Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

LIST OF VISITORS.I

Family Notices

Hysbysiadau Teulu
Dyfynnu
Rhannu

GENEDIGAETHAU. Medi 3, pried Mr Evan Jones, Tynywerb bach, Cynwyd, ar ferch Medi 3, pried Mr Griffith Jones, Organ, Cynwyd, ar ferch Medi 6, priod Mr. T. E ton Jones, Glaslwyn, Cor- wen, ar fab. PKIODASAU. Medi 5, yn nghspel yr M. 0. Corwen, gan y Barch John Williams, jn mhresenoldeb Mr. D. P. Davies, Cofrestrydd, Mr. John Roberts, Manchester, a Miss Margaret Jores, EdeyrnioD View, Cynwyd. Medi 6, )D NpLapei Tegid, Bala, gan y Parch. E. G. Jones, CWBOtinnynact. Mr. Robeit Roberts, Tai'r- felin, a Miss Elizabeth JbDe Jones, Frongoch Farm. DjmuBwr i'r p r ieuanc bob hupusrwydd a dedwydd- wch. Hir oes idcynt, a bendith y nefoedd fyddo ar yr undeb. Aur fil i Bob Tai'rfelin—a'i Efa, Heb ofid anhydrin A byi rhywiog, heulog hin Mwy hafaidtl na Mehefin. CELYKFAB. Canir ar y mesur -1 Myfi yiv bugail Hafod-y cqtm." Mae Bob Tai'rfelin wedi myn'd, Tra la la la la la la, v Run fath a llawer i hen ffrynd, Tra la la Os bu o gynt yn chwilio'n mhell, Fe pa'dd un gartref lawer gwell, Tra ]a la la, Mae o'n hapus, tru la la la. Mae'n rhyfedd meddwi, ydi siwr, Tra la la la la la la, Fod Bob Tai'rfelin yn hen wr Tra la la A rhyfedd beiyri palw Lys Yn Feistres Roberts yn lie Miss, Tra la Ia, Mae nhw'n hnpus, tra la la la. 'Roedd swn ergvdion dan y tren. Tra la la ia la Li la, Yn dweyd fod rhai'n o deulu clen, Tra la la Chwareuai'r feiin alaw wych Er fod y llyn er's mis yn Sj cb Tra la la la, Canaf finau, tra la la la. OELYNFAB. Medi 7, yn uphfirel y Bedyddwyr, Castle street, Llangollen, gan y Pirch D Williams, gweinidog. ac yn irhresenoldeb y C'ofrf strjed. Mr James Clarke, Mr John Turner, Carrog Ucbaf,Carrog, a Miss Ellza- Isefch Ann Jones, Paik Ter., Carrog Medi 9. yn i) gb,, pel y M. C. Corwers, gan y Parch. Jobn WiilihDis, yn ruhreseroiceb Mr. D. P. Davies, Cofrcstrycd. Mr. Thomas Faukr>er, Colwyn Bay, a Miss Maty Owen. Ty'ntwll, Cynwyd. MARWOLAETHAU, Medi 3, yn 65 mlwydd oed, Miss Ellinor Lloyd, Sf/uyberth, Cynwyd

Advertising