Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

EISTEDDFOD CORWEN, Gwyl y Banc, Awst 5,1901. DATGEINIAII): ME. BEN DA VIES. MISS MAGGIE DAVIES. M.K. IVOR FOSTER. MISS L. TEIFY DAVIES. Tklynores—MISS BESSIE JONES (Telynores Gwalta). ARWEINYDD LUPOUS Y PRIF DESTYNAU. BARDDONIAETH.-Beirniaid-Tafolog (t Gwili. Pryddest y Gadair, "Dylanwad y Groes," heb fod dros 400 llinell, Gwobr J67, a Chadair Dderw Gerfiedig, gwerth T-4 4s. Ber-awdl—Cwyri toll—" JBuddug yn y bedd," heb fod dros 100 llinell. Gwobr Y,3 3s. Cadwen o Englynion—I'r diweddar Barch. Michael D. Jones, Bala. Gwobr £2 2s. RHYDDIAETH. Prif Draethawd-" Prif Nodwrddion y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg, a'u dylanwad tebygol ar Fywyd a Hanes y Ganrif hon." Gwobrt7 7s. Beirniaid- L. J. Roberts, TswH.M.I., Rhyl, a Pi-olf. J. E. Lloyd, M. A.,Bangor. Guide Book to Corwen and Neighborhood," yn Saesoneg. Gwobrt5 5s. Beig,niaid-Ani-hyti C. JEL. Wynn, Ruq, ar Parch. JI. Cemyw Williams, Corwen. CERDDOUIAETH.—Beirniaid—TomPrice9 Ysw.,Merthyr,ac E.D.Lloyd, Ysw.,Bethesda. Y Biif Gyst-adlenaeth Gorawl—-I gor heb fod o dan 60 mewn nifer— (a) There is joy in the presence," "Prodigal Son," First Chorus (Sullivan); (b) "Sylvia" (J. H. Boberts). Gwobr gyntaf t40. Ail wobr os bydd rbagor na dau gor yn cystadlu, £10. Ail Gystadleuaeth Gorawl—I gorau heb 1 bd dros 50 mewn nifer— "Te}rLasoedd y Ddaea? (J. Ambrose Lloyd). Gwobr £20. Cystadleuaeth i Gcrau Meibion-—" Dewrion Sparta," (Dan Protheroe). Gwobr gyntaf £ 20. A Chwpan (Silver Plated) i'r Arweinydd (rhodd- edig gan Mr. W. J. Stansfield, Gemydd, Corwen), Ail wobr os bydd rhagor na dau gor yn cystadlu, 15. Cystadleuaeth i Gorau Plant,4'Y iS'ant a'r Blodeujn," S.S.A. (TomPrice). Gwobr £6 6s. (Ni chaniateir rhai dros 16 oed i gystadlu.) Am fanylion gweler y Testynau, pris 2g., i'w gael gan H. MORI;IS (leu)., Ysgrifenydd, Cesail y Berwyn, Cowen. SEFYDLWYD 1873. MR. EDWARDS- SURGEON DENTIST, 65, HIGH STREET, RHYL. Ymwela Mr. Edwards fel arfer CHORVVEN y dydd Gwener yn mhob mis, a phob diwrnod faIr, yn nhy Mr. D. EDWARDS, coopert o 1 hyd 5 or gloch. < BALA, bob dydd Sadwrn a ph° ffair, gyda Mr. D. Jones, Saddled Birmingham House, o 11 hyd 4 0 t gloch. ™ 1 Atl Danedd Celfyddydol o'r fath oreu, yn c,ae gosod ganddo yn ddiboen, ac am brisiau is D | y gellir eu cael gan unrhyw Ddeintydd arall J Nghymru. Ffit berffaith, ac ymddangosiad natu^ot y vjaranticdig. a Tynir Danedd yn ddiboen gyda Gas, Etbell, Cocaine. Ni chodir tal am ymgynghori. SIAREDIR CYMRAEG. Benthyca Arian z Gyfrinachol O £ 10 I FYNY. AR PROMISSORY NOTE Y BENTH*^ IWR EI HUN. Mae yr un sydd a'i isod wedi ymsefydlu er y flwyddyn 1870, a amser wedi cario yn mlaen ei fusDes dau & ENW El HUN. Y mae wedi ymorechu yn wastadol i actio deg ac mewn dull gwyneb-agored, ac y mae fi0 wedi derbyn CANOEDD LAWER O LYTa" YEAU O WERTHFA WROGIAD A DIOLCR' GARWCH oddiwrth y rhai fuont yn delio ag e'* NT CHODIR DIM TAL RHAGFLAENOk NI CHYMERIR BILLS OF SALE. TELIR SYLW DIATTREG I YMHOL- IADAU. Bydd i Prospectuses, Dyfyyaiadau allan 0 Lythyrau Canmoliaethus oddiwrth Fenthycwyr* Telerau Benthyciadau, ac unrhyw hysbysrwydj* arall a ddymunir, gael ei gyflawui YN DDID^ trwy apelio, un ai yn bersonol neu trwy lythyrt at GEORGE PAYNE, 3, CRESCENT ROAD, RHYL • Kl|| IS Dyma ddefnydd rhagorol ■ jSI^2^7cr gwneud ESGIDIATJ a HARNESS yn waterproof. Meddalha a diogela'r liedt, GOLD MEDAL arogl dyraunol, a rhwydd 3_ 3_ i'w glauhau gyda bitching. B lilnngn 22 Exhibition Higli- W^4U»J1^811 est Awards. lins id., 6d., 1/- a" 2/6, If Hoot Makers, Saddler Iro11J:monyers.&c JIj annfactor?! Dulu~ich,London. -.r" "n', WE GIVE FOR A GUINEA I Pair Sup«rfin « W i may Blanfceta, oacfc BUnka: boa atl pu < t fIbs weigh;; Pair.White T-illed Shaets, 24 yds. by Kj rsadj tar aso 1 Pair White Pillow CawM, tuli slie batsoned ends: I WbiteCoanterpanejSyds.kmKbv2j y-fr> wide. Ttvvea pattern, good design; t Doobess* Toilet All srrtl Carriage Pad of rtetipl of PO O. BROOKFIELDS Market 8q., STAFFORD EST Mil iSH»!i OV.* I'JO VRa»J» ^-ninrr- inn n n i iniiiiiwuiiiiwiiinw raiiiinniiin—bttih Ifflfei^ FOR LADIES S 8EHTS ARE THE VERY BEST $diVrnrx & M0ST up?whAlE ^Carriage I'aid. it Discount, for Casl:. j £ i° -os. 17/t** i I I ITS. i 9/3 f- c £9 105. 15/10 monthly. X12 12s. as/ £10 os. 16!8 .£14 1,$.1" Octagon Cyr,I It A, Lamp. BI9 >ite at once for N^'w List 'HI .r (:NÙ C\f: and Accessories ovpr 100 nnces, »<•«< pos< frr METROPOLITAN MACHINISTS' lO., LTD., 75, Bii»hopsgate Street Without. London, E.C., JLKH PiccmtLY Circus, r.1)t)N. W LOST I THOUSANDS HAVE BEEN CURED by a prescription which is in my possessioli, and sufferers can obtain full p'trtienlnrs, uratis, by sending their address, together with a penny stamp for postage. The HIGHEST AUTHORITIES have universally acknowledged that this prescription throws new light upon the treatment of these DREADFUL MALADIES, and they te,tify as to the wondcrfnl cures, which they have effected 1, usinjr the prescription) in cases which had previously been considered hojic!e-is. It cure- fl RVOUS DEBSLJTY, Loss of Energy, Melancii dv, Lost M'i.*ihoo<i, Vou'hful Iinp-ud- in;e, Exhausted Vitality, Spermatorrhoea, Varicocele, Premature Decay, Despondency, \Y .<kness, Nervousness, Brain Fag, Blotches on the Skin, Loss of Memory. Dimness of Sight, Noises in the Ears, Liver Complaints, Kidney Complaints, Bladder Complaints, Gravel and all Diseases of the Urinary Organs. It is a guaranteed remedy for NERVOUS DISORDERS of any kind and is the result of twenty years' research into the causes N-rvous Oonndaiuts; and sufferers are invited to write for the particulars and judge for themselves. Address :—GEORGE Weight, Esq.. Volue House, Lee, London, S.E. (Name this paper). I Swyddfa'r WYTHNOS a'r ERYR, Bala Pob math o waith Argraffu yn y modd goreu a rhataf. POSTERS C Y FA RFOD YD I) LLES- ) DDOL, CYSGHERDDA U,