Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

? 0 BRIF UYEEDBODAU DIWEDDAE CORWEI YW MASNACHDY ALFRED PARRY, CROWN SHOP, lIe 7 oeir dewisiad YSBLENYDD o bob math o NWYDDAU DRAPERY, 8.1n. brisiau hynod o isel, trwy y gostyngiad o 30 o/o sydd wedi oymeryd lIe yn mhrisiau y farchnad. C. HEFYD, Ceir yma stoc helaeth. o Hetiau Ffelt ffasiynol i ddynion o 1/11 i fyny. Capiau, Crysau, Colleri, Ties, Umbrellas, &c. 8tocnewvdda ffasiynol o FRETHYNAU a DEFNYDDIAU DRESSES yn y lliwiau mwyaf newydd. XS-Rkoddiry DISCOUNT arferol ar G AUDI A V CLWB. D-B.-Dymuiaa:A. P. alw sylw y cyhoedd at y ffaith ei fod wedi sicrhau y CUTTER a'r DRESSMAKER mwyaf profiadol yn Nyffryn Edeyrnion. Gwneir SIWTIAU,|EBESSES a COSTUMES ar fyr rybudd, am brisiau hynod o resymol, a gwarentir flit perffaith. prynu dewch i weled y stoc helaeth sydd "w cael yn CROWN SHOP, CORWEN. BALA Bounty school (BOYS). » HEAD-MASTKK— C. EVANS, M.A. (OxoN.) riQeriy Powys Exhibitioner and Scholar of Jesus College, Oxford.) A £ <*thematical and Science Master— L. TUBNEB, B.A. (LONDON) (Late Master at Rochester Mathematical Schools). ■»vT^Drawing, Welsh, GreeJc, Sfc. RICHARD WILLIAMS, B.A. (University of Wales.) a for Public Examinations, and Bhf00^ course. Many Scholar- J) the Welsh University Colleges, and 4ti Ilc^0n8 ^he Oxford Local Examin- ^een obtained by pupils of this tuition Fees, £ 4 10s. a year of 3 terms. Jj Boarding accommodation at the d-Master's House at moderate terms. Ma ^or further particulars to Head- er. Next term com. BOUNTY LSCHOOL (GIRLS). HEAD MISTRESS— 1BB S. BICKLEY, B.A. (Lond.) Assistant Mistress, ( MISS SHERWIN wambridge Higher Local Honours). Teacher of Welsb, ,r^1SS JONES, C. M. HATOCI c^er Cookery and Dressmaking, This s v. BALDWIN OF CHESTER. 1896 lh School, wbich since its opening in Sept., "Will he,&S carried on in the Victoria Hall, *e'°Pened on the 18th Sept., 1900, in the Biw?- *nd commodious NEW BUILDING, Frydan Road. VK*. £ i es Per year of 3 teim. Use of )&t, "Ither particulars apply to the Head 1 Q tees. Prynwch Oriaduron HUGHES Unig Wneuthurwyr yn Ngbymru. 'Does dim gwell i'w cael yn y byd. Maent wedi sefyll y prawf am dros chwarter canrif, ac heddyw y mae pawb yn cydnabod eu rhagor- iaeth. HUGHESai FAB, LLANGOLLEN. Corwen House, Corwen. S. WOODFULL & CO. Y Shop rataf yn Nghymru am Esgidiaii o bob math. Esgidiau goreu Dynion o 5s.6d. Eto, gwaith eto o 5s.11d. Eto Merched o 3s. Esgidiau bechgyn, genethod, a plant, o bob pria, Stoc Newydd o Esgidiau, Jewellery a Fancy Goods ar gyfer y tymor hwn. Hefyd am Glociau, Watches, Jewellery a Fancy Goods, Wedding and Birthday Presents, Weather Glasses. Gwerthir oriaduron aur ac arian am brisiau nag a nodir yn y ffenestr. White Metal Watch, a Chad wen, 8s. 6d. (cadw- ant amser da), Ladies and Gents' Alberts—bob prisiau. Ystoc fawr, mewn aur ac arian, a Brooches, Earrings, Bracelets, Fancy and Engagement Rings, Guinea Gold Wedding Rings, bob prisial1 (rhoddir haner dwsin o silver spoons, neu anrheg gyfartal o ran gwerth gyda phob modrwy),, Gent's gold and silver Scarf Pins, Rings, &c. Timepieces o 2s3d. Spectolau ar gyfer pob golwg, o 4d. y par. Concertinas, Accordions. Taclau pysgota o bob math. AT FORWYNION. C3.f DYLAI morwynion parchus, gyda chymeradwyaethau da, fyddo eisieu lie da i weini, fyned neu anfon at Mrs. J. GOODWIN, Select Registry, 21, Princess St., Rusholme, Manchester,