Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

I Cynghor Eglwysi Rhyddion…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Cynghor Eglwysi Rhyddion Edeyrnion. Cynbaliwyd cyfarfod y Cynghor nos Wener, Chwefror 13eg, yn Fettri y Wesleynid, Corwen. Uywyddwyd gan y Parch. William Williams, Glyndyfrdwy. Eglurwyd fod y Paich. Edward, Edwards, yr ysgrifenydd, yn analluog i fod yn bresenol, oherwydd ymrwymiad arall, ac fod y Cyn-Ysgrifenydd yn gweithredu yn ei le. Deyhreuwyd trwy ddarllen a gweddio gan Mr John Jones, Tycerrig, Glyndyfrdwy. 1. Darllen a chadarnhawyd cofnodiod y cyfar- fod diweddaf. 2. Caed ymdriniaeth ar y Ddeddf Addysg, yr hon a agorwyd yn fedrus gar y Parch JohnFelix, Corwen. Siaradwyd yn mhellach gan y Lly- wydd, Parch John Williams, Mri W. Foulkes Jones, John Hughes, Plas, ac H. O. Richard, Corwen; Robert Roberts, Cynwyd, a John Jones, Glyndyfrdwy. Cynygiwyd y penderfyniad can- lynol gan y Parch John Felix, ac eiliwyd gan y Parch John Williams-" Fod y Cynghor hwn yn ymrwymo i estyn pob cynorthwy o fewn ei allu i Bwyllgor y Cynghor Sirol yn ei ymchwiliadau parthed sefyllfa bresenolyr ysgolion enwadol yn y sir." Cynygiwyd gan y Parch John Felix, ac eiliwyd gan y Parch John Pritchard-" Fod y Cynghor hwn yn dymuno galw sylw difrifol Ymneilldu- wyr at y pwysigrwydd o ethol personau ar yr hon Gyhghorau a Phwyllgorau fydd ganddynt rywbeth i wneyd gyda gweinyddu y Ddeddf fyddant mewn perffaith gydymdeimlad a chyd- raddoldeb crefyddol ac addysg anenwadol." Pas- iwyd y naill benderfyniad a'r llall yn unfrydol. 3. Ymdriniaeth ar y Ddeddf Drwyddedol newydd. Teimlai y Cynghor yn llawen fod dir- prwyaeth o weinidogion tref Corwen wedi ym- ddangos c flaen yr Ynadon i ofyn iddynt arfer eu hawdurdod a lleihau nifer y tafarnau yn y dcsbarth- Yr oeddis yn falch hefyd fod y Fainc wedi rhoddi addewid y bydd iddynt dalu sylw i hyny. Y Parch Ivan T. Davies, Llandrillo, a ddy- munai alw sylw at y pwysigrwydd o drefnu counter attractions i'r tafaruau. Y mae hyn wedi ei wJJeyd yn Liacdrillo, ac y mae yn gweithio yn dda. Siaradwyd hefyd i'r un cyfeiiiad gan Mr John Jones, Glyndyfrdwy. 4. Llawenhai y Cyngor fod Pwyllgor Cym- deithas Amaethyddol Edeyrnion wedi caniatau cais CymdeJtbas DdÜwestol y Aleiclied, Cai-rcg, am gael gosod i fyny Tent Dirweitol ar faes yr Ardciangoefa. Pasiwyd pleidlais o ddioiehgar- wch i'r Pwyllgor am hyn. 5. Derbyniwyd casgliad ac adroddiad y Trys- crydd. Dymunir ar yr eglwysi hyny sydd heb wuend y casgliad fod mor garedig a'i wneud mor fuan ag sydrt boisbl a'i anion i'r Trysorydd, Mr Robert Roberts, Edeyrnion House, Cynwyd. 6. Cynhelir y cyfarfod nesaf nos Wener, Ebrill 3, am 5-30 o r 'gloch, yn Festri yr Anni- foynwyr, Corwen. Diweddwyd tJwy veddi gan y IJywydd. Da genym hysbj so fid y gym ycbjolaetb yn cyfarfod hyn yn un o'r J bai llnosocaf ersefydHad y Cyrghor, a chaed cyfarfod gwir dda—yr ym- driniaethau yn fuddiol FC ymarferol. Cofier y cynrychiolwyr garedig am y cyfarfod nesaf, gaD fod yn debyg y bydd materion o bwys dan sylw. Glyndyfrdwy. DAVID DAVIES.

---Marwolaeth Mr. Humphrey…

Advertising