Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

EISTEDDFOD CORWEN, Gwyl y Banc, Awst 5, 1901. DATGEINIAID: — MR. BEN DAVIES. MISS MAGGIE DAVIES. MR. IVOR FOSTER. MISS L. TEIFY DAVIES. TKLYNOKES—MISS BESSIE JONES (TELYNORES GWALIA). ARWEtNYPD LLIFON. Y PRIF DESTYNAU. BARDDONIAETH.-Beirniaid-Tafolog a Gwili. Pryddest y Gadair, "Dylanwad y Groes," heb fod dros 400 llinell, Gwobr t7, a Chad air Dderw Gerfiedig, gwerth < £ 4 4s. Ber-awdl-Cwyn Col1-" Buddug yn y bedd," heb fod dros 100 llinell. Gwoby Y,3 3s. Cadwen o Eriglynion—Pr diweddar Barch. Michael D. Jones, Bala. Gwobr X2 2s. RHYDDIAETH. Prif Draethawd-" Prif Nodw, ddion y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg, a'u dylanwad tebygol ar Fywyd a Hanes y Ganrif hon." GwobrcS7 7s. Beirniaid-L. J. Roberts, Ysw., H.M.I., Rhyl, a Pi-og'. J. E. Lloyd, M. A.,Bangor. Guide Book to Corwen and Neighborhood," yn Saesoneg. Gwobrt5 5s. Beirniaid-Anrhyd. G. II. Wynn, Rug, ar Parch. H. Cernyw Williams, Corwen. CERDDORIAETH.-Beirniaid-TomPriee, Ysw.,J}Ierthyr,ac EmD.Lloyd, Ysw.,Bethesda. Y Brif Gystadleuaeth Gorawl-I gor heb fod o dan 60 mewn nifer- (a) "There is joy in the presence," "Prodigal Son," First Chorus (Sullivan); (b) "Sylvia" (J. II. Boberts). Gwobr gyntaf £40. Ail wobr os bydd rhagor na dau gor yn cystadlu, £10. Ail Gystadleuaeth Gorawl-l gorau heb fod dros 50 mewn nifer- "Teyrnasoedd y Ddaear/' (J. Ambrose Lloyd). Gwobr £20. Gystadleuaeth i Gorau Meibion-" Dewrion Sparta," (Dan Protheroe). Gwobr gyntaf £ 20. A Chwpan (Silver Plated) i'r Arweinydd (rhodd- edig gan Mr. W. J. Stansfield, Gemydd, Corwen), Ail wobr os bydd rhagor na dau gor yn cystadlu, 15. Cystadleuaeth i Gorau Plant,"Y Naiit a'r Blodeuyn," S.S.A. (TomPrice). Gwobr J66 6s. (Ni chaniateir rhai dros 16 oed i gystadlu.) Am fanylion gweler y Testynau, pris 2g., i'w gael gan H. MORElS (leu)., Ysgrifenydd, Cesail y Berwyn, Cowen. 'SEFYDLWYD 1873. MR. EDWARDS. SURGEON DENTIST, 65, HIGH STREET, RHYL. Ymwela Mr. Edwards fel arfert CHORWEN ydydd Gwener eyn. yn mhob mis, a phob diwrnod ffa1t, yn nhy Mr. D. EDWARDS, Coope o 1 hyd 5 o'r gloch. BALA, bob dydd Sadwrn a ffair, gyda Mr. D. JONES, SADDLE^ Birmingham House, o 11 hyd 4 ° gloch. Danedd Celfyddydol o'r fath oreu, yn c.ae0ag gosod ganddo yn ddiboen, ac am brisiau lS y gellir eu cael gan unrhyw Ddeintydd Nghymru.I yo Ffit berfaith, ac ymddangosiad natuno11 warantiedig. v, 11 9 Tynir Danedd yn ddiboen gyda Gas, Etne Cocaine. Ni chodir thl am ymgynghori. SlAREDIR CYMRAEG. Benthyca Arian £ Gyfrinacho' 1 o fio I FYNY. AR PROMISSORY" NOTE Y BENTB*^ IWR EI HUN. Mae yr un sydd a l isoa wedi ymsefydlu er y flwyddyn 1870, a P jjj amser wedi cario yn mlaen ei fusnes dan ENW El HUN.. • yB Y mae wedi ymdrechu yn wastadol i actio 1 deg ac mewn dull gwyneb-agored, ac y ^frrTt' werli derbyn CANOEDD LAWER O Eji<r. YRAU O WERTHFA WROGIAD A Dl°L «f. GARWCH oddiwrth yrhaifuont yn delio a? NI CHODIR DIM TAL RHAGFLAENO^ NI CHYMERIR BILLS OF SALE. TELIR SYLW DIATTREG I YMHOL- IADAU. 0 Bydd i Prospectuses, Dyfyniadau a^a!Lr Lythyrau Canmoliaethus oddiwrth Fenthyc^j Telerau Benthyciadau, ac unrhyw hysbys'^Tj, arall a ddymunir, gael ei gyflawni YN trwy apelio, un ai yn bersonol neu trwy lytb' at GEORGE PAYNE, 3, CRESCENT ROAD, t RH ■ A Dyma ddefnydd rhagorol | ■A||AC^7er gwne'J<1 ESGIDIAU a HARNESS yn icaterproof. Meddalha a diogela'r lledr, GOLD MEDAL arogl dymunol, a rhwydd ■ | • i'w glanhau ayda blachinq. □ UDhin 22 Exhibition High- tvUMAIII B est Awards. lins 'id., 6d., and 2/6, of Boot Makers, Saddlers, IronmongersMc. Manufactory. DuLcich,London. — WE GIVE for A GUINEA 1 Pair Superfine Witney Blankets, aacb Blanket bound piaii fbt weight; Pair White Twilled Sheets, wds. by 2t ytin Illemmedread7 tor 1 Pair Whi-e Pillow Ca%««, IJIUIC bottcmed ends; t WhiteCounterpanciSyda. long b* vi, wide. woveD pjttterc, good design; 1 Doehes9e To'ile< Sm All sunt Carriage Paid on rtcrtpJ of P.O.(J SROOKFIELDS, Market Sq., STAFFORa ESTABLISHED OVER 100 Y*Ak». 1 .d ? ^F r 1 for LADIES 4 GENTS I 4 ARE the VERY lest MCST UP T", DATE )"\ fOe or I:\lp Carriage Paid. Dipcour t, for Cash. £ 8 '.os. ,4/2, M^PosT^ai^f £ 10 uos. 17/6)1 £ n us. 19/3 h c £ 9 10s. 15/10 monthly. £ 12 21 S £ 10 os. 16/8 „ £ '4 Ms. 24/6 Octagon Cj-filoraeter 10,000 miles, 1/6. 8corcher Brake, II-. Acetylene Lamp, 819 Write at once for NEW SEASON'S LT"T OF JUNO Cyd.i' find Accpssories over 100 P«ues, posi fre. METROPOLITAN MACHINISTS' CO., LTD., 75, Blshopsgate Street Without, London, E.C.. AND PIOCABILXI CIRCUS, LONCOX, W. LOSTT TH DU3A ID.> HAVE SEEN CURED by a prescription which is in my possession* and sufferers can obtai 11 full particulars, gratis, by sending their address, together with a penny stamp for postage. The HIGHEST AUTHORITIES have universally acknowledged ti" this prescript ion throws new light upon the treatment of these DREADFUL MALADIESO and«they testify as to the wonderful cures, which they have effected hy using the in cases which had previously been considered hopeless. It euros NERVOUS DEBILlf *» Loss of Raergy, Melancholy, Lost Manhood, ouihful Iiuprmjence, Kxhausted \Ïta.\lty, Spermatorrhoea, Varicocele. Premature Decay, IVspo-.d«-n"y. W .u-ness, Nervousness, 1:I:al0 Fag, Hlotclies on t'ii- Skin, Loss of Memory. Dimness or Sight. Noises in the E;ti,, Llvet Complaints. Kidney Complaints, Bladder Complaints, Grave! and all Diseases of the Urinary Organs. It is a guaranteed remedy for NERVOUS DISORDERS of any kind and is. f result of twenty years' research into the causes of Nervous Cinm-hints.; and sufferer* are to write for the particulars and judge for themselves. Address:—GKOliUK WillGllT, Esq-' olne House, Lee, London, S.E. (Name this paper). Swyddfa'r WYTHNOS a'r ERYR, Bala Pob math o waith Argraffu yn y modcl goreu a rhataf. C2 POSTERS CYFA RFOD YDD LL ELV I DDOL, C YSGBERDDA U, #c.