Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

QUININE BITTERS GWILYM EVANS MEDDYGINIAETH LYSIEUOL BERFFEITHIAF YR OES. __n- '=:J. .vs. 0> fmj •tmH ,f. I¡ ÇWILYM 1 4{ ^^wijinERs If' Militate>t»83i8t di«eBtioni prornotm }' lr«^ mu^CUlati0D' 8'»agthen tu6 ,j|| ,.i V. cs up th9E~r purif? tha blood, and i "J „ S«tahl9 Tonlf^tP116'^7' As a P'-irely .|J| || ii Sifted with h,ht? »o equal. || i"op»r;i^ :° h;3h'7 tonic and digea- || in^^ocs mifro ';7 Sre Ptculi-'rly adaptsd ill! a«rr0ul g ifro £ n dePreow'on of jlf & "laxation,o::aruIsr. 'I§| t>oe?:che.andin ^y' dia^r-« Bioop, Ijjf tiwfactlonE of Liver- III iIJi }!;•*• tram '/vlr'"1 te»*° 'J0"1 9Uar,t!t« i-i ililHltr ONLY B? |j| ill!|$ COMPILI5 MANUFACTiiniKG |M 1!MIT £ D, ill1;. WALES. |||i; j J:1, B^a^w'r y° troelli, Voters Llanell, I ft ^ddyginiaeth «ymry'r holl wlad. Bitters Gwilym Evans. Y mae yn gwella Gwaed Anmhur I Diffyg Treuliad Anhwylderau'r Cylla •> Llosg Cylla Gwendid Gieuol Pruddglwyf j. Iselder Ysbryd Clefyd yr Ysgy faint Gwendid Cyffredinol I Poeri Gwaed Doluriau yr Afu Diffyff AnadI &c., &c. &C., &c. Pe cymerid QUININE BITTERS GWILYM EVANS yn amserol, symudid ymaith yr achos, a darfyddai y son am annhreuliad ymbortb, poeD yn y ddwyfron, cur yn y pen, diffyg anadl, &c. Defnyddir j Quinine Bitters Gwilym Evans gan'gleifionfyn mhob^gwlad'Jsydd Jyn dyoddef, oddiwrth j nychdod, gwendid, a liesgedd. Meddyginiaeth Oreu yr Oes.\ i Canmolir gan filoedd a wellhawyd o amrywgGlefydau pan oedd Pob Meddyginiaeth arall wedi meihu. TYSTIO LAETHAU. 1, Greenfield Cot., Wellfield Rd., Caerfyrddin, Meh. 12, 1893. Anwyl Syr,—Yr wyf yn 7lain oed. Y gauaf diweddaf, cefais anwyd trwm, a throdd yn Influenza, gyda diffyg treuliai a phoen mawr yn y pen. Er i'r Doctor yn y dref weini arnåf, nid oeddwn yn < gwella. Yna anfonais am eich QUININE BITTERS, ac yr wyf wyf heddyw yn ddyn newydd ar ol cymeryd tair potelaid o hono. Yr eiddoch, D DAVIES; J- Moseley, Birmingham, Rhag. 10. nwyl Sir,—-Bum yn dyoddef am rai blynyddau gan anhwyi- derau yr afu, oDd da genyf gyd- nabod fod fy iechyd wedi gwella yn gyilym ar ol i mi ddechreu defnyddio Quinine Bitters G. Evans, ac erbyn hyn yr wyf yn holliach. Yr wyf yn priodoli fy ngwellhad yn hoiiol i'r Quinine Bitters, a bydd yn hyfrydwch mawr genyf ei gymeradwyo i eraill ar bob achlysur. Yr eiddoch yn ddidwyll, MAR. E. MULOCK. = BITTERSCWIL YM EVANS. If*?. GOCHELWCH DWYLLW VR. Mae poblogrwydd digyffelyb y meddyglyn rhaorol hwn wedi tarntio. GWYLWCH dynion diegwyddor mewn amryw ranau or wlad i gynyg efelychia.dau gwael o bono dan gyffelyb enwau, i'r cyhoedd. Pan yn ei brynu, mynwch weled fod enw Gwilym Evans ar y Label, y Stamp, a r Botal, Gweithir ef mewn Potelau 2s. 9c. yr un; dwbl maint, 4s. 6c. I'w gael yn mhob man. Goruchwylwyr yn mhob man. Os ceir anhawsder i'w gael, anfonir ef am y prisiau uchod i unrhyw gyfeiriad yc y Deyrnas Gyfunol yn uniongyrchol oddiwrth y Perchenogion- jQUININE BITTERS MANUFACTURING CO., Ltd., Llanelly, South Wales. EISTEDDFOD GADEIRIOL I CERRIG-Y-DRUIDON, Mehefln 20fed, 1901. ( PRIF DESTYNAU. Traethawd-" LIen Gwerin (Folklore) Cerrig-y-druid'on a'r Ain- gylchoedd." Gwolrj62 2s. Beirniad—Parch. J. Fisher, B.D., Ruthin. Nofel (heb fod dros 3,000 o eiriau)-" Bywyd Pentrefol yn Nghymru." Gwobr 15/. a Thlws Arian Cerfiedig. Beirniad—Isaac Foulkes, Ysw. (Llyfrbryf), Lerpwl. TESTYN Y GADAIR-Awdl (heb fod dros 300 llinell), "Trueni." Gwobr MS 3s., a Chadair Dderw Gerfiedig. Beirniad- Tafolog. CERDDORIAETH. CORAU MA~WK—" Muwi fo i Dduw Thanks be to God," o'r Elijah (Mendelsohn). Gwobr £15 15s., a Thlws y Delyn Aur gwerth £5 5s. i'r Arweinydd. CORAU MEIBION—" Y Brythoniaid (Dan Protheroe). Gwobr X10 10s., a Chwpan Arian i'r Arweinydd. CORAU PLANT—"Brenin y Boreu" (D. D. Parry). Gwobr £5 5s., a Bfithodyn Aur i'r Arweinydd. Cjstadleucn i Bartion, Pedwarawd, Deuawd, Unawdau, &c. Beirniad-Ð. Jenkins, Ysw., Mus. Bac., Aberystwyth. J Rheetr gjflawn o'r Testynau, &c., pris 1e, i'w cael oddiwrth yr Yserifenyddion, f WILLIAM D JONES, DAY ID J. HtGHES.