Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

h THE D UID CALF MEAL (Powdwr Lloi,) THE DRUID FOOD FOR CATTLE (Powdwr Gwartheg, &c.), Mewn Bagiau 14 a 28 pwys. m^fieir y,r' uchod gyda'r 8"ofal J i ac or defnyddiau goreu, yn .^elin y Ddwyryd, GER CORWEN. 0Wwch. brawf "tog arno, a chewch eich boddloni. I'W GAEL GAN parry & Co., MASNACHWYR, 8ALA A chorvven. J* B. STORR!* •JiTr-p eintydd Hen Sefydledig), COTTAGE,' CORWEN. WOBBWYEDIG, anj e 1 fwyta a siarad, a diguro cySllVl g°lwg naturiol. Dannedd J8Ur^ a pharhaol. "^annedd beb b°en eir a ttfcnwir Dannedd tyllog,&c Ym ■Prisiau Cvmedrol. ^yugtoriad yn rhad, yn ddyddiol B. STORK IE ^01d Established Dentist), COTTAGE, CORWEN. ^EI'AL. TEETH, perfect for for thei and unsurpassed and dural/l aPPearance-Comfort Xeet^ 11 y' T ?Xtrac^ed without pain. C Teeth stopped, scaled, &c. harges Moderate. Consultation free. Attendance daily. Tystioiaethau Ychwanegoi AM BINWEDDAU Olew Teuluaidd MOERIS EYANS. -U_- -n_ Dvwed wvd ff&n tin ffit'odd iflarerfiiyaetfAeffeithiolrwvdd eich Olew Teuluaidd ffwerth- flynyrldoedd ynUol fei y cauiyu :—- v Yr wyf yn amoau 10/ Am eich Olew bendigedig Cyfaill goreu y methedig Rwn wna'r claf yn iach ei wala, Hwn wna'r cloff i ddawnsio Polca." Yr un peth ddywed y rbai canlyriol, pa rai fu flynyddoedd yn gruddfan dan eu poenau, ac wedi rboddi i fyny obaith am adferiad, ganj iddynt hwy fethu ei chael, er ei cheisio gan yi Prif Feddygon, yn eill prif ddinasoedd. Wedij rhoddi prawf ar y Ffynonau, a'r Turkish bath,} wedi ysgafnhau eu cyfoeth, ond y gofidiau ynj aros. Onid yw yn bryd rhoddi i fynv yr ys-! bryd, a dweyd nid oes im waredigaeth,1' nagj ydyw, tra mae Olew Morris Evans i'w gael] am bris y gall pawb ei gyrhaedd. Mae mili wii;, u yn dweyd ei fod yn gwella,- Y Crydcymalau, briwiau, poen. Pydriadau drwg ei rhyw Y Ddannodd, sigdod, neu losg t'dl, Mae' gwelia bob dyn byw. Ond beth am yr anhwylderau a gaiilyn,- — Y GRAEANWST (Gravel), GEWYNWST (Siatica) Hyd. 31, 1901. Talodd Mr. James (boneddwr o Aberst- wyth) ymweliad a gwneuthurwr yr olew yn Ffestiniog, ymddangosai yn ddyn oddeutu 66 mlwydd oed. Sicrhai wrthyf os byddai i'w iechyd barhau am ddau fis fel yr oedd y pryd hwnw y cawsem ei clystiolaeth yn cadarnhau hyny wedi I y i'r ddau fis ddod i ben. Ca wsom a ganlyn;- PANTGWYN VILLA, LLANFARIAN, ABERYSTWYTH, 2bin Ion., 1901. Anwyl Syr, Y mae yn dda genyf ddwyn tystiolaeth i fawr. Yr ydwyf wedi bod yn dyoddef oddi- wrth anhwylderau mewnol, sef colic, chwydd, a llawnder yu yr ymysgaroedd, a methu pasio dwfr. Bum yn yrngynghori & phrif feddygon y deyrnas, ac Jll cana ailan eu cyfarwyddiadaus ond heb dderbyn dim llesbad. Yn mis Hydref, tra yn y Bala, cefais fy nghyfarwyddo i ddefnyddio eich Olew chwi, a gwueuthum hyny yn fewnol ac allanol ac mae yn dda genyf ddwyn tystiolaeth heddyw fy mod wedi derbyo mwy o leshad trwy eich Olew na dim arail ddetuyddiais erioed. Yr ydwyf wedi cael gwaredigaeth hollol oddiwrth v colic yn nghydaJr pethau emill, Hefyd, dymunaf ddweyd fy mod wedi cyf- arwyddo get.eth ieuanc yn yr ardal bon i'w ddefnyddio at Ddafaden WyUt, yr hon oedd jar ei hysgwydd, ac yn pen poen a phryder imawr iddi, ac erbyn heddyw mae y ddafaden ibron wedi liwyr ddiflanu. Ydwyf, yr etddoch yn ddioicbgar, LEWIS JAMES. Sl KTICA. BRYNSELWRN, LLANDDERFEL, CORWEN, laf Tachwedd, 1900. Anwyl Syr, Wedi dyoddef misoedd iawer o boenau y Siatica, pa rai oedd yn fy anaUuogi i fyned o gwmpas—wedi treio y gwahanol feddygon, ac yn ol eu cyfarwyddyd, fyned i'r Turkish Bath a'r fynhonau, ond heb leshad oddiwrth fy imhoenau annyoddefol, lied ddigalon oeddwn lam adferird. Ond torodd gwawr fel y ca.nlyn. Cefais fy i;ghvfarwyddo i ddefnyddio eich Olew gwerthtHwr chwi-buwyd yn iro fy jnghefn a'm hymysgaroedd, ac arhyd y gewin jmawr i fy nghoes; a hapus yw genyf heddyw ddwyp. tystiolaeth ;j'm llwyr wellhad, trwy ddefnyddio eich Olew Teuluaidd chwi. Yr wyf wedi cymeradwyo eich Olew i fy nghymvdogion, pa rai oedd yn synu wrth weled y gwahaniaeth ynwyf, ac hyderaf y bydd iddo brofi yr un m-ir fendithiol i rai honynt syd i yn dyoddef fei y bum iaau. Yr eiddoch ar air a. chydwybod, JOHN HUGHES. Mynwcli weled PEIRIANT Golchi FFASIWN NEWYDD, Mangles o'r radd oreu, yn 7, TEGID STREET, BALA. L. J. DA VIES, Perchenog P F. L E N A U (Penny Royal a Steei) T O W L E I FEKCHED. Gwellhant bob afreoleidd-dra yn uniongyrchol, symudant bob rhwystrau, a diflanant yr arwydd- ion blinderus a boena y rhyw fenywaidd mor fynych. Mewn boxes Is. l £ c. a 2s 9c. (yr olaf yn cynwys tair gwaith y swm), ac i'w giel gan bob Fferyllydd, neu danfooir hwy gan y Git nell. thurwr, E. T. TOWLE & Co., Manufaturers, Dry- den St., Nottingham, ar dderbyniad 15 ne.) 34 stamp. Gcchehvch tfelychiadau niwddiol a diwertk