Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

%T>na S^MS&CO., i, yers and Wrl!plement Agents, a mrADER, a'r wlad yn >il^le8Cn01 WriT 151eri^ Agent I Uta HUGHES, 13 Yn Y vvDt Si H,i -■ pedolwr prof- Mr. E E. JlNti^eddn*? SIM wedi and Co. JXi?e$8 j?* 0 G(i>% Amaeth- n ^iriaT?anaU tori Gwellt f% u Malu> °gau 6c'»o 1&c-&c- ^ystiolaethan yn C^eiria^aetil l'w gwaith. L; v 5igh street, —j^AlxA.. wlad yn jOH MY?na >thirOYD ^(y? ^laeti ySnnes llestn a halen k ^0reu Staffordshire ety(i y Prisiau mwyaf busnes ef;BOo bS Y IjX^'ido'Sfyowent,'1101' ar 8etyg 8at''?Ws'atth ? ~wr"Ms i ™i 0 W *-Lovr> ?d^edigaethau. \|, fx.O'1 Ma«nro estimate am C„ V gWaitK0 yn rhad- *7 N Y eyfeiriad- 0P ^ACH, OIL MORRIS EVANS. S W V B a t 8 t t g a T I PIYIIIR P w ? s ?. 15 LLOSG EIRA. At y plant bach a mawr sydd yn flynyddol yn cael eu poeni gan yr anhwyldeb hwn. Rhoddwch eich traed mewn dwfr mor boeth ag y gellwch ei ddyoddef am chwarier awr, ac yna iro y troed drosto ag Olew Teuluaidd Morris Evans, Festiniog. Gedewsb eich hosanau am noswaith neu ddwy, yna bydd- weh yn dweyd, Wel, dyma Olew bendigedig, Cyfaill goreu y methedig Hwn wna'r claf yn iach ei wala, Hwn wna.'r cloff i ddawnsio polea. CYRN AR Y TRAED. Dirn ond rhoddi cerpyn teneu 0 amgylch y corn a'i gadw yn wlyb ag Olew Teuluaidd Morris Evans, bydd y corn yn esmwythach dran- oeth: bydd yn glir i ffwrdd os daliweh ato am fis. STREIFIADAU A PHYDR- IADAU. Os yn ddrwg iawn rhodder dig- on o Olew Teuluaidd Morris Evans mewn poultries ar y lie. Os na fydd yn ddrwg iawn, gwna iro yn dda y tro. AFIECHYDON Y CROEN. ESCEMA. Toriadau ar y Coesetu neu unrhyw le arall. Irer yn ysgafn y lie dolurus ac o'i amgylch, ag 0 ew Teuluaidd Morris Evans. Mae genym gan- oedd o lythyrau diolchgarwch, a yn eu plith oddiwrth Mr. a Mrs. Williams, Llanfair House, Portdinorwig, Carnarvonshire. Bu Mr. Williams yn dioddef am naw mlynedd, a Mrs. Williams am bymtheng mlynedd. Olew Teuluaidd Morris Evans, Ffes- tiniog, wellhaodd y ddan. Ond gyda hen achosion dymunem gael anfon cyfarwvddiadaupellach, gan fod yr afiechyd yma yn cael ei drosglwyddo i'r aelodau o anhwyl- deb y dwfr, dilyner y cyfarwydd- iadau at wella y dwfr a'r cefn,&c., pa rai sydd wedi ymddangos o'r blaen, yn nghyda'r tystiolaethau. PEILS. Mae canoedd yn Ffestiniog yn nnig wedi bod yn canmawl y jlesad gawsant-rhai trwy gymeryd ych- ydig ddyferion ar ol bwyd, eraill trwy chwistrillio yr Olew. ac eraill trwy iro yn unig y man poenus. Yn lie gruddfau ac ochneidio, Trowch ati yn awr i iro Yn fuan chwi wnewch fendio gyda'r Oil, | Ac ieuangc fyddwch eto gyda'r Oil." i i BRONCHITIS,BRONAU DRWG A CHWARENOG. Cymer y cyntaf fwy o amser i'w wella na'r olaf, a gresyn fod cym- aint o wragedd yn dyoddef oddi- wrth chwarenau, pa rai sydd yn troi yn gasgliadau, pan y teimlant y Ilid yn cael ei dynu ymaith mewn noswaith neu ddwy, a diffyg iro mewn pryd sydd yn peri i'r chwarenau godi, os mynwch eng- reifftiau, maent i'w cael. "ELLA I DDIM DIODDA I OGLA FO." ff Os tymr ymaith yr arogl, tynir ymaith yr hyn sydd yn lladd germs yr afiechydon, ae mae Olew Teuluaidd Morris Evans, Ffestin- iog, wedi bod mor llwyddianus gyda hwy fel na raid ofni unrhyw genedl, gan fod y pethau hyn oil a miloedd yn ychwaneg wedi eu profi yn feddiginiaethol gyda'r Olew Teuluaidd Morris Evans, Ffestiniog. Mewn potelau Is lie, 2s 6c, 5s, 10s, ag 20s yr un. D.S.—Nid oes botelau 6c o'r Household Oils. Mae yr olew ar werth yn mhob ardal, neu oddiwrth y gwneuthurwyr Morris Evans & Co., Festiniog o