Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

QUININE BITTERS GWILYM EVANS MEDDYGINIAETH LYSIEUOL BERFFEITHIAF YR OES. 2/9 m /"I ",1 l rS?E5lTTERS i L>8 U.T0,nic. I ill aVv«CUlt,lt« clTCttiat'dig6Stion' Proaotff 1 II Itaal! an(J ttttsrJ.. 5on' "Dgthen the 11| i V«R.t,\Plta Bystom 0PU"fy tha bl00d' »n<i i 11 *SK& T°™ tLT*11'- ABaPure|y III tiVe ° Wt»h J>av9 no equal. I I <o p^°P*nies thevf^7 t°flIc and digea- I f N*00* suffer^pecuUarl7adapt9d I 1 0en-ou. om deprcswon of .1 II £ «uiec!!la«»oa,'Neuter 1 i I A8- »nd all «iJV, dl8turbod sleep, iijl fe ^ar' «i52»U^* of the LiT«- I I fc-U tffiy SlJ0h*0 *^ual <3URntltF H B 11 f l^isrw jj !j I¡¡!ii' d. '=!=; dw'r yn troeni T.^rs Llanell, I feddyginiaeth "yntty'r holfwlad. II Bitters Gwilym Evans. I Y mae yn gwella Gwaed Anmhur I Anhwylderau'r Cylla W" Gwendid Gieuol I Iselder Ysbryd Gwendid Cyffredinol Doluriau yr Afu &c., &c. Diffyg Treuliad Llosg Cylla Pruddglwyf- Clefyd yr Ysgyfaint Poeri Gwaed Diffyff Anadl &c., &c.. —— Pe cymerid QUININE BITTERS GWILYM EVANS yn amserol, symudid ymaith yr achos, a darfyddai y son am annhreuliad ymbortb, poen yn y ddwyfron, cur yn y pen, diffyg anadl, &c. Defnyddir Quinine Bitters Gwilym Evans j gan gleifionfyn mhob gwlad sydd yn dyoddef oddiwrth nychdod, gwendid, a llesgedd. Meddyginiaeth Oreu yr Oes. I Canmolir gan filoedd a wellhawyd o amryw Glefydau pan oedd Pob Meddyginiaeth arall wedi methu. j TYSTIOLAETHAU. 1, Greenfield Cot., Wellfield Rd., Caerfyrddin, Meh. 12, 1893. Anwyl Syr,— ¥r wvf yn 7lain oed. Y gauaf diweddaf, cefais anwyd trwm, a throdd yn Influenza, gyda diffyg treuliad a phoen mawr yn y pen. Er i'r Doctor yn y dref weini arDW, nid oeddwn yn gwella. Yna anfonais am eich QUININE BITTERS, ac yr wyf wyf heddyw yn ddyn newydd ar ol cymeryd tair potelaid o hono. Yr eiddoch, D Da vies: Moseley, Birmingham, Rhag. 10. Anwyl Sir,-Bum yn dyoddef am rai blynyddau gan anhwyl- derau yr afu, ond da genyf gyd- nabod fod fy iechyd wedi gwella yn gyflym ar ol i mi ddechreu „ defnyddio Quinine Bitters G. Evans, ac erbyn hyn yr wyf yn holliach. Yr wyf yu priodoli fy ngwellhad yn hollol i'r Quinine Bitters, a bydd yn hyfrydwch mawr genyf ei gymeradwyo i eraill ar bob achlysur. Yr eiddoch yn ddidwyll, MAR. E. MULOCK. BITTERS CWIL YM EVANS. GOCHELWCH DWYLLWYR. Mae poblogrwydd digyffelyb y meddyglyn rhagorol hwn wedi tsmtio GWYLWCH dyriion diegwyddor mewn amryw ranau o'r wlad i gynyg efelychiadau gwael o hono dan gyffelyb enwau, i'r cyhoedd. Pan yn ei brynu, mynwch weled fod enw Gwilym Evans ar y Label, y Stamp, a'r Botel. Gwerthir ef mewn Potelau 2s. 9c. yr un; dwbl maint, 4s. 6c. I'w gael yn mhob man. Goruchwylwyr yn mhob man. Os ceir anhawsder i'w gael, anfonir ef am y prisiau uchod i unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyfnnol yn uniongyrchol oddiwrth y Perchenogion- JQUININE BITTERS MANUFACTURING CO., Ltd., Llanelly, South Wales. -I- EISTEDDFOD GADEIRIOL CERRIG-Y-DRUIDON, lehefln 20fed, 1901. I PRIF DESTYNAU. Tr-a-etbawd-11 Llen Gwerin (Folklore) Cerrig-y-druidiori r Arft- gylcboedd." Gwobr £ 2 2s. Beirniad-Parch. J. Fisher, B.D., Ruthin. Nofel (heb fod dros 3,000 o eiriau)—" Bywyd Pentrefol yn Nghymru." Gwobr 15/- a Thlws Arian Cerfiedig. Beirniad—Isaac Foulkes, Ysw. (Llyfrbryf), Lerpwl. TESTYN Y GADAIR—Awdl (heb fod dros 300 llinell), Trueni." Gwobr £3 3s., a Chadair Dderw Gerfiedig. Beirniad- Tafolog. CERDDORIAETH. CORAU MA WR-" Mawl fo i Dduw Thanks be to God," o'r Elijah (Mendelsohn). Gwobr £15 15s., a Thlws y Delyn Aur gwerth C5 5s. i'r Arweinydd. CORAU MEIBION-" Y Brythoniaid" (Dan Protheroe). Gwobr J610 10s., a Chwpan Arian i'r Arweinydd. CORAU PLANT—"Brenin y Boreu" (D. D. Parry). Gwobr £5 5s., a Bathodyn Aur i'r Arweinydd. Cystadleucn i Bartion, Pedwarawd, Deuawd, Unawdau, &c. Beirniad-D. Jenkins, Ysw., Mus. Bac., Aberystwyth. Rhestr g\ flawn o'r Testynau, &c., pris Ie, i'w cael oddiwrth yr Ysgrifenyddion, WILLIAM D' JONES, DAVID J. HIGHES. l