Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Undeb Ysgolion Sabbathol Annibynwyr…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Undeb Ysgolion Sabbathol Annibynwyr Edeyrnion a Godreu Caereini. Cynhaliwyd Cyfarfod Ysgol diweddaf yr Undeb uchod yn Soar, Mai 19ee. Dechreuwyd cyfarfod y boreu am 10, gan Mr. Thadeus Jones, Llandrillo, pryd yr adroddwyd Can Moses gan David Morris Jones a John Jones, yn bur dda. Holwyd dosbarth ii. yn Hanes Moses. Yr oedd yma ddosbarth eryf, ac yn ateb yn rhagorol. Yn ystod y eyfarfod canwyd tonau y Oymanfa, dan ar- weiniad Mr. J. Griffith, arweinydd y Gymanfa. Di- weddwyd trwy weddi gan Mr. Jones, gweinidog. Am I o'r gloch, cyfarfu y Gynhadledd. Gofidus oedd fod dau o'r cenhadon y tro hwn yn absenol, yr hyn, fel y mae'r goreu, sydd yn beth eithriadol yn hanes cynhadleddau yr Undeb. Aed yn mlaen fel y canlyn 1. Darllen cyfrifon a derbyn cyfraniadau yrUndeb. Gan fod rhai o'r tafleni ar ol, a chan nad oedd lawn dau fis er v cyfarfod olr blaen. anhawdd oedd cyfar- talu y cyfrifon i bwrpas y tro hwn. Fel yr oeddynt, nid oedd y llafur mewn adnodau ac emynau yn ym- ddangos yn ffafriol, ond yr oedd yr holl. aelodau a'r cyfartaledd presenoldeb yn fwy eglur, ac yn dansjos cynydd sylweddol yn ol y tafleni ddaeth i law. Ym- ddengys fod yr emynau a ddysgir allan yn fwy ar gynydd na'r adnodau. Yr adnodau ar gyfer pob aelod yn amrywio o 9 i 13. 2. Darllen cofnodion y cyfarfod blaenorol a'u cad- arnhau. 3. Cyfrif y Rhestr-lyfrau. Dymunir ar i'r ysgolion sydd eto heb anfon am y nifer angenrheidiol i wneud hyny ar unwaith, fel y byddont yn barod erbyn dech- reu y flwyddyn. 4. Dewis Ysgrifenydd. Gohiriwyd y mater. 5. Y Gymanfa. Gan fod y rhan fwyaf o'r trefn- iadau gyda'r arholiadau, gwobrwyon, &c., wedi eu penderfynu, nid oedd fawr yn aros i'w wneud at y Gymanfa sydd bellach yn ymyl. Gellir cyfeirio fod yr arholiadau wedi bod yn hyn- od o lwvddianus, a nifer helaeth wedi pasio yn an- rhydedàus-yn wir, yn neillduol felly, yn gymaint a bod rhai wedi cael mwyafrif arwyddoodau. Hefyd, yr oedd dros haner cant wedi cymhwyso eu hunain i ymgeisio yn yr Arholiad Cyffredinol, fel y gellir dysswyl llwyddiant pellach eto. 6. Y Cyfarfod Ysgol nesaf i fod yn Nghorwen, Awst 4ydd. Dechreuwyd am 2 o'r gloch gan Mr. D. Jones, Corwen, pryd yr adroddwyd Luc xix. gan Misses Williams a Wynn, yn rhagorol iawn. Wedi canu holwyd y plant gan MI. Morgan Owen yn Hanesjlesu Grist yn Gethsemane. Yr oedd yma ddosbarth llu- osog, a'r holwr a hwytbau mewn hwyliau rhagorol. Yna holwyd dosbarth iii. yn Hanes lesu Grist o'r eneiniad yn Bethania hyd ddechreu y Pasc olaf, gan Mr. R. Davies, Bodelith. Nid oedd y dosbarth yma mor barod i'w hatebion a'r dosbarthia lau eraiU. use mor gryf, ond cododd yr holwr yn ei (iduil deheuig ei hun laINer o wersi buddiol ac ymarferol oddiar y vers i bwrpas da iawn. Diweddwyd trwy weddi gan Mr Morgan Owen, Corwen. Am (S o'r scinch declireuwyd gan Mr B. Daviea, Bodelith, pryd yr adroddwyd yr ail benod o Epistol Cyntaf loan gan Mri E Parry a D Edwards-pob un i ran yn dda iawn. Prif waith y cyfarfod hwn oedd holi y dosbarth hynaf yn Epistol Cyntaf Joan gan Mr Jones, gweini- dog. Aeth Mr Jones i mewn yn helaeth i agweddu duwinvddol ac ymarferol yr Epistol, a chafwyd ateb- ion parod a chyffredinol gan ddosbarth Iliosog. iJiweddwyd trwy weddi gan Mr Jones. Gwelir fod Soar wedi cael Cymanfa ar raddfa fechan gan eu bod wedi llwyddo i gael holwyr ae arweinydd y Gymanfa, fel gyda thvwydd braf a chyn- ulliadau lluosoa: cafwyd nyfarfodydd rhagorol ar hyd y dydd, ac yn argoeli yn dda ddydd Mercher. T. O. PRITDHARD, Ysg.

Dygwyddiad Torcalonus yn Ffestiniog.

GYXAI;FA FLYNYDDOL

Darganfyddiad arall yn Ffestiniog.

Advertising