 6A«. FELT SKIRTS am 3s lIe, ^werth HEPIAU FFELT wedi eu trimio yn hardd o Is 6c i fyny. HETIAU (Toques) WEDI EU TRIMIO AM DDIM ond Is 6c, gwerth 2s Ile (K: Y BWRDD Is. ¡ YN LLAWN 0 FARGEINION. Stoc newydd o MELTONS gwahauol liwiau, 6Ac, lOJc, a Is A-c. COSTUME TWEEDS Cymreig 54 modfedd o led am Is 6c y llatfc. BOX CLOTH 6 Hath am 78 6c. GWLANENT Gwynion a Chochion am yr hen brisiau. PLANCEDI am yr hen brisiau. COFIWCH ALW CYN GWNEYD EICH PRYNIADAU. SHOP DILL AD AU PAROD I YR AFR AUR YN LLWYTHOG 0 FARGEINION DIGYFFELYB. MACKINTOSHES llwydion i Ddynion am 14s. lie., gurerth 18s. lie. Ettie am 21s. 6c., gwerth 26s. lle. OVERCOATS da i DdyDion o 16s. 6c. i fyny. 1lIifir Dewis anarfcrol o DDILLADAU RECHGYN yn rh.;d iawn. CitYSAU o Wlanen Gartref am 3s. 6c., gwerth 4s. 6o. Etto, 3s. 11-c., gwerth 4s. 11c. W Cofiwch alw cyn gwneyd eich pryniadau. I PIERCE & WILLIAMS, CsiGriiarfbii I EASINI Will cure Headache, Neuralgia and Toothache in a few minutes. Y mae EASINE yn sicr o well a CUR MEWN PEN NIWRALGIA, DDANODD, a phob math • BOEN MEWN PEN, mewn ychydig funudau. Derbyniwyd mi!c°dd odystiolaethan I»»?ysig. Anfonir EASINE drwy y Post am Is. Parotoir yn unig gan HUGH JONES, Manufacturing Chemist, MEDICAL HALL, BLAENAU FESTINIOG. GOLD MEDAL, Health Exhibition, London. Benger's Food k aot on^ highly nutritious, but IJI easily and is » š btlbeyouag^t ll1fant, oti.h nw-t &-ii- Cate FOOD"mitinva)id.- JNFANTS, (IfVALfOS, AND THE ASED.^Lph3iP^ Beag*r*s Food is sold in TINS by Chemists, &r„ evenrwW< CIJARKE'8 It 41 RILLJIS « WARWIUR wolla pob ditfyg ar yt or^Miuiu dj-fmj, vn v naill rvw fel y Jiall, yu IJgl¡.7à.. jifavel < phoen yn y cefn. CrWHrentir ca M ru rhvdd oddiwrtb laercurv. bofvdlw vrl 30 mlyuecid..Mewn biveKat. 4s tic xr uo gan bob tferyllydd a gwertbwr breiiiiitsdig yq ushob ilia", he;1 slut lvarv (I uiiriivw gyieiriud ani tjt, stamps ^an V gwueutlivirwyr, The Lintv.ln 1ILr.(i Midland tjtmnt;-v Drue Goropwiv, Lino^lii. c::=:=.==-=.=..=- -ca:a.=- ::=-r- feddyliwch y galSwch e- -uluso Peswch, I a dlangc y gosbl n F R A N C I S BALSAM" ai GWELLHA ef; Treiwch Botel i/ij heddjws\ t At ANWYD eu BESWCHX :.m <f. Mae el Effalth yn Rtiyfeddpi. ? W UN DOGN A RYDO YNWA REa, AC tjr A PfCRHA NOSWAITH 0 Gw&G 7.AWEL. mYWcti GREll mv^cacH GflEit AV-Rd 'BALM", iL AT BE5WCH. J 'W)L LLINIARA A LLEDDFA M Bob dolup Gwddf ac Ysgyfaint. Y FEDDYCINIAETH OREU m AT BRONCHIT7 W A Y PAS, INFLUENZA, DIFFYG ANADL RHVDD Don Ob GWERTHIR OAN RZROHENOGIQN A FFERYLLWYR YN MHOB TSGYFAINT. OWNEUTHUHWYR MAN. Mewn "otelau f5' FRANCIS & Co. III! a 3/9. ? m Wrexham

Advertising