Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

CYNGHERDD YR HWYR.

Advertising

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

T 'T Y""I T 'Steddfod dim gormod o gAn,y Bala Heb olwg anniddan; Llefaf oddiar y llwyfau, Y wir glod i'w harwyr gJän. Disgyna i'n rhan unwaith eto i groniclo Ilwyddiant Eisteddfod Gadeiriol y Bala, yr hon a gynhaliwyd dydd Llun, a diau y bydd i'r wyl eleni gael ei rhestru yn mhlith ygoreu- on o Eisteddfodau llwyddianus Athen Cymru. Gwelid y llynedd fod y Victoria Hall, er mor eang, yn rtay fychan i gynal Eisteddfod mor boblogaidd ag y disgwylid i'r wyl eleni fod a't pwyligor yn canfod hyny, y maent, trwy garedigrwydd Mr. Parry. Glantegid, a Mr. R. D. Roberts, Corwen, yn cael caniatad i gynal yr Eisteddfod mewn pafilion eang a chyfteus. Ac er mai digon diaddurn yr edrychai y lie ar y cychwyn, erbyn heddyw yr oedd wedi ei jiddurno mor ardderchog o hardd fel na fuasai raid i'r pwyligor ofni gwahodd y Brenin yno i gynorthwyo y beirdd i gadeirio'r bardd. Yn wir, 'roedd un Tywysog dewr a bardd o fri yn Eisteddfod y Bala heddyw, sef Llywarch Hen, ac o'i amgylch gwelid llu o feirdd a cberddcrion adnabyddus eraill. Yn herwydd prinder gofod ac amser, gor- fodir ni i adael allan yr hyn a garem ddweyd am yr Eisteddfod byd yr wythnos nesaf, pryd y ceir nodion byr ar yr wyl.

CYFARFOD Y BOREU.

I CYFARFOD Y PRYDNAWN.