Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

„ WlUlNE BITTEUS &WILYI ETANS. %YS NIA.ETH DDIOGEL, MEDDYG-INIAETH LVSIBUOL, MEDDYGINIAETH LWYDD- b IANUS, MEDDYGINIAETH BUR AC ANFFAELEDIG. "Tm GJVILYM EVANS. |i ddeWa,1 °ae^ *ach&d oddiwrth amryw Sgly n ^n9hymarol Hwn b^SISl«C °*M m <tih ALL WEDI METHU.m cH€rv rr S4 w*fym Evans SetvQieUol l!ia- Diff^ Treuliad. Llosg Cylla. 'lri» Cyg,, Pruddglwyf. 5.^ Af>, °*- Clefyd yr Ysgyfaint. • Poeri Qwaed. w Diffyg Anadl. tj» &c" &c' EVINI: GvTBljr „ Qiij y fod v <«ne Bitters hyn teithw brof- Vh^oedd y,r' fferyllwyr' acK 8- P? ttae Y fifj6r ° gIeifion' oddi aiaa v Lf^dyg"naeth an- Pau J^th y yoddefwoh mwy- w, *ae i&riau uchod atu*i°l, ^e^ygmiaeth thiol '■ ac chael. 1>W "—— EVINI I -— Meddyginiaeth Lysieuol ae Effeithiol yw BITTEES GWILYM EVANS. Canmolir gan Fedd- ygon, Dadansoddwyr, Fferyllwyr, a miloedd o gleifiou wedi caelliachad trwyddo ar ol i bob modd- ion eraill fethu, Anghydmarol yw QUININE BITTERS GWILYM EVANS i iaehau Twymau ac Anhwylderau o bob math. I BITTERS GWILYM EVANS. TYSTIOLAETHAU. Mae'r cryd, a'r mwyth, a Ilesgedd, A phob anhwyldeb blin, 0 flaen y QUININE BITTERS, Yn ffoi i'w le ei hun. CTNONFARDD. Dolwyddelen, Ebrill 13eg. Foneddigion,—Yr wyf wedi defnyddio Quinime Bitters Gwilym Evans, ac wedi derbyn lies trwy hyny. Arferwn gael poen mawr yn fy ystumog, ac yn swrth a digalon fymeddwl, ac yn anmharod i ddim gwaith. Ond wedi cymeryd y feddygin- iaeth hon, ni chefais ddim poen, ac yr wyf yn ysgafn fy meddwl a'm corff, ac yn gallu gweithio yn llawer iawn gwell. Yr eiddoch yn barchus, JOHN THOMAS. BITTERS GWILYM EVANS. Blakehey Nook, ger Olham, Chwef. 24ain. Anwyl Syr,—Byddaf ddiolchgar os anfonwch i mi botelaid 4/6 o Quinine Bitters Gwilym Evans. Da genyf eich hysbysu fod y botelaid ddiweddaf gefais wedi gwneyd lies mawr i mi. Yr wyf wedi gwella mwy ar ol cymeryd eibh Bitters nag ydwyf er's chwe mis ar ol treio llawer o ddoctoriaid yma, yn swydd York, ac yn Liverpool. Yr wyf yn rboddi y clod yn benaf i'ch Quinine Bitters chwi, a gallaf ddweyd ei fod yn well na'r un feddyginiaeth wyf wedi dreio erioed. JAMES ROBERTS. Physigwraeth berffeithiaf yr oes hon yw BITTERS GWILYM EVANS. Cynwysa Quinine Sarsaparilla, Lafant, Crwynllys, Cynghaw, Dantyllew, ac amryw Felus-lysiau a Ghwerw-lysiau, Tystia miloodd a wellbawyd drwyddo mai Meddyginiaeth Oreu'r Oes yw BITTERS CWILYM EVANS. RHYBUDD! 30CHELWCH DWYLLW lTR. Mae poblogrwydd digyffelyb y meddyglyn rhagorol hwn wedi temtio dynion diegwyddor mewn amryw ranau o'r wlad i gynyg efelychiadau gwael o hono dan gyffelyb enwau, i'r cyboedd. Pan yn ei brynu, mynwch weled fod enw Gwilym Evans ar y Label, y Stamp, a'r Botel. Gwerthir ef mewn Potelau 2s. 9c. yr un; dwbl maint, 4s. 6c. I'w gael yn mhob man. Gorueh- wylwyr yn mhob man. Os ceir anhawsder i'w gael, anfonir ef am y prisiau uchod i unrhyw gyfeiriad yn p Deyrnas Gyfunol yn uniongyrchol oddiwrth y Perchenogion- QUININE BITTERS MANUFACTURING CO., Ltd.,Llanelly,S.Wales Prif Oruchwyliwr yn America—Mr. R. D. WILLIAMS, Plymouth, Penn. 8 — 1 e GE> CORWEN. w &*>yta AT; WOBRWYEDIG, naHiaraf a diguro aPh,nol. DaJedd S,>»w le^irrj0 nneddtyllo«'&c >Nwiafl c^oi. yn ddyddiol ^wID10N- 1 N, yn nhy Benthvca Arian Gvfrinachol | O £ 10 I FYNY. | AR PROMISSORY NOTE Y BENTHYC- IWR EI HUN. Mae yr un sydd a'i enw isod wedi ymsefydlu er y flwyddyn 1870, a phob amser wedi cario yn mlaen ei fusnes dan EI ENW EI HUN. Y mae wedi ymdiectiu yn wastadol i actio yn deg ac mewn dull gwybeb-agored, ac y mae efe wedi derbyn CANOEDD LAWER 0 LYTH- YRAU 0 WERTHFAWROGIAD A DIOLCH- GARWCH oddiwrth y rhai fuout yn delio ag ef. NI CHODIR DIM TAL RHAGFLAENOL NI CHYMERIR BILLS OF SALE. TELIR SYLW DIATTREG I YMHOL. IADAU. Bydd i Prospectuses, Dyfyniadau allan o Lythyrau Canmoliaethus oddiwrth Fenthyewyr, Telerau Benthyciadau, ac unrhyw hysbysrwydd arall a ddymunir, gael ei gyflawni YN DDIDAL trwy apelio, un ai yn bersonol neu trwy lythyr, at GEORGE PAYNE, 3, CRESCENT ROAD, RHYL. Mr. OWEN, L.D.S.B.C.S. (Lond.), DENTIST. Bydd yn ymweled a'r IV" B A L A;6C3 Bob dydd Sadwrn a phob diwrnod Ffair, o 1 hyd 5 o'r gloch, yn nhy Mr. D. T. LEWIS, Manchester House. 7, Tegid Street, BALA. NEWYDD DA. Gwelyau Haiam a Phres yn is nag erioed. Matresi Gwlan, Rhawn, a Gwellt am brisiau isel. Cyflawnder o bob math o Quilts, Cynfasau, Bedticks, am brisiau ddel- iant gymhariaeth ag unrhyw fai- nachdy arall yn Ngogledd Cymru. 7, TEGID STREET, BALA. L. J. DAVIES, Perohenog David Stephens. TELEGRAMS DEMOCRAT, MANCHESTER. Farm Requisites, Machinery, an4 Coal. Coal from the Best English or Welsh Collieries. British or For- eign Wood Goods. Machinery and Plant of all kinds supplied on Hire Purchase or Cash. Address all letters, &c., I 81, BRIDGE STREETJ CITY. Estimates Free.