Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

EISTEDDFOD CORWEN, Gwyl y Banc, Awst 5,1901. JDATGEINIAID:— MR. BEN DA VIES. I MK. IVOR FOSTER. MISS MAGGIE DAVIES. | MISS L. TEIFY DAVIES. TELYNOREs-MISS BESSIE JONES (TELYNOBES GWALIA). ARWEINYDD LUFOW. Y PRIF DESTYNAU. BARP- DON I ART H.-Beirn iaid-Tafolog a Gwili. Pryddest y Gadair, Dylanwad y Groes," heb fod dros 400 llinell, Gwobr k7, a Cbadair Dderw Gerfiedig, gwerth,94 4s. J Ber-awdl—Cwyn Coll—" Buddug yn y bedd," heb fod dros 100 llinell. Gwobr £3 3s. Cadwen o Englynion-I'r diweddar Barch. Michael D. Jones, Bala. Gwobr £2 2s. RHYDDIAETH. Prif Draethawd-11 Prif Nodweddion y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg, a'u dylanwad tebygol ar Fywyd a Hanes y Ganrif hon." Gwobrt7 7s. Beirniaid-L. J. Roberts, Ysw., H.M.I., Rhyl, a Prof. J. JE. Lloyd, M. A.,Bangor. Guide Book to Corwen and Neighborhood," yn Saesoneg. Gwobr £5 5s. Beirniaid—Anrhyd. C. H. Wynn, Ruq, a'r Parch. H. Cernyw Williams, Corwen. iOERDDORIAETH.-Beirniaid-TomPrice, Ysw.,Merthyr,ac E.D.Eloyd, Ysw.,Bethesda. Y Biif Gystadhuaeth Gorawl—I gor heb fod o dan 60 mewn nifer- (a) "There is joy in the presence," "Prodigal Son," First Chorus (Sullivan) (b) Sylvia (J. H. Roberts). Gwobr gyntaf £40. Ail wobr cs bydd lbagor na dau gor yn cystadlu, J610. Ail Gystadleuaeth Gorawl-I gorau heb fod dros 50 mewn nifer— "Teyn asoedd y Ddaeai," (J. Ambrose Lloyd). Gwobr 1,20. Cystadleuaeth i Gcrau Meibion—"Dewrion Sparta," (Dan Protheroe). Gwobr gyntaf £ 10. A Chwpan (Silver Plated) i'r Arweinydd (rhodd- edig gan Mr. W. J. Stansfield, Gemydd, Corwen). Ail wobr os bydd rhagor na dau gor yn cystadlu, 15. Cystadleuaeth i Gorau ]P]aDt,Y Narit a'-r Blodeuyn," S.S.A. (TomPrice). Gwobr £6 6s. (Ni chaniateir rhai dros 16 oed i gystadlu.) Am fanylion gweler y Test) nan, pris 2g., i'w gael gan H. MORRIS (leu)., Ysgrifenydd, Cesail y Berwyn, Cowen. SEFYDLWYD 1873. MR. EDWARDS. SURGEON DENTIST, 65, HIGH STREET, fiHYl" Ymwela Mr. Edwards fel arfer CHORWEN y dydd Gwener yn mhob mis, a phob diwrnod ellir, yn nhy Mr. D. EDWARDS; Coopet, o 1 hyd 5 or gloeb. pbob BALA, bob dydd Sadwrn a pho ffair, gyda Mr. D. JONES, Saddle; Birmingham House, o 11 hyd 4 0 ft gloch. Danedd Cdfyddydol o'r fath oreu, yn elnag gosod ganddo yn ddiboen, ac am brisiau IS y gellir eu cael gan unrhyw Ddeintydd araU Nghymru.. fl FAt berfaith, ae ymddangosiad natH^10 warantiedig. 11 » Tynir Danedd yn ddiboen gyda Gas, F-tbell, Cocaine. Ni chodir tal am ymgynghori. SIAREDIR CYMRAEG. Benthyca Arian Gyfrina O £ 10 I FYNY. AR PROMISSORY NOTE Y BENTM-* IWR EI HUN. Mae yr un Bydd a i isod wedi ymsefydlu er y flwyddyn 1870, a P lo.1 amser wedi cario yn mlaen ei fusnea dan P ENW El HUN. yp Y mae wedi ymdrechu yn wastadol i act' deg ac mewn dull gwyneb-agored, ac y wedi derbyn CANOEDD LAWER O YRAU O WERTHFAWROGIAD A GARWCH oddiwrth yrhaifuont yn delio »& NI CHODIR DIM TAL RHAGFLAENO^ NI CHYMERIR BILLS OF SALE. TELIR SYLW DIATTREG I YMBoL* IADAU. 0 Bydd i Prospectuses, Dyfyniadau 8^a!Lr, Lythyrau Canmoliaethus oddiwrth Fentbyc Telerau Benthyciadau, ac unrhyw hysbys^\ j, arall a ddymunir, gael ei gyflawni YN DD trwy apelio, un ai yn bersonol neu trwy W at GEORGE PAYNE, 3, CRESCENT ROAD, RHYI> LLUNCWYN, 1901. Eisteddfod Gadeiriol y BALA, MEWN PAVILION MAWR (Hen Farracks y Militia), Roddir yn fenthyg yn garedig gan y Perchenogion-J. PARRY,Ysw., Glantegid, Bala, a R.D.ROBERTS,Ysw.,Bronygraig,Corwen. DYDD LLUNGWYN, MAI 27, 1901. Beirniad Cerddorol: TOM PRICE, Ysw., Merthyr, Arweinydd: Mr. J. J. HUGHES, Stores, Bala. Prif Gor: R25 o wobr, a TBLWS AUR i'r Arweinydd. Corau Meibion: R15 o wobr, a WALKING STICK ysbienydd i'r Arweinydd. Corau Plant: X5, a METRONOME i'r Arweinydd. Testyn y Gadair: aC2 2s., a CHADAIR DDERW hardd gwerth £3 3s. CYNGHERDD lawreddog YN YR HWYR. Datgeiniaid- t> Miss Mvfanwv Jones, R.A.M. :(Gold Medalís MriMaldwvn Humphreys, R.C.M. Mr Emlvn Davies, A.R.C.M. JOatgenir HE A B hi Y PR A YER gan Gor yr Eisteddjw- CYFEILWYE—Prof. R. V. BOTWOOD, Organist, Bala; Miss JENNIE A. JONES, Dinmael. TEENS EHAD 0 BOB CYFEIRIAD. Pob maDylioD oddimth yr Ys|]il«J< E. EVANS, ceren), Cfflce. J3ala.