Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

tN 0 BRIF RYFEDDODAU BIWEDDAF CORWEll YW MASNACHDY ALFRED PARRY, CROWN SHOP, 11e y ceir dewisiad YSBLENYDD o bob math o NWYDDAU DRAPERY, 8.ln brisiau hynod o isel, trwy y gostyngiad o 30 o/o sydd wedi cymeryd lie yn mhrisiau y farchnad. fl FIEF YD, Ceir yma stoc helaeth o Hetiau Ffelt ffasiynol i ddynion o 1/11 i fyny. Gapiau, Crysau, Colleri, Ties, Umbrellas, &c. Stoc newydd a ffasiynol o FBETHYNAU a DEFNYDDIAU DRESSES yn y lliwiau mwyaf newydd. tS^Ilhoddiry DISCOUNTarferol ar\ GARDIAV CLWB. Dymuna A. P. alw sylw y oyhoedd at y ffaith ei fod wedi sicrhau y CUTTER a'r DRESSMAKER mwyaf profiadol yn Nyffryn Edeyrnion. Gwneir SIWTIAU, CRESSES a COSTUMES ar fyr rybudd, ftUQL brisiau hynod o resymol, a gwaredtir flit perffaith Cyn prynu dewch i weled y stoc helaeth sydd i'w cael yn CROWN SHOP, COBWEN. countY (BOYS). J HEAD-MASTER— C- EVANS, M.A. (OXON.) erv PowvsExhibitioner and Scholar ot Jesus College, Oxford.) A lllathematical and Science Master- (IF -^RNER, B.A. (LONDON) a 6 Master at Rochester Mathematical Schools). Xrxr^-?awin9> Welsh, Greek, Sfe. ^CHABD WILLIAMS, B.A. (University of Wales.) ft reparation for Public Examination s, and good () v!Dlnere^a^ course. Mary Schciiir ^ifiti • University Colleges, and ^ioca^10U8 at Oxford Local Examin- Sehool aVt been obtained by pupils oi this Jixc^n" ^eTes' ^4 10s. a year of 3 terms. '^6ud M6nt ^0arc^iI)g accommodation at the Bter's House at moderate terms. Man*? JUT turther particulars to Head- Stw- KM, tern, coL. ^OUUTY LSCKCOL! (GIRLS). JYTIRC! HEAD MISTRESS— S. BICKLEY, B.A. (Loud.) Assistallt Mistress, (OJ1 SS SHERWIN bridge Higher Local Honours), ^•CHFIICA] US J°NES, C. M. IVITRQ ^C"ER of Ccokery and Dressmaking, TH™ SI BALDWIN OF CBESTEH. has v, "which since its opening in Sept., %ill be X °arried on in tfae Victoria Hall, e*celleut :?,eDed on the 18th Sept., 1900, in the in t COffiBlodioii8 NEW BUILDING, WtW^ydan Road. ^°oka xi ees Per year of 3 term. Use of For f -1k. urther Particulars apply to the Held Prynwch ■■'V Oriaduron HUGHES Unig Wneuthurwyr yn Nghymru. 'Does dim gwell i'w cael yn y byd. Maent wedi sefyll y prav.i ;,IIJ dros chwarter canrif, ac heddyw y mae pawb yn cydnabod eu rh agoi- iaeth. HUGHES ai FA B, LLAKGOLLEN. Corwen House, Corwen. S. WOODFULL & CO. Y Shop rataf yn Nghymru am Esgidiau o bob math. Esgidiau goreu Dynion o 5s.6d. Eto, gwaith eto o 5s.11d. Eto Merchei o 3s. Esgidiau bechgyn, genethou, a plant, o bob pris. Stoc Newydd o Esgidiau, Jewellery a Fancy Goods -ar gyfer y tymor hwn. Hefyd am Glociau, Watches, Jewellery a Fancy Goods, Wedding and Birthday Presents, Weather Glasses. Gwerthir oriaduron aur ac ariau am brisiau nag a nodir yn y tfenestr. White Metal Watch, a Chad wen, 8s. 6d. (cadw- ant amser da), Ladies and Gents' Alberts—bob prisiau. Yatoc fawr, mewn aur ac arian, a Brooches, Earrings, Bracelets, Fancy and Engagement Rings, Guinea Goid Wedding Rings, bob prisiau (rhoddir haner dwsin o silver spoons, neu aurheg gyfartal o ran gwerth gyoa phob mod rwy). Gent's gold and silver Scarf Pi as, Rings, &c. Timepieces o 2s3d. Spectolau ar gyfer pob golwg, o 4d. y par. Concertinas, Accordions. Taclau pysgota o bob math. AT FOHWYNION. D YLAI morwynion parchus, gyda chymeradwyaethan da, fyddo eisien lie da i weini, fyned neu anfon at Mrs. J. GOODWIN, Select Registry, 21, Princess St., Busliolme, Manchester t