Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

"1;1. „ QUININE BITTERS G WIL YM EVANS. ^iKlAprprj DDIOGBL, MEDDYGINIAETH LVSIEUOL, MEDDYGINIAETH LWYDD- h IANUS, MEDDYGINIAETH BUR AC ANFFAELEDIG. "ww I YM E-V ANS. Lj ^e^yddi0 Cae' ^ac^a<^ oddiwrth amryvs %.yn Jn9hymaroi Hwn h% JSI«UEIH 00114 POB 4BALL WEDI METHU. Gx'Sym Evam y ?'6u0]^y"a' Difiya Treuliad. NiJ'S' Ll„sg Oylla. Pruddglwyf. i Afn ol- Clef yd yr Ysgyfaint. e> Poeri Gwaed. DiffyR Anadl. O^Sjs &c- &0- EVINI: G\velir «. ^V^!1 hla Retort Rrnu rvL?nmhns- H teitw b^f- ^eiej?1^. yCllarioedd *5 ffervllwyr, K rriae y fii?er 0 8!eifion, J °<3<3iv, m y L, ^dyglniaeth ari_ h* a*w*th y dyoddefwoh mwy- nath ttiae £ "nau uchod I'101- SS^^aeth V eithi0i ac kr-cil E™ (I.. Meddyginiaeth Lysieuo] ac Effeithio! yw BITTEES GWILYM EVANS Oanmolir gan Fedd- ygon, Dadansoddwyr, Fferyllwyr, a miloedd o gluiiioa wedi cael^cbad trwyddo ar ol i bob modd- ion eraill fethu, Anghydmarol yw QUININE BITTERS GWILYM EVANS i iacbau Twymau ae Anhwylderau o boh math. BITTERS GWILYM EVANS. TYSTIOLA ETH AU. Mae'r cryd, a'r mwyth, a lIesgedd, A phob anhwyldeb blin, 0 flaen y QUININE BITTERS, Yn ffoi i'w le ei hun. CFNOXFA.RDD. DolwyddeJen, Ebrill 13eg. Foneddigion, — Yr wyf wedi defnyddio Quinine Bitters Gwilym Evans, ac wedi derbyn lies trwy hyny. Arferwn gael poen mawr yn fy ystumog, ac yn swrth a digalon fymeddwl, ac yn anmharod i ddim gwaith. Ond wedi cymeryd y feddygin- iaeth bon, ni chefais ddim poen, ac yr wyf yn ysgafn fy meddwl a'm corff, ac yn gallu gweithio yn llawer iawn gwell. Yr eiddoch yn barchus, JOHN THOMAS. BITTERS GWILYM EVANS. BIakehey Nook, ger Olham, Chwef. 24ain. Anwyl Syr,-Byddaf ddiolchgar os anfonweh i mi botelaid 4/6 o Quinine Bitters Gwilym Evans. Da genyf eich hysbysu fod y botelaid ddiweddaf gefais wedi gwneyd lies mawr i mi. Yr wyf wedi gwella mwy ar ol eymorlyd eibh Bitters nag ydwyf er's chwe mis ar ol treio llawer o ddoctoriaid yma, yn swydd York, ac yn Liverpool. Yr wyf yn rboddi y clod yn benaf i'ch Quinine Bitters chwi, a gallaf ddweyd ei fod yn well na'r un feddyginiaeth wyf wedi dreio erioed. JAMES ROBERTS. Physigwraeth berffeithiaf yr oes bon yw BITTERS GWILYM EVANS. Cynwysa Quinine I Sarsaparilla, Lafant, Crwynllys, Cynghaw, Dantyllew, ac amryw Felus-lysiau a Chwerw-lysiau, Tystia miloedd a wellbawyd drwyddo mai Meddyginiaeth Oreu'r Oes yw B'TTERS CWIL YM EVANS. RHYBUDD! GOCHELWCH DWYLLWYR. Mae poblogrwydd digyffelyb y meddyglyn rhagorol hwn wedi temtio dynion diegwyddor mewn amryw ranau o'r wlad i gynyg efelychkdau gwael o hono dan gyffelyb enwau, i'r cyhoedd. Pan yn ei brynu, mynweh weled fod enw Gwilym Evans ar y Label, y Stamp, a'r Botel'. Gwerthir ef mewn Potelau 2s. 9c. yr un; dwbl maint, 4s. 6c. I'w gael yn mhob man. Goruch- wylwyr yn mhob man. Os ceir anhawsder i'w gael, anfonir ef am y prisiau uchod i unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyfunol yn uniongyrchol oddiwrth y Perchenogion- QUININE BITTERS MANUFACTURING CO., Ltd.,Llanelly.S. Wales Prif Oruchwyliwr yn America Mr. R. D. WILLIAMS, Plymouth, Penn. "• <!» RF!i~ V (j, DENTIST 6 GE> CORWEN. -t1)b h wyta w YE C', e gO¡Iv}>ta a 8iarad, a dignro 8 yaatu ,a di uro n PWC 01 Da^edd V ^iailc/nneddtyiiog,&c rbady Yin ddyddiol M)n'0vJov. "PPwjntiad, h;. ttbG V,N> Uji. "»><* £ 5 Benthvca Arian Gvfnnachol 0 £10 I FYNY. AR PEOMlSSOEY NOTE Y BENTHYC- IWR EI HUN. Mae yr un sydd a'i enw isod wedi ymsefydlu er y flwyddyn 1870, a phob amser wedi cario yn mlaen ei fusnes dan EI ENW EI HUN. Y mae wedi ymdiechu yn wastadol i actio yn deg ac mewn dull gwyheb-agored, ac y mae efe wedi derbyn CANOEDD LAWER 0 LYTH- YRAU 0 WERTHFAWRQGIAD A DIOLCH- GARWCH oddiwrth y rhai fuont yn delio ag ef. NI CHODIR DIM TAL RHAGFLAENOL NI CHYMERIR BILLS OF SALE. TELIR SYLW DIATTREG I YMHOL- IADAU. Bydd i Prospectuses, Dyfyniadau allan o Lythyrau Canmoliaethus oddiwrth Fenthycwyr, Telerau Benthyciadau, ac unrhyw hysbysrwydd araH a ddymunir, gael ei gyflawni YN EiDIDAL trwy apelio, un ai yn bersonol neu trwy lythyr, GEORGE PAYNE, 3, CRESCENT ROAD, RHYL. Mr. OWEN, L.D.S.R.C.S. (Lond.), DENTIST. Bydd yn ymweled a'r B A L Alm Bob dydd Sadwrn a phob diwrnod Flair, o 1 byd 5 o'r glocb, yn nhy Mr. D. T. LEWIS, Manchester House. 7, Tegid Street, BALA. NEWYDD DA. Gwelyau Haiam a Phres yn it nag erioed. Matresi Gwlan, Rhawn, a GweUt am brisiau isel. Cvflawnder o bob math o Quilts, Cynfasau, Bedticks, am brisiau ddti- iant gymhariaeth ag unrhyw fes- nachdy arall yn Ngogledd Cymru. 7, TEGID STREET, BALA. L. J. DA VIES, PERONENOG David Stephens. -j, TELEGRAMS: DEMOCRAT, MANCHESTER. Farm Requisites, Machinery, and Coal. Coal from the Best English or Welsh Collieries. British or For- eign Wood Goods. Machinery and Plant of all kinds supplied on Hire Purchase or Cash. Address all letters, &c., 81, BRIDGE STREET] CITY, EiHmeUe^Free» « I