Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

-==- h THE DRUID CALF MEAL (Powdwr Lloi,) ■TFT THE DRUID fOOD FOR CATTLE (Powdwr Gwartheg, &c.), ew& Bagiau 14 a 28 pwys Uw*J)e'r yr- uehod gyda'r gofal • fu- o'r defnyddiau goreu, yn 1t:elin y Ddwyryd, GER CORWEN. Oddwch brawf teg arno, a chewch eich boddloni. Y Iw GAEL GAN PARRY & Co., MASNACHWYR, 13ALA A CHORWEN. B. STORRI* fh-j-j. ^eintydd Hen Sefydledig), COTTAGE," CORWEN. perflwJE?D MEDAL WOBRWYEDIG, aith i fwyta a siarad, a diguro CVs.eu g°lwg naturiol. Dannedd r?8 a Pharhaol. q.j Tynir Dannedd heb boen. eir a Hen wir Dannedd tyllog,&c y Prisiau Cymedrol. Sy^ghoriad yn rhad, yn ddyddiol J- B. STORRIE ^pTr-tj, Established Dentist), COTTAGE, COBWEN. MEDAL TEETH, perfect for for tV?-an<^ 8Peaking> and unsurpassed aPPearance. Comfort Teeth extracted without pain. Cha 11 stoPPe<i, scaled, Ac. *ges moderate. Consultation free. Attendance daily. Tystiolaethau Ychwanegoi AM kinweddau Olew Teuluaidd MORRIS EYANS. Dywclwyd gan Illl gifodcl waredigaeth fiynyddoedd yn ol fel y caniyn Yr wyf yn amgau 10/ Am eich Olew bendigedig Cyfaill goreu y metheuig Hwn wna'r claf yn iach ei wala, Hwn wna'r cloff i ddawnsio Polca." Yr uu peth ddywed y ritai canlynol, p'l. rai fa fiynyddoedd yn gruddfan dan eu poen;»u, aci wedi rhoddi i fyny obaith am adferiad, gan1 iddynt hwy fethu ei chael, er ei cheisio gai, yi Prif Feddygon, yn eiu prif ddinasoedd. Weii, rhoddi prawf ar y Ffynouau, a'r Turkish bath,1 wedi ysgafnhau eu cyfoeth, ond y gofidiau yot aros. Onid yw yn bryd rhoddi i fynv yr ys-I bryd, adweyd "nid oes im waredigaeth," nag ydyw, tra mae Olew Morris Evans i'w gael am bris y gall pawb ei gyrhaedd. Mae mili wnau yn dweyd ei fodyn gwella,- Y Crydcymalau, Ijriwiau, poeu. Pydriadau drvvg i rhyw Y Ddannodd, sigdod, neu losg tau, Mae'n gwella bob dyn byw. Ond beth am yr anhwylderau a ganlyn,-— Y GRAEANWST (Gravel), GEWYNWST (Siatica) Hyd. 31, 1901. Talodd Mr. James (boneddwr o Aberst- wyth) ymweliad a gwneuthurwr yr olew yn Ffestiniog, ymddangosai yn ddyn oddeutu 66 "mlwydd oed. Sicrhai wrthyf os byddai i'w iechyd barhau am ddau fis fel yr oedd y pryd hwnw y cawsem ei dystiolaeth yn cadarnhau hyny wedi i'r ddau fis ddod i ben. Cawsom a ganJyn:- PANTGWYN VILLA, LLANFARIAN, ABERYSTWYTH, 21ain Ion., 1901. Anwyl Syr, Y mae yn dda genyf ddwyn tystiolaeth i etfeithiolrwvdd eich Olew Teuluaidd gwerth- fawr. Yr ydwyf wedi bod yn dyoddef oddi- wrth anhwylderau mewnol, sef colic, chwydd, a llawnder yn yr ymysgaroedd, a methu pasio d wfr. Bum yn ymgynghori & phrif feddygon y deyruas, ac yn cario allan eu cyfarwyddiadau, ond heb dderbyu dim lleshad. Yu mis Hydref, tra yn y Bala, cefais fy nghyfarwyddo i ddefnyddio eich Olew chwi, a gwneuthum hyny yn fewnol ac alianol ae mae yu dda geuyf dd wyn tystiolaeth heddyw fy mod wedi derbyn mwy o leshad trwy eich Olew na dim arall a ddetnyddiais erioed. Yr ydwyf wedi cael gwai-edigaeth hollol oddiwrth y colic yn nghyda'r pethau eraitt. Hefyd, dymunaf ddweyd fy mod wedi eyf- arwyddo geueth ieuanc yn yr ardal hon i'w ddefnyddio at Ddafaden Wyllt, yr hon oedd ar ei hysgwydd, ac yu peri poen a phryder mawr iddi, ac erbyn heddyw mae y ddafaden. broti wedi liwyr ddijlanu. Ydwyf, yr eiddoch yn ddiolcbgar, LEWIS J AMES. SI A.TICA. BRYNSELWRN, LLANDDERFEL, CORWEN, laf Tachwedd, 1900. jAnwyl Syr, Wedi dyoddef misoedd lawer o boenau y ISiatioa, pa rai oedd yn fy analluogi i fyned o gwmpas—wedi treio y gwahanol feddygon, ac iyn ol eu cyfarwyddyd, fyued i'r Turkish Bath a'r fynhonau, ond heb leshad oddiwrth fy Imhoenau annyoddefol, Iled ddigalon oeddwn jam adferird. Ond torodd gwawr fel y canlyn. Cefais fy nghyfarwyddo i ddefnyddio eich Olew gwerthfawr chwi—buwyd yn iro fy ughefn a'm hymysgaroedd, ae ar hyd y gewin mawr i fy nghoes; a hapus yw genyf heddyw dd wyu tystiolaeth o'm llwyr wellhad, trwy ddefnyddio eicb Olew Teuluaidd chwi. Yr wyf wedi eymeradwyo eich Olew i fy nghymvdogion, pa rai oedd yn synu wrth weled y gwahaniaeth ynwyf, ac hyderaf y bydd iddo brofi yr un mor fendithiol i rai honynt sydd yn dyoddef fel y bum inau. Yr eiddoch ar air a chydwybod, JOHN HUGHES. Mynwch weled PEIRIANT Golchi FFASIWN NEWYDD, Mangles o'r radd oreu, yn 7, TEGID STREET, BALA. L. J. DAVIES, Perohenog P E L E N A U (Penny Royal a Steel) T O W L E I FEKCHED. Gwellhant bob afreoleidd-dra yn uniongyrehol, symudant bob rhwysfcrau, a diflanant yr arwydd- ion blinderus a boena y rhyw fenywaidd mor fynych. Mewu boxes Is. lie. a 2s 9e. (yr olaf yn eynwys tair gwaith y swm), ac i'w giel gan bob Fferyllydd, neu daDfooir hwygan y Gwneu- thurwr, E. T. TOWLE & Co., Manufaturers, Dry- den St., Nottingham, ar dderbyniad 15 neu 34 stamp. Gochdwch efdychiadau niweidiol a diwerth.