Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

THE DRUID CALF MEAL (Powdwr Lloi,) r THE DRUID FOOD FOR cattle (Powdwr Gwartheg, &c.), Mewn Bagiau 14 a 28 pwys. m\^f0lr ucllod .&yda'r g°fal /at 5 ac o'r defnyddiau goreu, yn lweli,ft y Ddwyryd, GER CORWEN. t 4hoddwch brawf "teg arno, a chewch eich boddloni. I'W GAEL GAN J. PARRY & Co., MASNACHWYR, I BALA A CHORWEN. Jb B, S TOR R 8 fp (Demtydd Hen Sefydledig), A HE COTTAGE/ CORWEN. perff^NE?D ^EDAL WOBRWYEDIG, perffaith i fwyta a siarad, a diguro '111 eu golwg naturiol. Dannedd Oysurus a pha-rhaol. Tynir Dannedd heb boen. ardieir a lienwir Dannedd tyllog,&c Y Prisiau Cymedrol. ^Synghoriad yn rhad, yn ddyddiol t d. b s t o m m i e rpp. Established Dentist), COTTAGE, CORWEN. ea^RlZE MEDAL TEETH, perfect for for H? -and sPeaking, and unsurpassed ailc| natural appearance. Comfort Teeth extracted without pain. Teeth stopped, scaled, &c. arges moderate. Consultation free. Attendance daily. Tystiolaethau Ychwanegol f AM RINWEDDAU Olew Teuluaidd MORRIS EVANS. Dywedwvd gan un gafodd waredigaetli flynyddoedd yn ol fel y canlyn :—- Yr wvf yn amg^u 10/ Am eich Olew bendigedig Cyfaill goreu y methedig H wn wna'r claf yn iach ei wala, Hwn wua'r cloff i ddawnsio Polca." yr un peth ddywed y rhai canlynol, pa rai fu flynyddoedd yn gruddfan dan eu poenau, ac wedi rboddi i fyny obaith am adferiad, gan iddynt hwy fethu ei chael, er ei cheisio gun y Prif Feddygon, yn ein prif ddinaaoedd. Wedii rhoddi prawf ar y Ffvnonau, a'r Turkish batb, wedi ysgafnhau eu cyfoeth, ond y gofidiau yn! aros. Onid yw yn bryd rhoddi i fynv yr ys-j bryd, adweyd nid oes im waredigat-th, uagi ydyw, tra mae Olew Morris Evans i'w gael am bris y gall pawb ei gyrhaedd. Mae miliwnau yu dweydei fodyn gwelia,- Y Crydcymalau, briwiau, poell, Pydriadau drwg ei rhyw Y Ddannodd, sigdod, neu losg tao, Mae'l/ gwelia, bob dyn byw. Oud beth am yr anhwylderau a ganlyn,- Y GRAEANWST (Gravel), GEWYNWST (Siatica) ————— Hyd. 31, 1901. Talodd Mr. James (boneddwr o Aberst- w yth) ymweliad a gwneuthurwr yr olew yn Ffestiniog, ymddangosai yn ddyn oddeutu 66 mlwydd oed. Sicrhai wrthyf os byddai i'w iechyd barhau am ddau fis fel yr oedd y pryd hwnw y cawsem ei dystiolaeth yn cadarnhau hyny wedi i'r ddau fis ddod i ben. Cawsom a gaulyn:- PANTGWYN VILLA, LLANFARIAN, ABERYSTWYTH, Slain Ion., 1901. Anwvl Syr, Y mae yn dda genyf ddwyn tystiolaeth i effeithiolrwydd eich Olew Teuluaidd gwcrth- fawr. Yr ydwyf wedi bod yn dyoddef oddi- wrth anhwylderau mewnol, sef colic, chwydd, a llawnder yn yr ymysgaroedd, a methu pasio dwfr. Bum yn ymgynghori & phrif feddygon y deyrnas, ac yn cario alian eu cyfarwyddiadau, ond heb dderbyu dim llesbad. Yn mis Hydref/tra yn y Bala, cefais fy nghyfarwyddo i ddefnyddio eich Olew chwi, a gwneuthum hyny yu fewnol ac allauol ac mae yo dda geuyf ddwyn tystiolaeth heddyw fy mod wedi derbyn mwy o leshad. trwy eich Olew na dim araJl h ddetnyddiais erioed. Yr ydwyf wed- .• -I gwa-edigaeth hollol oddiwrth y colic yn n<thydar pethau eraill. Hefyd, dytuuuaf dMweyd fy mod wedi eyf- arwyddo geseth ieuauc yn yr ardal hon i'w ddefuyddio at DdafoAen Wyllt, yr hon oedd ar ei hysgwydd, ac yn pen poen a phryder mawr iddi, ac erbyu heddyw mae y ddafaden. brou wedi llwyr ddifianu. Ydwvf, vr eniduch yn ddiolchgar, LEWIS JAMES. SI A.TIUA. BRYNSELWRN, LLANDDERPEL, CORWEN, laf Tachwedd, 1900, Anwyl Syr, Wedi dyoddef misoedd lawer o boenau y Siatica, pa rai "edd yn fy aaalluogi i fyned o lorwmp,ts wed] treio y gwahanol feddygon, ac I yn 01 eu cyfarwyddyd, fyued i'r Turkish Bath a'r ffynhonau, ond heb le.sh-ul oddiwrth. fy mhoenau annyoddefol, lied ddigaloa oeddwn am adfenrd. Ond torodd gwawr fel y canlyn. CefaiR fy nghyfarwyddo i ddefnyddio eich Olew gwerthfawr chwi buwyd yn iro fy tighefn a'm hymysgaroedd, ac arhyd y gewin mawr i fy nghoes; a hapus yw genyf heddyw ddwyn tystiolaeth o'ra llwyr wellhad, trwy ddefnyddio eich Olew Teuluaidd chwi. Yr wyf wedi cymeradwyo eich Olew i fy nghymydogion, pa rai oedd yn synu wrth weled y gwahauiaeth ynwyf, "ac hyderaf v bydd iddo brofi yr un mor fendithiol i rai honyct sydii yn dyoddef fel y bum inau. Yr eidduch ar air a chydwybod, JOHN HUGHES. Mynwch weled PEIRIANT Golchi PFASIWN NEWYDD, Mangles o'r radd oreu, yn 7, TEGID STREET, BALA. L. J. DAVIES, Perchenog P e L E N A U (Peuny Roval a Steel) T O W L E I FEKCHED. GwelIhânt bob afreoleidd-dra yn uniongyrchol, symudant bob rhwystrau, a diflanant yr arwydd- ion blinderus a boeua y rhyw feuywaidd mor fynych. Mewn boxes Is. l|c. a 2s 9e. (yr olaf yn cynwys tail- gwaith y swm), ac i'w g1.el gan bob Fferyllydd, ueu daofouir h wy gau y Gm aeu- thurwr, E. T. TOWLE & Co., Manufaturers. Dry- den St., Nottingham, ar dderbyniad 15 ne., 34 stamp. Gochelwch efdychiadau niwddiol a clivenk.