Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

fynydd Tlodion yn Undeb Ruthun. Bwrdd y Gwarcheidwaid a °daeth ^'un diweddaf, bu ymdraf- yn ait^ ar y cynydd difrifol sydd wedi ac £ ?nrvrtker^ y° ni^er y a dderbyniant Waith v q y yr hyn a achoswyd gan h y wyddogionEJusenol yn darllen rhestr •TL a dderbyniant allan-gynorthwyon. gwne H*S J°nes>Llanynys, a ddywedai y dylid y cv^ri 7rn^rech gyda llaw gref i geisio atal S^ybod ^ar^aus ^wn- mae ffermwyr yn 0 dan -^a mor an^awdd ydyw ymgynal et0 n- J "eidbiau trymion a osodir arnynt, ac a oVfa °j^ Un ° aelodau y Bwrdd, yr hwn awgrv,nS yn ^ena^ §an amaethwyr, yn Un 0'r I1 g0stynSiad yn riha.liad cymaint ag pobi riai a dderbyniant gynorthwy Y mae yn c 1^Ucllnc o saith ar hugain i ddeugain oed y^ig j cynorthwy yn mhob cyfarfad, ac ych- SwvriH y^e(^'r am y cyfryw achosion gan y a^grv °gl0n Elusenol Mr Robert White a en0i y Priodoldeb i'r Swyddogion Elus- ac ymweliadau dirgelaidd a'r tlodion Humnkar ^yddiau penodol Dywedai Mr ^yniam re^S^°^erts (Clerc) fod y rhai a dder- aPp\vv ^ynorthwy plwyfol wedi dyblu er pan ^eled wyd ef Pe gwnai y Swyddogion ym- hWy v» r ^°dion ar ddyddiau penodedig caeat diroe] fV gwelyau, ond pe talent ymweliadau ^endf f ^c^on y gwelent hwy yn gweithio. 1 rodH1 ynwy^ 1 °fyn i'r Swyddogion Elusenol ben ei'lf1^ ° ystyr*aeth 1 ac^os ar ei ^Wrrr,7„ Un' ac hetyd i gario allan yr hyn a 8 yniai Mr Robt White.

Cynhwrf eto yn Mhethesda.I

j ACHOS Y PARCH. W. 0. JONES.

., Mr. Price, Rhiwlas, a'r…

Mesur Tir Mr. Osmond Williams,…

EDEYRNION RURAL DIS-TITICT…

Advertising