Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

THE DRUID CALF MEAL (Powdwr Lloi,) „ THE DRUID FOOD FOR CATTLE (Powdwr Gwartheg, &c.), Alewu Ba'giau 14 a 28 pwys. Gwneir yr uchod gyda'r gofal W ac o'r defnyddiau goreu, yn hfelin y Ddwyryd, GER CORWEN. thoddwoh bra wf teg arno, a chewch eich boddloni. I'W GAEL GAN J. PARRY & Co., MASNACHWYR, BALA A CHORWEN. 4' B. STORRiS (Deintydd Hen Sefydledig), 1HE COTTAGE, CORWEN. —— PE^^NEDD MEDAL W OBRWYEDIG, Perffaith i fwyta a siarad, a diguro eve, GU §°^wg naturiol. Dannedd Urus a pharhaol. G Tynir Dannedd heb boen. atdieir a llenwir Dannedd tyllog,&c y Prisiau Cymedrol. zn "Igynohoriad yn rhad, yn ddyddiol .I. B. STORR:IE (Old Established Dentist), HE COTTAGE, COEWEN. E^RIZE MEDAL TEETH, perfect for for H? -an<^ sPea^ng> unsurpassed natural appearance. Comfort durability.. Teeth extracted without pain. ™eeth stopped, scaled, &c. arges moderate. Consultation free. Attendance daily. Tystiolaethau Ychwanegol AM RINWEDDAU Olew Teuluaidd MORRIS EVANS. Dywedwyd gan un gafodd waredigaethl flynyddoedd yn ol fel y canlyn :— I: Yr wyf yn amgau 10/ I' Am eich Olew bendigedig Cyfaill goreu y methedig Hwn wna'r claf yn iach ei wala, Hwn wna'r cloff i ddawnsio Polca." Hwn wna'r cloff i ddawnsio Polca." Yr un peth ddywed y rhai canlynol, pa rai| fu flynyddoedd yn gruddfan dan eu poenau, aei. wedi rhoddi i fyny obaith am adferiad, gan iddynt hwy fethu ei chael, er ei cheisio gan y Prif Feddygon, yn ein prif ddinasoedd. Wedii rhoddi prawf ar y Ffynonau, a'r Turkish bath,j wedi ysgafnhau eu cyfoeth, ond y gofidiau ynj aros. Onid yw yn bryd rhoddi i fyny yr ys-j bryd, adweyd "nid oes im waredigaeth," nag ydyw, tra mae Oiew Morris Evans i'w gael am bris y gall pawb ei gyrhaedd. am bris y gall pawb ei gyrhaedd. Mae miliwnau yn dweyd ei fod yn gwella,-i Y Crydcymalau, briwiau, poen, Pydriadau drwg ei rhyw; Y Ddannodd, sigdod, neu losg tan, Mae'a gwelta bob dyn. byw. Ond beth am yr anhwylderau a ganlyn,- Y GRAEANWST (Gravel), GEWYNWST (Siatica) Hyd. 31, 1901. Talodd Mr. James (boneddwr o Aberst- wyth) ymweliad a gwneuthurwr yr olew yn Ffestiniog, ymddangosai yn ddyn oddeutu 66 mlwydd oed. Sicrhai wrthyf os byddai i'w ieehyd birhau am ddau fis fel yr oedd y pryd hwnw y cawsem ei dystiolaeth yn cadai nhau hyny wedi i'r ddau fis ddod i ben. Cawsom a ,.iilyn;- PANTGWYN VILLA, LLANFARIAN, ABERYSTWYTH, 2hiu Anwyl Syr, Y mae yn dda genyf dd wyn t, stiol ieth i effeithiolrwvdd eich Olew Teuluaidd gwerth- fawr. Yr yd wyf wedi bod yn dyoddef oddi- wrth anhwylderau mewnol, sef colic, chwydd, a llawnder yn yr ymysgaroedd, a methu pasio dwfr. Bum yn ymgynghori a phrif feddygon y deyrnas, ac yn cario allan eu cyfarwyddiadau, ond heb dderbyn dim lleshad. Yn mis Hydref, tra yn y Bala, cefais fy oghyfarwyddo i ddefnyddio eich Olew chwi, a gwneuthum hyny yn fewnol ac alianol ac mae yn dda genyf ddwyn tystiolaeth heddyw fy mod wedi derbyn mwy o leshad trwy eich Olew na dim arall a ddefnyddiais erioed. Yr ydwyf wedi cael gwar-edigaeth hollol oddiwrth y colic yn nghyda'r pethau eraill. Hefyd, dymunaf ddweyd fy mod wedi syf- arwyddo geueth ieuanc yn yr ardal hon i'w ddefnyddio at Ddafaden lfyllt, yr hon oedd ar ei hysgwydd, ac yu peri poen a phryder mawr iddi, ac erbyn heddyw mae y ddafaden bron wedi llwyr ddifianu. Ydwyf, yr eiddoch yn ddiolchgar, LEWIS JAMES, Sl A-TICA. BRYNSELWRN, LLANDDERFEL, CORWEN, laf Tachwedd, 1900. Anwyl Syr, Wedi dyoddef misoedd lawer o boenau y Siatica, pa rai oedd yn fy aoailuogi i fyned o gwmpas—wedi treio y gwahanol feddygon, ac yn ol eu cyfarwyddyd, fyued i'r Turkish Bath a'r ffynhonau, ond heb leshad oddiwrth fy mhoenau annyoddefol, lied dd igalon Oeddwn am adferird. Ond torodd gwawr fel y canlyn. Cefais fy ughyfarwyddo i ddefnyddio escb Olew gwerthfawr chwi-—buwyd yu iro fy jnghefn a'm hymysgaroedd, ac ar hyd y gewin jmawr i fy nghoes; a hapus yw genyf heddyw jddwyn tystiolaeth o'm llwyr wellhad, trwy ddefnyddio eich Olew Teuluaidd chwi. Yr wyf wedi cyineradwyo eich Uiew i fi jnghymvdogiou, pa rai oedd yn synu wrtu weled y gwahariiaeth ynwyf, ac hyderaf y ibydd iddo broti yr un m »r fendithiol i rai jhonynt sydd yn dyoddef fel y bum inau. Yr eiddoch ar air a chydwybod, JOHN HUGHES. Mynwch weled .1 PEIRIANT Golchi FFASIWN NEWYDD, Mangles o'r radd oreu, yn 7, TEGID STREET, BALA. L. J. DAVIES, Percjienog P E L E t-4 A U (Penny Royal a Stee ) T 0 W L E I FEROHED. Gwellh&nt bob afreoleidd-dra yn uniongyrchoU symudant bob rhwystrau, adiflanant yr arwydd- ion blinderus a boena y rhyw feuywaidd mor fynych. Mewn boxes is. lie. a 2s 9e. (yr oUf yn cynwys tair gwaith y swm), ac i'w giel gau bob Fferyllydd, neu danfonir hwy gan y Gwneu- thurwr, E. T. TOWLE & Co., Mauufaturers, Dry- den St., Nottingham, ar dderbyniad 15 neu 34 stamp. Qochelwch efelychiadau niwridiol a diwerth.