Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

22 erthygl ar y dudalen hon

-—:—r: ..':r Helynt Chwarel…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

—: — r: .r Helynt Chwarel Y -PENRHYN. GORYMDAITH Y CHWARELWYR I FANGOR. DAU AR BYMTHEG 0 FLAEN Y LLYS. TRI YN RHYDD, Y GWEOBILL I SEFYLL EU PRAWF. Bangor, dydd Mawrth. Boreu heddyw, pan ga?d sicrwydd fod 17 o weithwyr Chwarel y Penrhyn wedi cael eu gwysio i ymddangos o flaen Ynadon Bangor yn nglyn a helynt anfoniad Richard Hughes, y contractor, allan o'r chwarel, ddydd Iau diweddaf, rhoddwyd "Hwre" drwy yr lioll waith; ac ar y rhybudd cyfunol hwnw mae pawb o'r tair mil gweithwyr yn gadael eu hoffer gwaith qc yn dylifo allan o'r chwarel i ddangos eu cydymdeimlad a'r rhai sydd i gael eu herlyn* Erioed yn hanes c'.warej y Penrhyn iii welwyd y fath unoliaeth a brwd- frydedcL Wedi cyrhaedd o honynt i Bonty- twr, ar y ffordd -i Ffetbesda, gwaeddwyd am gyfarfod er trefnu sut i orymdeithio i Fan- gor. Anerchwyd y dynion yn y cyfarfod hwn gaai y Mri Henry Jones, Gerlan; Jere-, miah Thomas, Gerlan; a WiHiam Williams, Ca-rneddi-yi oil yn anog y dynion i ym- ddwyn yn deilwng ar cu porerindod i Fan- gor, ac wedi cyrhaedd yno. Wedi hyny pas- iwyd penderfyniad ffurfiol i orymdeithio i Fa-ngor, i gychwyn o ymyl Efail William Ed- wards am ddeg o'r gloch. Gorymdeithias- ant drwy Fethesda yn dyrfa drefnus, tua. Jaaner awr wfidi wytb; 1 ac wedi cyrhaedd y station ymwahanwyd, fel y caffai pawb gyf- leusdra i fyned adref i ymwisgo yn en dillad goreu. Erbyn deg o'r gloch yr oedd yr or- ymdaith, yn gynwysedig o hoil weithwyr y chwarel, wedi ymgyfarfod yn y lie pepoded- ig, ac yr oedd yr olwg arnynt yn rhywbeth nad anghofir-dros dair mil o honynt, yn hen ac ieuanc, a golwg benderfynol, eto yn hollol drefnus, ar yr oil 9 honynt. Cerddasant yr holl ffordd i gyfeiriad Ban- gor hyd at Landegaa. Yn y fan hono es- gynodd Mr D. Griffith Davies, cyfreithiwr, i ben y wal ar ochr y ffordd, a chyhoeddodd drefn yr orymdaith drwy Fangor—y dynion oil i gerdded bob yn chwech, ao i basic Lodge y Penrhyn yn ddistaw, a'r un modd wrth "be&ia Tanybryn, preswylfod Mr E. A. Young, prif oruchwyliwr y chwarel. Cadw- asant i'r llythyren at j. trefniant hwn; a chyrhaeddasant Bangor am haner awr wedi Ion ar ddeg, a gorymdeitliiwyd drwy y brif heol a thrwy Upper Bangor, ac i lawr heibio gorsaf yr heddgeiidwaid, lIe erbyn hyn yr eedd: prawf eu cydweithwyr yn cael ei gario yn mlaen. Gyda bod yr orymdaith drosodd daeth y I newydd fod tri o'r cyhuddedigion wedi cael eu rhyddhau, ac fod y gweddill i ymddangos yn y llys ynadol nesaf :i sefyll eu prawf. Yn yr orymdaith drwy Fangor unwyd a'r shwam- wYr gan nifer fawr o efrydwyr y eole-gau yn y dref, ac y mae y gweithwyr yn mawr werthfawrogi yr arddangosiad car- odig hwn o gytlymdeimlad a hwy. Y mae holl siopau Bethesda wedi eu cau i fyny heddyw, a'r preswylwyr oil wedi •lylifo i Fangor. Boreu heddyw ymddangosodd rhybudd newydd ar y parwydydd yn hysbysu fod tymhor dyn sydd yn rhedeg gefeiliau gof- aint yn y chwarel i ddod i ben ddiwedd y mis hwn. L Nid oes gymaint ag un yn gweithio yn y ehwarel heddyw, a gellir dyweyd yr un peth am y Felin Fawr, He y mae gofaint, seiri, a fitters y chwarel yn cario yn mlaen eu goruchwylion. Gaxlawodd nifer fawr o heddgeidwaid dref Bangor brydixawn heddyw, gan fod yn amlwg oddiwrth ymfldygiad da pawb yn ddiwahaniaeth nad oos unrhyw alw am en J gwasanaeth. Bernir yn gyffredino1 y bydd i ymddyg- iad ardderchogchwarelwyr y Penrhyn yn eu hymdaith drefnus, ddidwrw, o Fethesda a thrwy Fangor, heddyw, wneyd yn fwy amlwg nag o'r blaen. nad oedd unrhyw angenrhaid am alw y milwyr i"r wIad.

Advertising

Hoio Awyren.""

Cymru a'r Cenhedlosdd BychaiD

[No title]

Advertising

.' MB A MRS KRUGER YN WAEL.

Advertising

GWASG "RWSIAIDD" EFROG N NEWXDD.

TELERAU'R GALLUOEDD I CHINA.

Masnacii y Gin yn Nebeudir…

Advertising

Y trosedbwyr 0 flaen YR YNADON.

UCHEL SIRYDD SIR GAERNARFON.

CYFARFOD MAWR YN BETHESDA

[No title]

Advertising

TRANSVAAL

CORPHORAETfl PARIS A KRUGER.

-I,IERCH ARGT,WYDI)K, ROBERTS…

I CHINA

ANGHYDFOD YN MYSG Y CYNGREIRWYR.!